ASOA15049U Social stratifikation i Europa

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Social Stratification in Europe

Uddannelse

BA/KA Valgfag

Fagpakke:

Velfærd, ulighed og mobilitet

Kursusindhold

Social stratifikation handler om samfundets fordeling af goder mellem forskellige grupper af mennesker. Det handler om ulighed og om forskelle i adgang til for eksempel magt, penge, prestige osv. Og det handler om hvad det er for faktorer, der er afgørende for hvem det er der får adgang til et samfunds ’attraktive goder’. I kurset sættes der fokus på social stratifikation og ulighed i Europa. Det betyder at fokus vil være på at analysere og diskutere ulighed og stratifikation inden for Europa/EU.  Der er både et komparativt perspektiv og et samlet europæisk perspektiv i kurset. Hvor stor er uligheden mellem landene i Europa og hvor stor er uligheden inden for de enkelte lande. Centrale emner er etnicitet, køn, sundhed, social mobilitet, attraktive ressourcer (økonomi), religion, lighed/ulighed og lignende. Forskellige teoretiske og empiriske stratifikationsteorier diskuteres og anvendes.

Målbeskrivelser

Viden:
De studerende forventes at opnå viden om en bred række af teorier om social stratifikation og ulighed. Samtidigt forventes de at kunne redegøre for empiriske karakteristika vedrørende om stratifikations- og ulighedsmønstre i Europa.

Færdighed:
Den studerende forventes at opnå færdigheder der gør det muligt at kombinere teoretiske problemstillinger med empiriske iagttagelser inden for stratifikations- og ulighedsområdet.

Kompetence:
Der forventes at den studerende opnår kompetencer i at kunne kombinere anvendelse af teorier om stratifikation og ulighed på et empirisk felt. Den studerende vil i den sammenhæng kunne redegøre for hvilke fordele og ulemper der er mellem anvendelse af forskellige teorier på forskelligt empirisk materiale.  

 

Der anvendes kompendie i forbindelse med undervisningen.

Forelæsninger
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 28
  • Forberedelse (anslået)
  • 150
  • Eksamen
  • 28
  • I alt
  • 206
Skriftlig

Feedback i forbindelse med porteføljeopgaver. 

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Portfolio, -
Individuelt eller i gruppe.
Eksamen består af et antal skriftlige opgaver som stilles undervejs i forløbet med mulighed for feedback. Opgaverne afleveres samlet ved kursets afslutning.
De samlede porteføljeopgaver må maximalt fylde 10 sider. Ved gruppebesvarelser tillægges 5 sider pr. ekstra studerende. Se detaljer for prøveformen i studieordningen og den generelle eksamensvejledning på KUnet.
Krav til indstilling til eksamen

Du skal være tilmeldt kurset for at deltage i eksamen

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Find mere information på din studieinformationsside på KUnet.
For meritstuderende og udenlandske studerende findes listen over afleveringsdatoer på Sociologisk Instituts hjemmeside:
www.soc.ku.dk under Uddannelser --> Eksamen

Reeksamen

Skriftlig opgave med NYE stillede spørgsmål

Individuel/gruppe.
 

 

Et valgfag udbydes som udgangspunkt regelmæssigt, men vi kan ikke garantere, at de udbydes mere end én gang. Du skal derfor være opmærksom på, at eksamen for dette kursus kun udbydes 3 terminer, efter at undervisningen slutter.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.