APSB21734U Valgfag - Psykoanalysens teori og praksis

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Elective course - The theory and Praxis of Psychoanalysis

Kursusindhold

På faget vil den studerende blive indført i centrale begreber fra psykoanalysens teori og få et indblik i, hvordan disse udfoldes, udfordres og udvikles i den psykoanalytiske praksis. Undervisningen veksler mellem oplæg fra underviserne og fælles diskussion af dagens pensum.

Målbeskrivelser

Ved afslutning af valgfagsmodulet på Institut for Psykologi kan den studerede:

  • Beskrive og redegøre for relevante begreber og tematikker indenfor valgfaget.
  • Beskrive og redegøre for relevante metodiske tilgange i forhold til valgfagets emne.
  • Forklare sammenhænge, analysere og/eller udføre valgfagsrelevante procedurer under vejledning.

 

Et teoretisk udbytte af modulet, som kan perspektivere kroppens betydning for mennesket såvel fysisk, socialt som psykisk, som et andet perspektiv, der normalt anvendes i det psykologiske genstandsfelt, og at dette kan inddrages som tilgang til behandling og terapeutisk samtale og interview

 

Litteratur

Antal normalsider

Ahmadu, F. S. (2017). Equality, not special protection: multiculturalism, feminism, and female circumcision in Western liberal democracies. In Universalism without uniformity: explorations in mind and culture, 214-236.

30

Barreto, M., & Ellemers, N. (2015). Detecting and experiencing prejudice: New answers to old questions. In Advances in Experimental Social Psychology (Vol. 52, pp. 139-219). Academic Press.

70

Baumeister, R. F., & Leary, M. R. (1995). The need to belong: desire for interpersonal attachments as a fundamental human motivation. Psychological Bulletin, 117(3), 497 - 529.

52

Bechmann Jensen, T: (2011). ”Ensomhed – er det prisen for velstand”? i Psykologisk Set nr. 81 (pp. 29-38) Frydenlund.     

8

Bicchieri, C., & Mercier, H. (2014). Norms and beliefs: How change occurs. In M. Xenitidou & B. Edwards, The complexity of social norms (pp. 37-54). Springer.

20

de Dreu, C. K. W. (2010). Social conflict: The emergence and consequences of struggle and negotiation. In S. T. Fiske, D. T. Gilbert, & G. Lindzey, Handbook of social psychology (5th ed.). Wiley.

54

Ellemers, N. (2013). Connecting the dots: Mobilizing theory to reveal the big picture in social psychology (and why we should do this). European Journal of Social Psychology, 43(1), 1-8.

15

Gaertner, L., Sedikides, C., Luke, M., O'Mara, E. M., Iuzzini, J., Jackson, L. E., ... & Wu, Q. (2012). A motivational hierarchy within: Primacy of the individual self, relational self, or collective self?. Journal of Experimental Social Psychology, 48(5), 997-1013.

25

Gergen, K. J. (1973). Social psychology as history. Journal of Personality and Social Psychology, 26(2), 309-320.

20

Gibbons et al. (1994). Massification of Research and Education. In Gibbons et al.: The New Production of Knowledge (pp. 70-88). Sage.

18

Goldstein, N. J., Cialdini, R. B., & Griskevicius, V. (2008). A room with a viewpoint: Using social norms to motivate environmental conservation in hotels. Journal of Consumer Research, 35(3), 472-482.

15

Greenfield, P. M. (2017). Cultural change over time: Why replicability should not be the gold standard in psychological science. Perspectives on Psychological Science, 12(5), 762-771.

15

Greenwald, A. G., & Banaji, M. R. (2017). The implicit revolution: Reconceiving the relation between conscious and unconscious. American Psychologist, 72(9), 861-871.

24

Haney, C., Banks, C., & Zimbardo, P. (1973). Interpersonal dynamics in a simulated prison. International Journal of Criminology & Penology.

37

Haslam, S.A. & Reicher, S.D. (2012). Contesting the 'Nature' of Conformity: What Milgram and Zimbardo's Studies Really Show. PLoS Biology, 10 (11).

9

Hegarty, P., & Pratto, F. (2010). Interpreting and communicating the results of gender-related research. In Handbook of gender research in psychology (pp. 191-211). Springer, New York, NY.

20

Heider, F. (1958). The naive analysis of action. In F. Heider, The psychology of interpersonal relations (pp. 79–124). John Wiley & Sons.

45

Henrich, J., Heine, S. J., & Norenzayan, A. (2010). The weirdest people in the world?. Behavioral and Brain Sciences, 33(2-3), 61-83.

35

Holzkamp, K. (2005) Mennesket som subjekt for videnskabelig metodik. I Nordiske Udkast33, vol. 2 (pp. 5-34)

38

Hopkins, N., Reicher, S., Stevenson, C., Pandey, K., Shankar, S., & Tewari, S. (2019). Social relations in crowds: Recognition, validation and solidarity. European Journal of Social Psychology, 49(6), 1283-1297.

28

Jartoft, V. (1996) Kritisk Psykologi. I Højholt, C. & G. Witt, Skolelivets Socialpsykologi – Nyere socialpsykologiske teorier og perspektiver (pp. 181 -208)

16

Markus, H. R., & Kitayama, S. (1991). Culture and the self: Implications for cognition, emotion, and motivation. Psychological review, 98(2), 224.

30

Milgram, S. (1963). Behavioral Study of Obedience. Journal of Abnormal and Social Psychology, 67

14

Morten Nissen (2012) The subjectivity of Participation - Articulating Social Work Practice with Youth in Copenhagen. In Position: A Critical Psychology Accomplice (Chapter 2: pp. 18-45), Palgrave macmillan.

30

Open Science Collaboration. (2015). Estimating the reproducibility of psychological science. Science, 349(6251), aac4716.

12

Pearson, A. R., Dovidio, J. F., & Gaertner, S. L. (2009). The nature of contemporary prejudice: Insights from aversive racism. Social and Personality Psychology Compass, 3, 314-338.

22

Pehrson, S., & Leach, C. W. (2012). Advancing the social psychology of racism and anti-racism: moving beyond ‘old’and ‘new’prejudice. Beyond prejudice: Extending the social psychology of conflict, inequality, and social change, 116-134.

15

Phoenix, A. (2022). Humanizing racialization: Social psychology in a time of unexpected transformational conjunctions. British Journal of Social Psychology.

17

Power, S. A., Velez, G., Qadafi, A., & Tennant, J. (2018). The SAGE model of social psychological research. Perspectives on Psychological Science, 13(3), 359-372.

25

Power, S.A. (2018). The Deprivation – Protest Paradox: How the perception of unfair economic inequality leads to civic unrest [Lead article with commentaries & reply] Current Anthropology.59, (6), 765 – 782.  

27

Qvortrup, L: (1998). ”Det hyperkomplekse samfund, 14 fortællinger om informationssamfundet”, kap. 11: ”De irriterende massemedier, det offentlige blik” (pp. 232-249). Gyldendal.

19

Shweder, R. A., & Sullivan, M. A. (1993). Cultural psychology: Who needs it?. Annual review of psychology44(1), 497-523.

25

Shweder, R.A. (2003). The Moral Challenge in Cultural Migration.  American Arrivals: Anthropology Engages the New Immigration. School of American Research Press, Santa Fe: New Mexico.

28

Sullivan, D. (2020). Social psychological theory as history: Outlining the critical-historical approach to theory. Personality and Social Psychology Review24(1), 78-99.

35

Sutton, R. & Douglas, K. (2019). Social Psychology (2nd Edition).  Macmillan International. Chapters 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 14.

450

Tajfel, H., & Turner, J. C. (1979). An integrative theory of intergroup conflict. In W. G. Austin, & S. Worchel (Eds.), The social psychology of intergroup relations (pp. 33-47). Monterey, CA: Brooks/Cole.

30

Thaler, R. H., & Sunstein, C. R. (2003). Libertarian paternalism. American Economic Review, 93(2), 175-179.

10

Turner, J. C., Oakes, P. J., Haslam, S. A., & McGarty, C. (1994). Self and collective: Cognition and social context. Personality and Social Psychology Bulletin, 20(5), 454–463.

20

Van Lange, P. A. M., De Cremer, D., Van Dijk, E., & Van Vugt, M. (2007). Self-interest and beyond. In A. W. Kruglanski & Higgings, E. T. (Eds.), Social Psychology: Handbook of Basic Principles (pp. 540-561). New York: Guilford.

30

Weiner, B. (2018). The legacy of an attribution approach to motivation and emotion: A no-crisis zone. Motivation Science, 4(1), 4-14.

17

Wikström, P., & Hübinette, T. (2021). Equality data as immoral race politics: A case study of liberal, colour‐blind, and antiracialist opposition to equality data in Sweden. British Journal of Social Psychology, 60(4), 1154-1176.

23

Wu, J., Balliet, D., & van Lange, P. A. M. (2016). Gossip versus punishment: The efficiency of reputation to promote and maintain cooperation. Scientific Reports, 6(1), 1-8.

12

 

 

Total antal normalsider:

 

1485

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 28
  • I alt
  • 28
Ikke relevant
Point
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, Fri hjemmeopgave
Prøveformsdetaljer
OMFANG: max 12 sider ved 1 studerende, 15 sider ved 2 studerende og 18 sider ved 3 studerende.
EKSAMENSFORM: Bunden ugeopgave - spørgsmål stilles på sidste undervisningsgang
GRUPPEPRØVEBESTEMMELSE: Opgaven kan skrives i grupper med maksimalt 3 studerende. Ved gruppeopgave skal den enkelte studerendes bidrag kunne konstateres, så det sikres, at en individuel bedømmelse finder sted. En mindre del af opgaven kan dog være fælles jf. rammestudieordningens pkt. 6.8
Krav til indstilling til eksamen

Det er en forudsætning for opgaveaflevering ved alle valgfag, at den studerende har fået godkendt mindst 75 % fremmøde, men undervisningen er baseret på fuld deltagelse.

Derudover skal der udarbejdes og fremlægges et abstract om den valgte eksamensopgave.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Se eksamensplanen

Reeksamen

Se eksamensplanen

Kriterier for bedømmelse
Point
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, Bunden ugeopgave - spørgsmål stilles på sidste undervisningsgang
Prøveformsdetaljer
OMFANG: max 12 sider ved 1 studerende, 15 sider ved 2 studerende og 18 sider ved 3 studerende.
EKSAMENSFORM: Bunden ugeopgave - spørgsmål stilles på sidste undervisningsgang
GRUPPEPRØVEBESTEMMELSE: Opgaven kan skrives i grupper med maksimalt 3 studerende. Ved gruppeopgave skal den enkelte studerendes bidrag kunne konstateres, så det sikres, at en individuel bedømmelse finder sted. En mindre del af opgaven kan dog være fælles jf. rammestudieordningens pkt. 6.8
Krav til indstilling til eksamen

Det er en forudsætning for opgaveaflevering ved alle valgfag, at den studerende har fået godkendt mindst 75 % fremmøde, men undervisningen er baseret på fuld deltagelse.

Derudover skal der udarbejdes og fremlægges et abstract om den valgte eksamensopgave.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse.