ASTB05018U  Offentlig ret

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Public Law

Uddannelse

Kandidatstuderende: 7,5 ECTS

Bachelorstuderende: 10 ECTS

 

In the spring of 2019, the course will only be offered in Danish

In the autumn of 2019, the course will be offered in both Danish and English.

 

Offentlig ret sommerskole har undervisning i uge 31 og 32 med efterfølgende eksamination i uge 34. 

Kursusindhold

Faget giver kendskab til grundlæggende juridiske principper og regler inden for Offentlig ret, samt indsigt i deres anvendelse og fortolkning i praksis. Faget dækker områderne forvaltningsret og statsforfatningsret og mere oversigtligt principper i EU-ret og folkeret, inkl. menneskerettigheder. Gennem undervisningen i disse områder sigter faget mod at sætte de studerende i stand til at studere forvaltningsmæssige emner ud fra et retligt perspektiv, samt at give dem viden om og forståelse for de juridiske rammer for det konkrete arbejde i den offentlige forvaltning.

 

 

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

 • Viden
  • redegøre for statsforfatningsretten, herunder forholdet mellem national ret, EU-ret og folkeret, inkl. menneskerettigheder
 • Færdigheder
  • mestre forvaltningsretten, herunder forvaltningsloven og offentlighedsloven
 • Kompetencer
  • anvende juridisk viden i offentlig forvaltning

 

Pensum udgør 900 sider og er fælles for alle studerende. Pensum fastsættes af Studienævnet.

Holdundervisning. Undervisningen finder sted i forårs- og efterårssemestre og udgør i alt 28 timer i ét semester. Kurset kan ligeledes tages som sommerkursus.
Point
10 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Faget bestås gennem mundtlig eksamen med synopsis. Det er en betingelse for at deltage i den mundtlige eksamen, at den studerende afleverer en synopsis.
Krav til indstilling til eksamen

Det er en betingelse for at deltage i den mundtlige eksamen, at den studerende afleverer en synopsis.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Mundtlig eksamen med synopsis

Kriterier for bedømmelse
KarakterBetegnelseBeskrivelse
12Fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets målMed udgangspunkt i et sikkert og reflekteret kendskab til grundlæggende juridiske principper og regler inden for forvaltningsret, statsforfatningsret og EU-ret, demonstreres fremragende evner til selvstændigt at analysere centrale juridiske aspekter ved en forvaltningsmæssig problemstilling.
7God præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med adskillige mangler.Med udgangspunkt i et sikkert kendskab til grundlæggende juridiske principper og regler inden for forvaltningsret, statsforfatningsret og EU-ret, demonstreres gode evner til at analysere centrale juridiske aspekter ved en forvaltningsmæssig problemstilling
02Tilstrækkelig præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets målMed udgangspunkt i et basalt kendskab til juridiske principper og regler inden for forvaltningsret, statsforfatningsret og EU-ret, demonstreres netop fornødne evner til at analysere centrale juridiske aspekter ved en forvaltningsmæssig problemstilling.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • I alt
 • 28