AANB11073U Projektorienteret forløb

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Internship

Uddannelse

Undervisningen i foråret 2021 vil køre i et rent online format frem til 1. april på grund af covid19 situationen.

Så snart det herefter er tilladt og forsvarligt, er det op til den enkelte underviser om denne ønsker at overgå til et blended format eller ønsker at fortsætte med fuld online undervisning resten af semesteret.


Den enkelte underviser vil give besked om ovenstående valg i Absalon-rummet for hvert enkelt kursus.


Kurser med mundtlige eksamener vil blive afholdt online, hvis ikke relevante restriktioner er blevet løftet senest fire uger før den enkelte eksamen.
Besked herom vil da komme i Absalon.

Kurser med skriftlig eksamen vil ikke opleve nogen ændring i forhold til den normale eksamensform.

Kursusindhold

De studerende kan vælge at tage et projektorienteret forløb i hele eller en del af femte eller sjette semester.

Det projektorienterede forløb (praktik) skal være fagligt relevant for bacheloruddannelsen i antropologi (fx kan det uddybe og give praktisk erfaring med centrale temaer/problemstillinger i uddannelsen; give faglig og praktisk erfaring inden for relevante arbejdsområder; bidrage med erfaringer og viden inden for et område, som ønskes uddybet i bacheloressayet).

Det projektorienterede forløb kan finde sted i en offentlig eller privat virksomhed, organisation eller institution, hvor der udføres akademisk arbejde og er ansat akademisk arbejdskraft, som kan yde faglig relevant supervision.

Et projektorienteret forløb skal forhåndsgodkendes af koordinatoren for projektkoordinerede forløb. Forhåndsgodkendelsen skal sikre, at det projektorienterede forløb fremstår så gennemtænkt som muligt, og at det er indgået en aftale om forløbet (se under aftale).

Målbeskrivelser

Formålet med et projektorienteret forløb (praktik) er at give den studerende en professionel erfaring med:

 • at arbejde i praksis inden for et relevant antropologisk eller alment-akademisk arbejdsområde
 • at udfolde og udbygge sine antropologiske og alment-akademiske faglige færdigheder

 

I rapporten skal den studerende vise, at man kan:

 • give en redegørelse for og faglig vurdering af det projektorienterede forløbs formål og praktiske forløb
 • diskutere det projektorienterede forløbs faglige relevans og det faglige udbytte herunder
 • diskutere hvorvidt og hvorledes antropologiske og alment-akademiske kompetencer er blevet anvendt og udbygget i det projektorienterede forløb
 • reflektere over styrker og begrænsninger ved antropologiske kompetencer i forhold til arbejdsområdet
 • reflektere analytisk over værtsorganisationens arbejde og det problemfelt, den arbejder indenfor
 • overveje evt. videre perspektiver/ muligheder for antropolog-fagligt arbejde på feltet
 • inddrage relevant antropologisk litteratur i fremstillingen

 

Herudover skal den studerende opfylde Institut for Antropologis form og sprogkrav (se studieordningens punkt 4.3.2 om form og sprogkrav). Ved bedømmelse af opgaven tages højde for, hvor mange ECTS rapporten udløser.

Koordinator udleverer litteratur inden og/eller i forbindelse med undervisningsgangene på CSS.

Det projektorienterede forløb skal forhåndsgodkendes af koordinator Luise Mandrup Andersen. Du skal udfylde og underskrive en skriftlig aftale. Aftalen skal sikre, at forløbet bliver så gennemtænkt som muligt inkl. arbejdsopgaver, arbejdstid, kontaktperson samt de praktiske og formelle rammer.
Aftalen er en skriftlig kontrakt mellem instituttet, den studerende og arbejdsstedet, hvori rettigheder og pligter under opholdet præciseres. Du kan downloade en skabelon på dansk eller engelsk via KUnet. I aftalen står de forskellige punkter, der skal dækkes. Du finder aftalen på dette link (kræver login): https:/​/​kunet.ku.dk/​studie/​antropologi-ba/​Sider/​Emne.aspx?topic=Tilmelding&topicId=50f912f7-4926-44a1-8416-dc63f53105bb#50f912f7-4926-44a1-8416-dc63f53105bb
Alle kurser 1. og 2. år skal være bestået før kurset kan påbegyndes.
Der vil være obligatorisk undervisning, typisk 2-3 mødegange i løbet af semestret. På møderne er der fokus på bl.a. forventningsafstemning, erfaringsudveksling samt kompetencebevidsthed. Undervisningsform er primært fælles diskussioner samt øvelser.
Arbejdsbelastning skemaet nederst gælder ved Eksamen III.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 100
 • Projektarbejde
 • 605
 • Eksamen
 • 120
 • I alt
 • 825
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Det projektorienterede forløb skal afsluttes med en individuel rapport, hvori forløbet evalueres og sættes i relation til uddannelsen i antropologi.

Rapporten skal indeholde en beskrivelse af stedet, hvor det projekt-orienterede forløb har fundet sted, en redegørelse for formålet og det praktiske forløb (med beskrivelse af arbejdsopgaver) og det faglige udbytte af forløbet.
Længde på eksamensrapporten ved 15 ECTS: minimum 22.500 og maximum 27.500 antal anslag.
Krav til indstilling til eksamen

412½ timer bruges samlet set ved et projektorienteret forløb på 15 ECTS: Forberedelse (+ aftale): 40 timer, undervisning og læsning: 60 timer, arbejde: 237½ timer, eksamensrapport: 75 timer

Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

1. reeksamen: En ny opgave med ny problemformulering skal afleveres. Den nye opgave skal indleveres ved den udmeldte reeksamensdato. Den studerende skal have deltaget i 1. eksamensforsøg for at have ret til reeksamen. Den studerende skal selv tilmelde sig reeksamen.

2. reeksamen: En ny opgave med ny problemformulering skal afleveres. Den nye opgave skal indleveres ved næste eksamenstermin. Den studerende skal selv tilmelde sig reeksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målskrivelserne.

Point
22,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Det projektorienterede forløb skal afsluttes med en individuel rapport, hvori forløbet evalueres og sættes i relation til uddannelsen i antropologi.

Rapporten skal indeholde en beskrivelse af stedet, hvor det projekt-orienterede forløb har fundet sted, en redegørelse for formålet og det praktiske forløb (med beskrivelse af arbejdsopgaver) og det faglige udbytte af forløbet.
Længde på eksamensrapporten ved 22,5 ECTS: minimum 29.250 og maximum 35.750 antal anslag.
Krav til indstilling til eksamen

619 timer bruges samlet set ved et projektorienteret forløb på 22,5 ECTS: Forberedelse (kontrakt): 40 timer, undervisning og læsning: 60 timer, arbejde: 421½ timer, eksamensrapport: 97½ timer

Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

1. reeksamen: En ny opgave med ny problemformulering skal afleveres. Den nye opgave skal indleveres ved den udmeldte reeksamensdato. Den studerende skal have deltaget i 1. eksamensforsøg for at have ret til reeksamen. Den studerende skal selv tilmelde sig reeksamen.

2. reeksamen: En ny opgave med ny problemformulering skal afleveres. Den nye opgave skal indleveres ved næste eksamenstermin. Den studerende skal selv tilmelde sig reeksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsene.

Point
30 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Det projektorienterede forløb skal afsluttes med en individuel rapport, hvori forløbet evalueres og sættes i relation til uddannelsen i antropologi.

Rapporten skal indeholde en beskrivelse af stedet, hvor det projekt-orienterede forløb har fundet sted, en redegørelse for formålet og det praktiske forløb (med beskrivelse af arbejdsopgaver) og det faglige udbytte af forløbet.
Længde på eksamensrapporten ved 30 ECTS: minimum 36.000 og maximum 40.000 antal anslag.
Krav til indstilling til eksamen

825 timer bruges samlet set ved et projektorienteret forløb på 30 ECTS: Forberedelse (kontrakt): 40 timer, undervisning og læsning: 60 timer, arbejde: 605 timer, eksamensrapport: 120 timer

Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

1. reeksamen: En ny opgave med ny problemformulering skal afleveres. Den nye opgave skal indleveres ved den udmeldte reeksamensdato. Den studerende skal have deltaget i 1. eksamensforsøg for at have ret til reeksamen. Den studerende skal selv tilmelde sig reeksamen.

2. reeksamen: En ny opgave med ny problemformulering skal afleveres. Den nye opgave skal indleveres ved næste eksamenstermin. Den studerende skal selv tilmelde sig reeksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelserne