ASOA15087U  Køn, innovation og mangfoldighed i offentlige og private institutioner (Sommer 2020)

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Gendered Innovations in public and private institutions (Summer 2020)

Uddannelse

Elective Course

Fagpakke (KA 2015):

Viden, organisation og politik
Kultur, livsstil og hverdagsliv

Kursusindhold

Kurset har til formål at udvikle innovative og holdbare analytiske modeller for samarbejde omkring cases og  innovationsprojekter mellem KU og en række relevante eksterne institutioner og organisationer.

 

Kurset er udviklet på baggrund af det tværfakultære Gender Certificate initiativ på KU i samarbejde med række private og offentlige organisationer, som ønsker at integrere casestudier af køn og mangfoldighed i i deres virksomhed. Sigtet med kurset er:

 

1.  At skabe mulighed for at udvikle innovative organisatoriske tiltag for køn og mangfoldighed i organisationer f.eks. med henblik på rekruttering, avancement, arbejdspladskultur m.v.
 

2. At udvikle modeller for innovative løsninger og produkter og serviceydelser, hvor køn og mangfoldighed er indtænkt fra start til slut: fra ide, over produktion og til bruger perspektivet.
 

Kurset består i både teoretiske introduktioner til køn, mangfoldighed og intersektionalitet, samt i relevante faglige og organisatoriske introduktioner til de cases som udgør en del af kurset. Derudover at facilitere praktiske samarbejdsforløb med de involverede organisationer.
 

Kurset tager udgangspunkt i de strategier omkring forskning og innovation, som er udviklet i Gendered Innovations projektet,  der har kortlagt betydningen af køn og mangfoldighed og som viser, at et analytisk blik på  køn og mangfoldighed kan bidrage til bedre forståelse af behov, adfærd og holdninger til forskellige serviceydelser og produkter. http://genderedinnovations.stanford.edu/what-is-gendered-innovations.html

 

Den studerende forventes at afsætte tid til gruppearbejde og mindre feltarbejder samt at have en professionel indstilling til casework og arbejdsopgaver i de berørte institutioner i de uger, som kurset løber over. 

Målbeskrivelser

Viden:

 • Introduktion til sex/gender og intersektionel analyse
 • Viden om køn og mangfoldighed i organisationer
 • Viden om innovationsprocesser og tværdisciplinært gruppearbejde
 • Basis viden om præsentationsteknikker

 

Færdigheder:

 • Undersøge og (re)formerer et problem/en case  sammen med relevante stakeholders  og ved at anvende forskellige perspektiver
 • Indsamle, vurdere og inkorporere feedback for at kvalificere løsninger i en specifik kontekst
 • Anvende metoder og udvikle kreative løsninger i relation til gendered innovations i private og offentlige institutioner

 

Kompetencer:

 • Evne til at samarbejde med eksterne partnere i en innovativ proces  
 • Deltage i processer  som frembringer innovative løsninger ved at involvere forskellige stakeholders
 • Evner til at identificere sex/gender aspekter og analytiske dimensioner i relation til problemløsning og udvikling af løsninger baseret på de studerendes disciplinære bagrund.
 • Kommunikere potentielle løsninger til relevante til et relevant publikum og til partnere

Kompendium + case materiale/​introduktioner.

Der kræves ingen specifikke forudsætninger.
Teori og tema introduktioner i forelæsninger og øvelser. Feltarbejde, institutionsbesøg, interviews m.v.
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Aktiv deltagelse eksamen, der består af 3 dele, feed-back og en endelig opgaveløsning – ledsaget af en mundtlig præsentation.

1.
Den første del består af en kort opgave med en præcisering af problemformulering / definition af den /definition af den stillede opgave. Den/de studerende modtager feedback på denne del.

2.
Den anden del består af en relevant empirisk sex/gender og intersectionel analyse af casen/organisationen

3.
Den tredje del består i de to første dele (som kan forbedres undervejs), baggrunden for præsentationen and refleksioner over feed back fra de involverede partnerne/institutioner

Den mundtlige præsentation – som indgår i forløbet – er ikke del af eksamen.
Krav til indstilling til eksamen

Sociologistuderende skal være indskrevet på enten BA-studieordningen af 2016 eller KA-studieordningen af 2015 for at kunne tage denne eksamen.

Meritstuderende kan være på både bachelor- og kandidat niveau.

 

Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Find mere information på din studieinformationsside på KUnet.
For meritstuderende og udenlandske studerende findes listen over afleveringsdatoer på Sociologisk Instituts hjemmeside: http://www.soc.ku.dk/uddannelser/meritstuderende/eksamen/ og http://www.soc.ku.dk/english/education/exams/

Reeksamen

Studieordningen er pt. under revidering og derfor kan der forekomme ændringer i re-eksamensformerne.
Vi vil opdatere beskrivelserne her på kurser.ku.dk så snart de er godkendt af fakultetet.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse
 • 178
 • I alt
 • 206