ASOB16030U Sociologisk teori og faghistorie

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Sociological Theory in a Historical Perspective

Uddannelse

Obligatorisk kursus på 2. semester BA på sociologiuddannelsen.

Kursusindhold

Faget introducerer til udviklingen af sociologisk teori ved at behandle hvordan klassiske teoretikere har undersøgt nogle af de grundlæggende spørgsmål som definerer sociologi som en forskningsdisciplin, der søger at forstå det moderne samfunds grundlæggende egenskaber og udviklingstræk. De studerende vil blive introduceret til kanoniske tekster, der beskæftiger sig med spørgsmål om hvad gør samfund mulig og hvordan fungerer samfund. Sociologer har behandlet disse spørgsmål fra varierende analytiske og metodologiske udgangspunkter, hvilket har ført til dannelsen af distinkte tilgange og etablerede formative teorier, som fortsat anvendes af nutidige sociologer, der videreudvikler dem for at forstå både klassiske problemstillinger men også nye sociale fænomener og praksisser.

Kurset introducerer til tilgange som konfliktteori, konsensusteori, systemteori, utilitaristisk teori, interaktionistisk teori, kritisk teori, pragmatisk teori mv. Disse tilgange inddrages i forhold at forstå problemstillinger som magt og ulighed, strategisk handlen, social struktur og værdier, samt spørgsmålet om meningsdannelse og social konstruktion. Problemstillinger som moderne sociologi har være optaget af fra begyndelsen af og som den stadig er optaget af.

Målbeskrivelser

Viden

Formålet med kurset er at gøre de studerende i stand til at kunne:

 • Beskrive sociologiens historiske og mangesidede karakter som intellektuel virksomhed definere de grundlæggende spørgsmål om hvordan samfund og social orden muliggøres og af de dynamiske spørgsmål som sociologer har fokuseret på før og nu
 • Opstille forskellige sociologiske traditioner eller tilgange og evnen til at vurdere deres relative fordele og ulemper.

 

Færdigheder

Gennem faget lærer de studerende at:

 • Identificere hvilke centrale spørgsmål og problemer sociologisk forskning og sociologiske tekster fokuserer på samt hvilken tradition de er formet af
 • Udpege de centrale udviklinger inden for forskellige teoretiske tilgange og desuden forklare tidligere forsøg på at forene hvad der oprindeligt så ud til at udgøre modsatrettede anskuelser inden for sociologien.

 

Kompetencer

Efter endt undervisning skal den studerende kunne:

 • Skelne mellem hovedtrækkene ved forskellige teoretiske tilgange og deres respektive forklaringsprincipper, i forhold til at udpege social (inter-)aktion og samfundsmæssige strukturer
 • Redegøre for centrale teorier og begreber
 • Reflektere over den sociologiske arv både kritisk og kreativt.

Pensumplan oploades i Absalon.

Grundbog læses i kombination med udvalg af klassiske sociologisk tekster.

Forelæsninger og løbende opgaveskrivning og peer feedback herpå
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 144
 • Eksamensforberedelse
 • 20
 • I alt
 • 206
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Løbende peer feedback på opgaveskrivningen som de studerende arbejder på i undervisningsforløbet

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Portfolio, -
Individuelt eller i gruppe.
Eksamen består af et antal skriftlige opgaver som stilles undervejs i forløbet med mulighed for feedback. Opgaverne afleveres samlet ved kursets afslutning. De samlede porteføljeopgaver må maximalt fylde 10 sider. Ved gruppebesvarelser tillægges 5 sider pr. ekstra studerende.
Se detaljer for prøveformen i studieordningen og i Den generelle eksamensvejledning på KUnet.
Krav til indstilling til eksamen

Du skal være tilmeldt kurset for at deltage i eksamen

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Find mere information på din studieinformationsside på KUnet.
For meritstuderende findes listen over afleveringsdatoer på Sociologisk Instituts hjemmeside:
www.soc.ku.dk under Uddannelser --> Eksamen

Reeksamen

Skriftlig opgave med NYE stillede spørgsmål

Individuel/gruppe

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen