ASOB16011U Videregående kvantitative metoder

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Advanced quantitative methods

Uddannelse

Obligatorisk BA kursus på 3. semester på sociologiuddannelsen.

Kursusindhold

Faget præsenterer den studerende for regressionsanalyse og dens anvendelse i sociologisk forskning. Den studerende opnår viden om

·         Simpel og multipel lineær regression, 

·         Funktionel form,

·         Statistiske tests og deres anvendelse i regressionsanalyse,

·         Antagelser bag regressionsanalyse og deres betydning for koefficienter og standardfejl,

·         Modelkontrol af regressionsmodeller,

·         Statistisk kontrol og forlæns modelsøgning samt deres anvendelse i sociologisk forskning og interaktionseffekter og deres anvendelse i sociologisk forskning.

 

Den studerende skal kunne redegøre for disse emner. Den studerende skal yderligere kunne forklare logikken bag brugen af regressionsanalyse og forlæns modelsøgning i sociologisk forskning. Sidst skal den studerende kunne reflektere over muligheder og begrænsninger ved brugen af regressionsanalyse i sociologisk forskning.

 

Målbeskrivelser

VIDEN:

Faget præsenterer den studerende for regressionsanalyse og dens anvendelse i sociologisk forskning. Den studerende opnår viden om

 • simpel og multipel lineær regression,
 • simpel og multipel logistisk regression,
 • funktionel form,
 • statistiske tests og deres anvendelse i regressionsanalyse,
 • antagelser bag regressionsanalyse og deres betydning for koefficienter og standardfejl,
 • modelkontrol af regressionsmodeller,
 • statistisk kontrol og forlæns modelsøgning samt deres anvendelse i sociologisk forskning og
 • interaktionseffekter og deres anvendelse i sociologisk forskning.
   

Den studerende skal kunne redegøre for disse emner. Den studerende skal yderligere kunne forklare logikken bag brugen af regressionsanalyse og forlæns modelsøgning i sociologisk forskning. Sidst skal den studerende kunne reflektere over muligheder og begrænsninger ved brugen af regressionsanalyse i sociologisk forskning.

 

FÆRDIGHEDER:

Faget giver den studerende mulighed for praktisk beherskelse af regressionsanalyse i standard-software som fx Stata. Den studerende skal kunne

 • udføre simpel og multipel regressionsanalyse, herunder

- fortolke regressionskoefficienter,

- fortolke determinationskoefficienter,

- anvende statistiske tests til at teste hypoteser, der er relevante for en given problemstilling,

- anvende og fortolke statistisk kontrol og forlæns modelsøgning på sådan vis, at den er relevant for en given problemstilling,

- anvende og fortolke interaktionseffekter på relevant vis i forhold til en given problemstilling og

- udføre modelkontrol

 • præsentere og formidle resultater baseret på regressionsanalyser i relation til en given problemstilling og
 • kritisk vurdere sine empiriske resultater i relation til en given problemstilling på en måde, der signalerer forståelse af muligheder og begrænsninger ved brugen af regressionsanalyse i sociologisk forskning.

 

KOMPETENCER:

Efter endt undervisning skal den studerende kunne

 • tilegne sig videregående kvantitative metoder som fx faktoranalyse, multilevel-modeller eller kvasi-eksperimentelle metoder
 • omsætte sin viden og færdigheder i videregående kvantitative analyser i forsknings- og konsulentøjemed ved fx at kunne planlægge og gennemføre rapporter eller udredninger, der involverer regressionsanalyse.
   

Bemærk: Faget Videregående Kvantitative Metoder skal tages sammen med faget Sociokulturel differentiering.

Pensum 600-700 sider

Pensumliste oploades i Absalon

Forelæsning.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 84
 • Øvelser
 • 70
 • Eksamensforberedelse
 • 10
 • I alt
 • 206
Løbende feedback i undervisningsforløbet

De studerende vil løbende i semestret læse og give feedback hinandens opgaver.

 

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Individuel/gruppe.
Ved en skriftlig opgave forstås en opgave, der besvarer et eller flere stillede spørgsmål. Der eksamineres her på baggrund af fagets pensum, dvs. den litteratur, der er fastlagt af underviseren. Den skriftlige opgave må maximalt fylde 10 sider. Ved gruppebesvarelser tillægges 5 sider pr. ekstra studerende. Se detaljer for prøveform i studieordningen og den generelle eksamensvejledning på KUnet.
Krav til indstilling til eksamen

Skriftlig opgave

Studerende på sociologi skal være indskrevet på BA-studieordningen af 2016 for at kunne følge dette kursus

Meritstuderende på bachelor niveau.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Find mere information på din studieinformationsside på KUnet.
For meritstuderende og udenlandske studerende findes listen over afleveringsdatoer på Sociologisk Instituts hjemmeside: http://www.soc.ku.dk/uddannelser/meritstuderende/eksamen/ og http://www.soc.ku.dk/english/education/exams/

Reeksamen

Skriftlig opgave (integreret) med NYE stillede spørgsmål

Individuel/gruppe.

Ved en skriftlig opgave forstås en opgave, der besvarer et eller flere NYE stillede spørgsmål. Der eksamineres her på baggrund af fagets pensum, dvs. den litteratur, der er fastlagt af underviseren. Den skriftlige opgave må maximalt fylde 10 sider. Ved gruppebesvarelser tillægges 5 sider pr. ekstra studerende. Se detaljer for prøveform i studieordningen og den generelle eksamensvejledning på KUnet.

OBS! Eksamenssproget ved re-eksamen vil også være ENGELSK

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen