APSB21104U Personlighedspsykologi

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Personality Psychology

Kursusindhold

Personlighedspsykologi er den del af psykologien, der fokuserer på det enkelte individ og det enkelte individs livshistorie, intraindividual forskelle og forskelle mellem mennesker under temaer som for eksempel selvet, subjektivitet, identitet og personlighed. Der introduceres til en bred vifte af forskellige metodologiske og teoretiske traditioner herunder trækteori, psykoanalyse, eksistenspsykologi, fænomenologi, kognitiv psykologi og forskellige sociokulturelle teorier med fokus på at formulere grundlagsproblemer. Kursets formål er at introducere den studerende til grundlæggende teorier og deres anvendte metoder samt sammenhængen mellem teori og metode. Formålet er også at præsentere eksempler på banebrydende empirisk forskning med fokus på at skabe en bred og mangeaspektueret forståelse for personligheden og dens udvikling.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus skal den studerende:

Viden

 • kunne demonstrere bredt og dybt kendskab til udvalgte personlighedspsykologiske teorier, begreber og empiriske undersøgelser
 • kunne redegøre for disse teoriers historiske traditioner inden for personlighedspsykologien
 • have kendskab til personlighedspsykologiske metoder


Færdigheder

 • kunne analysere teoriers og metoders muligheder og begrænsninger ved anvendelsen i forhold til den givne problemstilling


Kompetencer

 • kunne kritisk tage stilling til teoriernes og metodernes udsagnskraft.

 

Ingen særlige forudsætninger.
Undervisningen består af forelæsninger, der dækker teori, metode og empiriske undersøgelser.
- Til forelæsningerne forventes den studerende at forberede sig gennem litteraturstudier. Anbefalet litteratur angives i forelæsningsplanen
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 56
 • I alt
 • 56
Ikke relevant

 

 

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 1 uge
o GRUPPEPRØVEBESTEMMELSE: Den skriftlige hjemmeopgave kan kun aflægges som individuel prøve.
o OMFANG: Omfanget af den skriftlige hjemmeopgave er max 12 normalsider.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Maj/juni - Se eksamensplanen

Reeksamen

August - Se eksamensplanen

Kriterier for bedømmelse

.