APSK15110U  Arbejds- og organisationspsykologi - Seminarhold

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Work and Organizational Psychology - Seminar class

Kursusindhold

Følgende seminarholdudbydes  i efteråret 2018

Seminarhold 1: Paul Conway - The psychosocial work environment, well-being, stress and organizational behaviours.
Which factors of the psychosocial work environment can lead to stress, poor work-related well-being, and negative organizational behaviours? And which factors are conducive to positive outcomes instead? How to assess the psychosocial work environment in work organizations, and which elements should be considered when developing and evaluating interventions?

These are common questions facing occupational psychologists why they deal with issues related to the psychosocial work environment. The aim of this seminar is to introduce students to theories and methods relevant to the understanding and handling of specific problems connected with the quality of the psychosocial work environment in work organizations. 

Key topics addressed in the course are:

 • theoretical and methodological approaches to the understanding of different aspects of the psychosocial work environment and their association with employee well-being and behaviour;

 • measurement of the psychosocial work environment;

 • the content and process elements of occupational health intervention.

Exam regulations seminarclass 1:
Students must deliver three written assignments in all.

For each of the first two assignments (max. 2 pages), students must choose and discuss a specific problem related to a theme covered during the seminar. In class, students are expected to present and discuss the two chosen themes and use the feedback received to revisit their written assignments.

For the last written assignment (max. 4 pages), the students  should demonstrate that they can profitably use the theories and methods learnt during the seminar to analyse a concrete problem (self-chosen by the students) related to the course topics.   

The 200 pages of self-selected literature should be distributed across the three assignments. The students are expected to select primary literature reflecting the state of the art of knowledge in the relevant research fields.  

Students will also be requested to actively participate in case-based learning activities in class. The outputs of the casework will be presented and discussed by the students in class.

Each student must keep an assessment portfolio that includes all the written assignments, the self-chosen literature and a short reflection on the group activities they partook in during the course. The assessment portfolio must be handed in to the teacher at the end of the seminar. 

The pass/fail decision will be taken based on an overall assessment of the student's active participation in the classes, the relevance of the subjects covered in the written assignments, and the level of command demonstrated in using relevant literature, theories and methods to analyze key questions relevant to the course topics.

 

Følgende seminarholdudbydes  i foråret 2019

Seminarhold 1: Guido Makransky - Udvælgelse og træning af personale

De fleste psykologer kommer til at skulle være med til at træffe vigtige ansættelsesbeslutninger og vil komme til at skulle undervise og træne andre. For at være bedst forberedt er det vigtigt at have en stærk empirisk, metodologisk, og teoretisk forståelse af de organisatoriske processer, og have prøvet at anvende dem selv.

Dette kursus introducerer studerende til de centrale emner i forbindelse med udvælgelse og træning af personale i organisationer. I den første del af kursus vil vi dykke ned i de fundamentelle elementer i personaleudvælgelse som jobanalyse, præstationsvurdering, udvælgelsesmetoder og strategier, samt vurdering af et udvælgelsessystems reliabilitet og validitet. Anden del af kurset vil handle om at facilitere en dyb forståelse af læring og træning i organisationer, og vil hovedsageligt beskæftige sig med læringsteorier, muligheder og begrænsninger med nye teknologier, samt udredning af de essentielle faktorer, der bevirker at træningen kan blive en succes. Vi vil arbejde med ”Kirkpatrick's Four-Level Training Evaluation Model” for at etablere en bedre forståelse af, hvordan vi kan vurdere successen af et tilrettelagt træningsprogram.

Målbeskrivelser

Overordnet mål for læringsudbytte

Ved afslutning af modulet skal den studerende kunne beskrive, diskutere og anvende centrale begreber og metoder analytisk med henblik på at kunne forstå og anvende principperne bag udvikling, implementering og evaluering af psykologiske processer og interventioner indenfor det arbejds- og organisationspsykologiske område.

Mål for læringsudbytte ved Seminarhold

Den studerende kan ved afslutning af Seminarholdet:

 • Udvikle en arbejds- og/eller organisationspsykologisk begrundet problemstilling, der involverer relevante udrednings- og/eller interventionsmetoder, i forhold til en given/et givet arbejdsog/ eller organisationspsykologisk case/oplag.
 • Udvælge arbejds- og/eller organisationspsykologisk psykologisk teori, empiri og udrednings og/eller interventionsmetoder af relevans for problemstillingen, og forholde sig nuanceret ogkritisk hertil.
 • Udarbejde en sammenæangende analyse af den arbejds- og/eller organisationspsykologiske problemstilling og de mulige udrednings- og/eller interventionsmetoder i forhold til denne.
 • Diskutere implikationerne og relevansen af de anvendte teorier og mulige udrednings- og/eller interventionsmetoder, bl.a. med fokus pa Individuelle, organisatoriske og evt. øvrige kontekstbetingede forhold, der kan pavirke analysen af problemstillingen.
 • Reflektere over psykologfaglige og etiske spørgsmal, der knytter sig til problemstillingen og de mulige interventioner.

600 siders obligatorisk samt 200 siders selvvalgt litteratur

Pensumlister

Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Kursusdeltagelse
se eksamensbestemmelser under kursusindhold for det enkelte seminarhold.
Krav til indstilling til eksamen

Fremmøde til mindst 75 % af undervisningsgangene samt aktiv deltagelse i de fastlagte aktiviteter, opgaver, præsentationer m.v. som er beskrevet under kursusindhold for de enkelte seminarhold

Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

januar/juni

se eksamensplan.

Reeksamen

februar/august

Kriterier for bedømmelse

Se "Målbeskrivelser"

 • Kategori
 • Timer
 • Seminarhold
 • 30
 • I alt
 • 30