AANB18006U Danmark i antropologisk perspektiv

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Denmark in anthropological perspective

Uddannelse

Obligatorisk kursus på 4. semester på antropologiuddannelsen.

OBS!
Kurset er ikke åbent for hverken meritstuderende eller Exchange studerende.

Kursusindhold

Formålet med dette kursus er at give de studerende en introduktion til ”Danmark” som genstand, lokalitet og kontekst for etnografisk undersøgelse, antropologisk analyse og politisk intervention. Kurset er opbygget i to dele. I kurserts første del skitseres den overordnede historiske og politisk-økonomisk ramme, herunder Danmarks koloniale fortid og fremkomsten af nationalstaten i det nitteende samt velfærdsstaten i det tyvende århundrede. Med udgangspunkt i denne kontekst zoomes der i kursets anden del ind på en række udvalgte temaer for antropologisk forskning i og om Danmark. I såvel kursets første som anden del vil der blive fokuseret på komparative aspekter og potentialer i forhold til andre antropologiske regioner og temaer, ligesom de enkelte teksters metodiske og teoretiske tilgange vil blive gjort til genstand for kritisk refleksion.

Målbeskrivelser

Viden:                 

 • have viden om centrale problemstillinger og emner i relation til dansk samfund og kultur, herunder deres historiske baggrund, deres nutidige etnografiske form og politiske og økonomiske betydning
 • have et generelt overblik over forskellige analytiske tilgange til antropologiske studier af Danmark

   

Færdigheder:     

 •  kunne praktisere ”strategiske fremmedgørelse” i forhold til dansk etnografisk materiale
 •  kunne identificere forskellige former og skalaer for antropologiske sammenligninger

   

Kompetencer:    

 • kunne kontektstualisere antropologiske problemer fra Danmark såvel historisk som tværkulturelt

650 sider obligatorisk + 150 sider selvvalgt litteratur.

Forelæsninger og holdundervisning.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 22
 • Holdundervisning
 • 22
 • I alt
 • 44
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Længde: 21.600 – 26.400 anslag.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

1. reeksamen: En ny opgave skal afleveres med ny frist.

2. reeksamen: En ny opgave skal afleveres senest ved næste eksamenstermin.

Kriterier for bedømmelse

Se læringsmål.