ASOA15098U Kønnede tal og introduktion til digitale analysemetoder (SOMMER 2021)

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Gendering Quantitative methods and introduction to digital analysis (SUMMER 2021)

Kursusindhold

Kurset har fokus på aktuelle anvendelser af kvantitative metoder indenfor området køn og krop i et tværdisciplinært og tværvidenskabeligt perspektiv. Forskellige undersøgelser og metodologier bliver analyseret med henblik på at belyse bias, begrænsninger og muligheder i den kvantitative metode. Der inddrages både det gode og mindre gode eksempel. På den måde kommer kurset til at udgøre et mødested/krydsfelt for forskellige discipliner og fagligheder, samtidig med, at det er en invitation til at udvikle et blik på kvantitative metoder  fa forskellige vinkler. Kurset er tematisk opbygget og består af en række forelæsninger af undervisere fra Københavns Universitet med ekspertise i kvantitativ metode, der introducerer aktuelle temaer, analyser og metodologiske overvejelser, herunder bl.a. kvantitativ metode i køns- og mangfoldighedsforskning, og i forhold forskellige temaer i relation til køn, krop og sundhed og mobilitet. Endelig bliver køns- og kropskategorier i WHO rapporter samt i nationale og europæiske data ressourcer belyst. Kurset indkluderer en introduktion til køn og diversitet i nye digitale analysemetoder.

Målbeskrivelser

Formålet med kurset er,

 • at den studerende får kendskab til  køn og krop som analytiske begreber samt intersektionalitet  i relation til  relevante kvantitative analyser
 • at den studerende bliver i stand til at analysere begrænsninger og muligheder i den kvantitative metode  og i udvalgte cases.
 • at den studerende bliver introduceret for muligheder og begrænsninger i nyere digitale analysemetoder
 • at den studerende bliver i stand til kritisk læsning og diskussion af krop og køn i kvantitativ/og digitaliseret forskning

Litteratur:

 • Inge Henningsen, Tinne Steffensen, Hilda Rømer Christensen: Quantitative methods, big data and gender. Women, Gender and Research 1. 2017 pp 1-90
 • McCall, Leslie (2005): The Complixity of Intersectionality. Signs: Journal of Women in Culture and Society. Vol. 30, no. 3. Pp. 30 s.
 • Spierings, Niels (2012): The inclusion of quantitative techniques and diversity in the mainstream of feminist reserach. European Journal of Women’s Studies. Vol 19, no. 3. Pp. 331-347.
 • Christian Hughes & Rachel lara Cohen: Feminists Really do count: The complexity of feminist methodologies.  In International Journal of Social Research methodology. Pp 189-196
 • Ann Oakley: Gender, Methodology and People’s ways of knowing: Some problems with feminism and the paradigm debate in social science. Pp 707-731
 • Litt:   Jill R. Williams: Doing Feminst demography.  In International Journal of Social Research methodology.  Vol 13.no.3. July 2010. 197-210
 •  Mathias Fjællegaard Jensen: Reconciling Anti-Essentialism and Quantitative Methodology in Women, Gender and Research, 1.2017.
 • Henningsen, Inge og Rebekka Mahler (2014): Kampen om sandheden om prostitution. Interview indsendt til KVINFOs webtidsskrift 2014.
 • Kofod, Jens m.fl. (2011): Resume  + Kap.  4: Anvendte metoder og analysestrategi. I: Prostitution i Danmark. En kortlægning. SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Pp. 9-14, 41-64.
 • Arnfred, Anders m.fl. (2013): Forord + Kapitel 1: Materiale, metode og sociodemografisk beskrivelse. I: Sundhed, sygelighed og trivsel blandt klinikprostituerede. Syddansk Universitet. P
 • Dalsgaard, Søren, James F. Leckman, Helena Skyt Nielsen & Marianne Simonsen (2014): Gender and Injuries Predict Stimulant Medication Use. Journal of Child and Adolescnet Psychopharmacology. Vol. 24, no. 5, 2014. Pp. 1-7
 • Holstein, Bjørn E., Ebba Holme Hansen, Pernille Due & Anna Birna Almarsdóttir (2003): Self-reported medicine use among 11- to 15-year-old girls and boys in Denmark 1988-1998. Scandinavian Journal of Public Health. Vol. 31. Pp. 334-341.
 • Manteuffel, Marie, Sophy Williams, William Chen, Robert R. Verbrugge, Donald Pittman & Amy Steinkellner (2014): Influence of Patient Sex and Gender on Medication Use, Adherence, and Prescribing Alignment with Guidelines. Jornal of Women’s Health. Vol. 23, no. 2, 2014. Pp. 112-119.
 • Seeman, Mary V. (2004): Gender Differences in the Prescribing of Antipsychotic Drugs. American Journal of Psychiatry. Pp. 1324-1333.
 • Jaqueline Scott: Quantitative methods and gender inequalities: in International Journal of Social Research Methodology.  Vol…13.3. 2010, 223-236
 •  Lourdes Cantarero-Arévalo,   Determinants of women’s health in Europe. Using large open data collections to unveil the hidden part ot he iceberg.  ABSALON
 •   Ruth Emerik; Ruth Emerek: Intersectionality – an intercategorical empirical approach in Women, Gender and Research 1. 2017.  ABSALON
 • What Makes an Image Tagger Fair? Publication: UMAP '19: Proceedings of the 27th ACM Conference on User Modeling, Adaptation and PersonalizationJune 2019 Pages 95–103 https:/​/​doi.org/​10.1145/​3320435.3320442
 •  Tolga Bolukbasi et al: Man is to Computer Programmer as Woman is to Homemaker? Debiasing Word Embeddings. Paper. 30th Conference on Neural Information Processing Systems. ( NIPS 2016) Barcelone Spain. ( UA)
 • Catherine Dong et al:  Diversity in Holywood: from Directors to movies to Actors. ACM Transactions on Graphics.  ( UA)
 • Data visualization from a feminist perspective: Interview with Catherine D’Ignazio
 • In Women, Gender and Research 1. 2017.
 • Ekstra:  Rosemary Hill: The political potential of numbers: data visualization in the abortion debate. In Women, Gender and Research 1. 2017.
 • Catherine Dong et al:  Diversity in Holywood: from Directors to movies to Actors. ACM Transactions on Graphics.  ( UA)
 • Data visualization from a feminist perspective: Interview with Catherine D’Ignazio
 • In Women, Gender and Research 1. 2017.
 • Ekstra:  Rosemary Hill: The political potential of numbers: data visualization in the abortion debate. In Women, Gender and Research 1. 2017.
Kurset indgår i det tværfakultære Gender Certificate ordning se http:/​/​koensforskning.soc.ku.dk/​gendercertificate/​
Det henvender sig til studerende fra alle KUs fakulteter, især sund og science. Kurset forudsætter ikke forhåndskendskab til kønsforskning eller kvantitative/digitale metoder og heller ikke, at den studerende selv skal udføre kvantitative analyser. Der indgår introduktion og øvelse i simpel digital metode/ image tagging/scraping i forløbet.
Undervisningen vil veksle mellem forelæsninger, institutionsbesøg og arbejde i grupper, gruppe fremlæggelse og feed back.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 90
 • Øvelser
 • 40
 • Eksamen
 • 48
 • I alt
 • 206
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Der vil være feedback i forbindelse med den mundtlige fremlæggelse i grupper.

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Aktiv deltagelse: ½ side synopsis + mundtlige præsentation + paper på 7 sider. Paper afleveres 1 uge efter kursets afslutning.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Omprøve ved prøveformen aktiv deltagelse er altid afløsningsopgave, som bedømmes bestået/ikke bestået.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse