APSB05021U Valgfag - Formidling

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Elective course - The Teaching of Psychology

Kursusindhold

I Psykologiformidling tager vi udgangspunkt i praksisrettede teorier og gør dem levende. Du forventes derfor at møde med et mindset tunet ind på aktivitet, da vi kører skarpt på med praksislæring og –refleksioner af den fagrelevante teori.

Tematisk indhold:

 • Læringsrum og reflekterende team
 • Afklarings- og planlægningsfaser
 • Opbygning af oplæg (struktur, sekvens, variation, intro/outro)
 • Processtyring (kontrakter, forventningsafstemning, time outs, afrundinger)
 • Virkemidler herunder bl.a. kropssprog, stemmebrug og medier
 • Modstand
 • At undervise i Psykologi
 • Evalueringer og læringens efterliv

 

Temaerne eksemplificeres via oplæg, cases, diverse øvelser og refleksioner. Alt sammen mhp. at give dig som studerende en højnet forståelse for samt konkrete værktøjer til at blive en dygtigere mundtlig formidler.

NB! Det er en fordel at møde ind første gang grundet introduktion til vores konkrete måde at arbejde på samt skemalægning af jeres kursistfremlæggelser.

Målbeskrivelser

Målet med fagelementerne er at muliggøre udbygning eller perspektivering af det psykologfaglige genstandsområde gennem teoretisk eller empirisk arbejde med emneområder inden for eller relateret til psykologien.

Ved afslutning af valgfagsmodulet på Institut for Psykologi kan den studerede:

 • Beskrive og redegøre for relevante begreber og tematikker inden for valgfaget.
 • Beskrive og redegøre for relevante metodiske tilgange i forhold til valgfagets emne.
 • Forklare sammenhænge, analysere og eventuelt udføre valgfagsrelevante procedurer under vejledning.
 • Diskutere valgfagsrelevante tematikker / problemstillinger eller fortolke valgfagsrelevante cases/data.

Pensumlister  

Selvalgt pensum: 100 sider

Holderundervisning
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 24
 • I alt
 • 24
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri skriftlig hjemmeopgave med refleksioner over pointer opnået i forløbet. Opgaven specificeres 1.undervisningsgang. Max 5 normalsider
Krav til indstilling til eksamen

Fremmøde til 75% af undervisningsgangene samt 1 mundtligt oplæg og aktiv deltagelse i øvelser, så det demonstreres, at du er i en læringsproces iht pensum.

Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Se eksamensplanen

Reeksamen

Se eksamensplanen

Kriterier for bedømmelse