APSB11013U Psykiatri

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Psychiatry

Kursusindhold

Psykiatrien beskæftiger sig med diagnostiserbare psykiatriske lidelser og deres behandling indenfor børne- og voksenområdet. I fagelementet præsenteres de studerende for centrale emner indenfor psykiatri, herunder, psykiatrisk udredning, behandlingsmetoder og identifikation af psykiatriske problemstillinger omfattende de internationale klassifikationssystemers kategoriseringer og differential-diagnostik.

Endvidere introduceres psykiske sygdommes udbredelse samt epidemiologiske begreber som prævalens og incidens. I fagelementet introduceres og diskuteres endvidere temaer som: empirisk viden om psykisk
sygdom og behandlingseffekt, sociale og kulturelle forholds indflydelse på psykisk sygdom og forebyggelse af psykisk sygdom.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus skal den studerende:

Viden

 • kunne demonstrere grundlæggende viden om den psykiatriske arbejdsmåde, herunder psykiatrisk udredning, behandlingsmetoder og identifikation af psykiatriske problemstillinger omfattende de internationale klassifikationssystemers kategoriseringer og differential-diagnostik.
 • have indsigt i empirisk viden om psykisk sygdom og behandlingseffekt, sociale og kulturelle forholds indflydelse på psykisk sygdom og forebyggelse af psykisk sygdom.
 • have kendskab til psykiske sygdommes udbredelse samt epidemiologiske begreber som prævalens og incidens.
   

Færdigheder

 • kunne identificere, beskrive og analysere centrale elementer ved psykiatriens diagnostik og behandling.
   

Kompetencer

 • være i stand til at erkende den syge tilstand fra den normale.
 • være i stand til at anvende udredning, diagnostik og behandling af psykiske lidelser (ofte i samarbejde med læge) med henblik på et fremtidige arbejde som psykolog.
 • at vide, hvornår der påkræves en henvisning til eller/og et samarbejde med en psykiater
Det anbefales, men kræves ikke, at Klinisk psykologi følges samtidig med eller er bestået forud for Psykiatri.
Undervisningen består af forelæsninger.
- Til forelæsningerne forventes den studerende at forberede sig gennem litteraturstudier. Anbefalet litteratur angives i forelæsningsplanen.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • I alt
 • 28
Ikke relevant
Point
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 5 timer med opsyn.
PRØVEFORM: Skriftlig prøve på universitetet.
GRUPPEPRØVEBESTEMMELSE: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve.
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt
 • Eksaminanden kan kun medbringe WHO ICD-10 manual
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

December/januar - Se eksamensplanen

Reeksamen

Februar - Se eksamensplanen

Kriterier for bedømmelse