ASOB16015U Sociologiske teoriudviklinger

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Sociological Theory Developments

Uddannelse

Obligatorisk kursus på 4. semester BA på sociologiuddannelsen

Kursusindhold

Faget omfatter en belysning af aktuelle sociologiske temaer på basis af en tværgående anvendelse af sociologiske begreber og teori. Faget udbygger den i faget Almen Sociologi tilegnede viden.

Formålet med undervisningen er mere generelt, at den studerende opnår et dybtgående kendskab til centrale udviklingslinier i sociologisk teori. Der læses således både klassiske og nyere teoridannelser med henblik på en diskussion af sociologiens relevans i forhold til analyser af nutidige samfundsmæssige og/eller teoretisk analytiske problematikker. Det diskuteres yderligere i hvilken forstand, nyere sociologisk teori markerer kontinuitet eller brud med den klassiske sociologi.

Målbeskrivelser

Se studieordning

 

Viden:

Formålet med undervisningen er mere generelt, at den studerende opnår et dybtgående kendskab til centrale udviklingslinjer i sociologien. Der læses således både klassiske, moderne og nyere teoridannelser.

Den studerende skal kunne:

 

 • forstå og reflektere over såvel klassiske og moderne, som nyere teoretiske udviklingslinjer i sociologisk teori

 • vurdere relevansen af disse i forhold til analyser af nutidige samfundsmæssige og/eller teoretisk analytiske problematikker.

  Færdigheder:

 • Den studerende kunne:

 • diskutere i hvilken forstand nyere sociologisk teori markerer kontinuitet eller brud med den klassiske sociologi.

 • diskutere og analysere hovedtraditionerne i klassisk og nyere sociologisk teori stillet over for udvalgte temaer

 • markere kontinuitet respektive brud i den sociologiske teoriudvikling.
   

  Kompetencer:

  Efter endt undervisning skal den studerende kunne:

 • formulere prægnante problemstillinger vedrørende udviklingen i sociologisk teori

 • forholde sig indsigtsfuldt til koblingen mellem teori og empiri

Artikler og kapitler i bøger

Forelæsninger
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 130
 • Eksamensforberedelse
 • 20
 • I alt
 • 206
Mundtlig

Direkte efter mundtlig eksamen

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtligt forsvar, -
Prøveformsdetaljer
Individuel.
Synopsis udarbejdes individuelt og eksamen foregår individuelt.
Synopsis skrives inden for eget selvvalgte emne.
Se detaljer for prøveformen i studieordningen og i Den Generelle Eksamensvejledning på KUnet.
Krav til indstilling til eksamen

Du skal være tilmeldt kurset for at deltage i eksamen

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Find mere information på din studieinformationsside på KUnet.

For meritstuderende findes listen over afleveringsdatoer på Sociologisk Instituts hjemmeside:
www.soc.ku.dk under Uddannelser --> Eksamen

Reeksamen

- In the semester where the course takes place: ordinary exam form

- In subsequent semesters: 

Synopsis med mundtlig forsvar (med et eller flere stillede spørgsmål).

KUN individuelt.

 

This will apply to courses from spring 2023.

If you have signed up for the course before Spring 2023, you need to contact soc-studieadm@soc.ku.dk if you want to sign up for the reexam.

 

Mandatory Course

NB! All exams (both ordinary and re-exams) will take place at the end of the spring semester only, as the course is not offered in the fall.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.