AANA18131U Antropologisk klimalaboratorium: Kyster

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Anthropological Climate Lab: Coasts

Uddannelse

From summer 2022 the course is also offered to students at the

- Bachelor and Master Programmes in Sociology

Enrolled students register the course through the Selfservice. Please contact the study administration at each programme for questions regarding registration.

Kursusindhold

Kurset fokuserer på aktuelle antropologiske perspektiver på havvandsstigninger, stormfloder, infrastruktur og konkrete klimatilpasningsstrategier. Kurset består af a) indledende læsning af centrale tekster med historiske, antropologiske, tekniske og politiske perspektiver på stormfloder, kystsikring og kystlandskaber, klimamodeller, risiko og tilpasning, samt gæsteforelæsninger af forskere med naturvidenskabelig og/eller økonomisk og juridisk indsigt i klimatilpasning, b) forberedelse og udførelse af kollaborativt feltarbejde på op til 3 dage i en sjællandsk kommune i relation til deres arbejde med kystbeskyttelse og borgerinddragelse, herunder sparring med kommunen og andre samarbejdspartnere, samt afrapportering.

Målbeskrivelser

Ved kursets afslutning vil de studerende:

Viden

 • have kendskab til antropologiske og tværvidenskabelige begreber om klimaforandringer, risiko og tilpasning.
 • kunne identificere centrale temaer i relation til videnskabelige og samfundsmæssige problemstillinger for kystbeskyttelse og stormfloder.

 

Færdigheder

 • kunne analysere konkrete empiriske eksempler på samspil mellem humane og non-humane aktørers samspil i forhold til kystbeskyttelse.
 • bidrage til design og gennemførsel af kort kollektivt antropologisk feltarbejde under vejledning af undervisere.

 

Kompetencer

 • kunne samarbejde med andre studerende, herunder give og modtage feedback.
 • kunne anvende de metodiske og analytiske færdigheder i forbindelse med andre eksempler på samfundsmæssige udfordringer i relation til klimaforandringer.
 • reflektere kritisk over anvendelsen af antropologisk og anden viden i projektarbejde.

Obligatorisk pensum: 500 sider.

Herudover skal hver gruppe af studerende udvælge og inddrage min. 125 siders litteratur af relevans for deres projektarbejde, behandlet med en kildekritisk tilgang. Det vil typisk omfatte antropologisk og anden videnskabelig litteratur, rapporter og policy-dokumenter fra myndigheder og organisationer samt statistisk materiale, internetsider, materiale fra tidsskrifter, dagblade og elektroniske medier osv.

Forelæsninger, gruppearbejde, projektarbejde.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 100
 • Eksamen
 • 64
 • I alt
 • 206
Mundtlig
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)

Der gives mundtlig feedback undervejs i kurset og skriftlig feedback på eksamen. Diskussioner om kursets indhold og det korte feltarbejde er integreetintegreret i undervisningen.

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, -
Prøveformsdetaljer
Længde: Portfolioeksamen kan laves individuelt eller i grupper på max. 4 studerende. Portfolioeksamen udgøres af 2-7 delafleveringer. For KA-studerende er der en delaflevering mere end for BA-studerende, dvs. hvis BA-studerende skal aflevere 5 delafleveringer skal KA-studerende aflevere 6 delafleveringer . Antallet af delafleveringer fastsættes af underviseren. Samlet længde for alle delafleveringerne må max. være 30.000 anslag for 1 studerende. Ved grupper af 2 studerende max. 40.000 anslag. Ved grupper af 3 studerende max. 45.000 anslag og ved grupper af 4 studerende max. 50.000 anslag. Ved gruppeopgave skal den enkelte studerendes bidrag være tydeligt markeret i opgaven. Ved grupper med både BA- og KA-studerende afleveres det samme antal delafleveringer som for KA-studerende. Opgaverne bedømmes samlet med én samlet karakter
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

1. reeksamen: Et eksamensessay med skal afleveres. Den nye opgave skal indleveres ved den udmeldte reeksamensdato. Den studerende tilmelde sig reeksamen.

2. reeksamen: Et ny eksamensessay med ny problemformulering skal afleveres. Den nye opgave skal indleveres ved næste eksamenstermin. Den studerende skal tilmelde sig reeksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen. Bemærk opfyldes formalia ikke afvises opgaven administrativt.