ASTB17003U Introduktion til politologiske problemstillinger

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Introduction to problems in Politology

Uddannelse

The course is open to:

 • Credit students from Danish Universities
 • Open University students
Kursusindhold

Faget giver en introduktion til problemdrevet politologi ved at præsentere problemstillinger fra politologiens forskellige forskningsfelter og videnskabelige subdiscipliner De studerende introduceres til væsentlige politiske problemstillinger, der inkluderer nogle af politologiens grundbegreber (fx stat, demokrati, magt, legitimitet). Fagets fokus er både nationalt og internationalt, lokalt og globalt.

Som en del af faget gives der en introduktion til de formelle krav, der stilles til en universitetsopgave, og en introduktion til faglig informations- og litteratursøgning.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne

 • Viden

  • forstå problemdrevet politologi

  • indsigt i aktuelle politiske problemstillinger fra politologiens forskellige forskningsfelter og videnskabelige subdiscipliner

 • Færdigheder

  • formidle politiske problemstillinger og problemanalyser skriftligt og mundtligt

  • skrive en universitetsopgave, der lever op til de formelle videnskabelige krav

  • udføre informations- og litteratursøgning

 • Kompetencer

  • identificere, definere og analysere politiske problemer

  • reflektere kritisk og metodisk over politologiske analyser

Pensum udgør 325 sider og er fælles for alle studerende. Pensum fastsættes af Studienævnet.

Faget er en del af førsteårsprøven for studerende på statskundskab og samfundsfag
Undervisningen består af en kombination af forelæsninger og holdundervisning. I forbindelse med kurset indgår et kursus i litteratur- og informationssøgning og reference- og håndteringsredskaber.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 12
 • Holdundervisning
 • 12
 • I alt
 • 24
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
3,8 ECTS
Prøveform
Løbende bedømmelse
Prøveformsdetaljer
Faget bestås gennem aktiv undervisningsdeltagelse, som består af en mundtlig præsentation og en diskussion af de andre studerendes præsentation. Den mundtlige præsentation og diskussion skal være godkendt af underviseren for at faget kan bestås.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Syge- og reeksamen bestås gennem en 10-timers bunden skriftlig hjemmeopgave.

Kriterier for bedømmelse

Den studerende kan:

 • Viden
  • forklare problemdrevet politologi
  • redegøre for de aktuelle politiske problemstillinger fra politologiens forskellige forskningsfelter og subdiscipliner
 • Færdigheder
  • gennemføre problemanalyser både skriftligt og mundtligt og fremstille politiske problemstillinger
  • fremstille en opgave på akademisk niveau
 • Kompetencer
  • omsætte viden om problemdrevet politologi til identificering, definering og analysering af politiske problemer
  • tilegne sig ny viden ved at reflektere over problemdrevne politologiske analyser