AANB18002U Antropologi som profession

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Anthropology as a Profession

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i antropologi

 

Kursusindhold

Kurset Antropologi som profession er planlagt som en introduktion til professionsbegrebet og til den viden, færdigheder og kompetencer som antropologistuderende tilegner sig i løbet af studiet. Det sker i dels i lyset af kendskab til antropologforeningernes etiske kodex og casestudies, dels i lyset af de erfaringer, som antropologer gør sig i løbet af deres arbejdsliv. Kurset omfatter desuden en række mere tekniske færdigheder, som udgør et væsentligt grundlag for projektarbejde på universitetet ogi arbejdslivet efter studiet, derunder projektstyring, grundlæggende it-redskaber, litteratursøgning, notatteknik, mundtlig fremstilling og akademisk skrivning.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at have:

Viden

 • have kendskab til centrale professionsbegreber og antropologernes arbejdsmarked
 • have viden om de centrale elementer i projekter og projektstyring
 • have kendskab til forskningsetisk praksis

 

Færdigheder

 • have grundlæggende færdigheder i projektstyring
 • have grundlæggende færdigheder i samarbejde

   

Kompetencer

 • kunne vurdere hvordan antropologisk viden og færdigheder kan anvendes i forskellige samfundsmæssige sammenhænge
Forelæsninger, gæsteforelæsninger og gruppearbejde.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 24
 • I alt
 • 24
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, .
Eksamengruppe på maks. 5 studerende.
Længde: 10.800-13.200 anslag for individuel eksamen, plus 1.800-2.200 anslag pr. ekstra studerende i gruppen.
Krav til indstilling til eksamen

For at kunne aflægge eksamen skal den studerende have deltaget i mundtlig gruppefremlæggelse i undervisningen. Hvis kravet ikke er opfyldt inden eksamensfristen, vil den studerende få registreret et brugt eksamensforsøg.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

1. reeksamen: En ny opgave skal afleveres med ny frist.

2. reeksamen: En ny opgave skal afleveres senest ved næste eksamenstermin.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse for kursus.