AØKK08440U Det finansielle system

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

The financial system

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i økonomi - valgfag.

Faget er en del af Finansierings linjen på Økonomistudiet, hvorved det er markeret med ’F’.

 

Kurset er åbent for:

 • Kandidatuddanelsen i Statskunstskab
 • Kandidatuddanelsen i Samfundsfag
 • studerende fra danske universiteter
 • Studerende fra Åbent Universitet
Kursusindhold

Faget er en bred, beskrivende gennemgang af emner der vedrører kapitalmarkedet. Det er praktisk orienteret og vil være rettet mod alle, der senere ønsker at arbejde indenfor kapitalmarkedsområdet, eller som af andre grunde ønsker en forståelse af de instrumenter, processer og aktører der udgør kapitalmarkedet, de formål kapitalmarkederne tjener samt ikke mindst den regulering, dette marked er omfattet af.

 

Kurset giver overordnet den studerende en bred viden om og forståelse for, hvad kapitalmarkedet i praksis består af, hvilke formål det tjener og hvordan det fungerer. Denne viden og forståelse skal gøre den studerende i stand til at forholde sig kritisk til udviklingen i kapitalmarkedet, herunder den løbende udformning og implementering af regulering. Kurset giver de studerende et betydeligt bredere og mere reelt, praktisk anvendeligt fundament til at studere videre inden for finansiering, kapitalmarkedsforhold og relaterede emner.

 

For at understrege det praktiske fokus vil det faglige indhold løbende illustreres med artikler fra fagpressen, primært Financial Times, og undervisningen vil delvis leveres af eksterne gæsteundervisere, der er dybt engageret i kapitalmarkedet.

 

Efter en kort introduktion til faget, hvor vi overordnet diskuterer, hvordan kapitalmarkedet fungerer, hvilke formål det tjener og hvilke aktører og instrumenter det indeholder, vil forelæsninger dække følgende emner:

 

Definitioner, instrumenter og aktører.

 • Vi definerer hvad vi forstår ved kapitalmarkedet og hvordan det adskiller sig fra de finansielle markeder.
 • Vi gennemgår alle kapitalmarkedets instrumenter fra værdipapirer, FX og råvarer over derivater til alternative investeringer.
 • Vi gennemgår markedets aktører fra de primære spillere på sell- og buy-side over ”infrastrukturen” i markedet (herunder handelspladser, clearinginstitutioner, værdipapircentraler, nationalbanker) til myndighederne og andre deltagere i tilsyns-og reguleringsprocessen.
 • Vi kigger overfladisk på de processer, der udgør værdikæderne i kapitalmarkedet, herunder handel, clearing, afvikling, bogføring (inkl. NAV), corporate actions og udstedelser
 • Vi gennemgår udvalgte hovedbegreber inden for risiko (afviklingsrisiko, modpartsrisiko, markedsrisiko, likviditetsrisiko) og de grundlæggende metoder til styring af disse typer risiko, herunder DVP, lines, CCP-clearing, hedging, back-to-back mm. Kurset ser dog ikke på specifikke matematiske risikostyringsmodeller

 

Markedet

 • Det danske kapitalmarkeds størrelse og sammensætning, herunder en sammenligning med internationale forhold

 

Regulering

 • Vi gennemgår reguleringsprocessen; hvad driver reguleringen af kapitalmarkedet? Hvordan udformes og implementeres regulering i praksis?
 • Herefter kigger vi på den konkrete regulering der i dag er implementeret, herunder MAD – MAR, CRD 1 – 4/CRR – Solvency, EMIR og MiFID I & II / MiFIR
 • Endelig gennemgår vi forskellige direkte og indirekte effekter af reguleringen på kapitalmarkedet og dets aktører
Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

 

Viden:

Redegøre for hvordan det finansielle system hænger sammen.

 • Definere begreber med relevans for det finansielle system.
 • Diskutere politiske, teoretiske og ledelsesmæssige problemstillinger i relation til det finansielle system.

 

Færdigheder:

Analysere problemstillinger i relation til det finansielle system.

 • Vurdere policy spørgsmål og ledelsesspørgsmål i relation til det finansielle system, herunder hensigtsmæssighed og design af finansielle produkter.
 • Formidle en indsigt i det finansielle system, dets virksomheder, institutioner, rammevilkår og den økonomiske teori herom. Konkret forventes den studerende at kunne skrive en artikel om et emne i relation til det finansielle system, der kan publiceres i Finans Invest.

 

Kompetencer:

Planlægge et projekt i den finansielle sektor, i relation til et policy spørgsmål, i relation til implementering af konkrete tiltag i en finansiel virksomhed, eller i form af et studie.

 • Gennemføre projektet i samarbejde med andre.
 • Implementere delelementer af projektet.

Books(chapters) for graduate course at University of Copenhagen, Economics

 

Handbook of European Financial Markets and Institutions, Edited by Xavier Freixas, Philipp Hartmann, and Colin Mayer, Oxford University Press, 2012

1:Financial Structure and Corporate Governance in Europe, the US, and Asia, Franklin Allen, Michael K F Chui, and Angela Maddaloni

13:Asset Management in Europe, Julian Franks, Colin Mayer, and Luis Correia da Silva
14:Pension Funds and the Evolution of Financial Markets in the European Union, E Philip Davis
15:Insurance and Reinsurance Companies, Ray Rees
16:European Integration of Payments Systems, Xavier Freixas and Cornelia Holthausen

17:The Euro Money Markets, Philipp Hartmann and Natacha Valla

20:Post-Trading Services and European Securities Markets, Alberto Giovanni, John Berrigan, and Daniel Russo
21:Derivative Markets, Ronald W. Anderson and Kenneth McKay
22:Structured Finance, Maciej Firla-Cuchra

 

Market Liquidity Theory, Evidence, and Policy Second Edition, Thierry Foucault, Marco Pagano, and Ailsa Röell, Oxford University Press, 2024 (340 pages)

1. Trading Mechanics and Market Structure
2. Measuring Liquidity
3. Order Flow, Liquidity, and Security Price Dynamics
4. Trade Size and Market Depth
6. Limit Order Book Markets
7. Market Fragmentation
8. Market Transparency
9. Algorithmic and High Frequency Trading

 

 

Principles of Financial Regulation, John Armour, Dan Awrey, Paul Davies, Luca Enriques, Jeffrey N. Gordon, Colin Mayer, and Jennifer Payne, Oxford University Press, 2016, 270 pages

3:The Goals and Strategies of Financial Regulation
8:Issuer Disclosure Regulation
9:Trading and Market Integrity
10:Regulating Consumer Finance

16:Bank Resolution
17:Bank Governance

24:Institutional Architecture: Embedding Regulatory Principles in Practice
26:Supervision and Enforcement of Financial Regulation
28:International Regulatory Coordination

 

The Danish Pension System Design, Performance, and Challenges, Edited by Torben M. Andersen, Svend E. Hougaard Jensen, and Jesper Rangvid, Oxford University Press, 2022, 23 pages

 • 6:Regulation and Supervision of the Danish Pension System, Jesper Berg

 

The Oxford Handbook of Banking, Third Edition, Edited by Allen N. Berger, Philip Molyneux, and John O.S. Wilson, Oxford University Press, 2022, 296 pages

2:The Roles of Banks in Financial Systems, Franklin Allen, Elena Carletti, and Xian Gu
6:Private Information and Risk Management in Banking, Linda Allen and Anthony Saunders
7:Creation and Regulation of Bank Liquidity, Christa Bouwman

15: Mortgages,Andreas Lehnert and Alex Martin

19:Lender of Last Resort: A New Role for the Old Instrument, Xavier Freixas and Bruno Parigi
20:Bank Bailouts and Bail-Ins, Raluca Roman
21:Bank Runs and Moral Hazard: A Review of Deposit Insurance, Deniz Anginer and Asli Demirguc-Kunt
22:Bank Capital Requirements after The Financial Crisis, Mark Van Der Weide and Jeffery Zhang

 

 

 

Artikler:

ESG ratings – hvad måler de og hvordan er de beregnet -- svaret blæser I vinden, Berg et al, Finans Invest, 2024

Berg, Jesper, 2017. "The Fall of Bagehot – Monetary policy implementation during the financial crisis," Nationaløkonomisk Tidsskrift, vol. 2017(1), pages 1-24.

Anker, Thomas, og Berg, Jesper, 2023. Gammel kærlighed ruster ikke: Fastforrentede konverterbare realkreditlån med afdrag er et smukt produkt – men kræver løbende pleje, Finans/Invest 3, Maj 2023.

Peas in a Pod? Comparing the U.S. and Danish Mortgage Finance Systems, Berg et al, Federal Reserve Bank of New York Economic Policy Review 24, no. 3, December 2018

Jiang, Erica Xuewei and Matvos, Gregor and Piskorski, Tomasz and Seru, Amit, Monetary Tightening and U.S. Bank Fragility in 2023: Mark-to-Market Losses and Uninsured Depositor Runs? (March 13, 2023). Available at SSRN: https:/​/​ssrn.com/​abstract=4387676 orhttp:/​/​dx.doi.org/​10.2139/​ssrn.4387676

Smith, Donald J., Understanding CVA, DVA, and FVA: Examples of Interest Rate Swap Valuation (July 2015). Available at SSRN: https:/​/​ssrn.com/​abstract=2510970 orhttp:/​/​dx.doi.org/​10.2139/​ssrn.2510970

Gorton, Gary B. and Metrick, Andrew, Securitized Banking and the Run on Repo (November 9, 2010). Yale ICF Working Paper No. 09-14, Available at SSRN:https:/​/​ssrn.com/​abstract=1440752

Gorton, Gary B. and Metrick, Andrew, Regulating the Shadow Banking System (October 18, 2010). Available at SSRN: https:/​/​ssrn.com/​abstract=1676947 orhttp:/​/​dx.doi.org/​10.2139/​ssrn.1676947

Andonov, Aleksandar and Bauer, Rob and Cremers, K. J. Martijn, Pension Fund Asset Allocation and Liability Discount Rates (February 21, 2017). Available at SSRN: https:/​/​ssrn.com/​abstract=2070054 orhttp:/​/​dx.doi.org/​10.2139/​ssrn.2070054

Phalippou, Ludovic, An Inconvenient Fact: Private Equity Returns & The Billionaire Factory (June 10, 2020). University of Oxford, Said Business School, Working Paper, Available at SSRN: https:/​/​ssrn.com/​abstract=3623820 orhttp:/​/​dx.doi.org/​10.2139/​ssrn.3623820

Damodaran, Aswath, Equity Risk Premiums (ERP): Determinants, Estimation and Implications - The 2023 Edition (March 23, 2023). Available at SSRN: https:/​/​ssrn.com/​abstract=4398884 orhttp:/​/​dx.doi.org/​10.2139/​ssrn.4398884

 

Cases:

A USD400mn Lesson in Risk Management of Structured Equity Derivatives, HBS Business Case, 2023

A Whistleblower's Dilemma in the House of Wirecard (A+B), HBS Business Case, 2023

Role of Capital Market Intermediaries in the Dot-Com Crash of 2000, HBS Business Case, 2001

Pension Roulette: Have You Bet Too Much on Equities?, HBS Business Case, 2003

Samfundsbeskrivelse, Erhvervsøkonomi, Økonomiske Principper A, og Mikroøkonomi II.
Forelæsninger, oplæg fra eksterne, klassediskussion og case arbejde.
Lektionsplan:
2 forelæsningstimer hver uge + 2 forelæsningstimer hver anden uge fra uge 36 til 50 (uden helligdage).


Overordnet skemaet for KA fag kan ses på KUnet:
"BA i Økonomi" eller "KA i Økonomi" => "Kurser og Undervisning" => "Planlægning og Overblik" => "Dit skema"


Bemærk venligst:
- At det er den studerendes eget ansvar løbende at opdatere sig om sit studie, sin undervisning, sit skema, sin eksamen mv. via studiesiderne, kursusbeskrivelsen, digital eksamensportalen, Absalon, KUnet, myUCPH-appen, studieordningen mm.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 162
 • Eksamen
 • 2
 • I alt
 • 206
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
 • Holdunderviserne giver de studerende individuel skriftlig feedback på deres obligatoriske opgaver og mundtlig kollektiv feedback i holdundervisningen. 

Forelæseren giver kollektiv mundlig feedback på de quiz spørgsmål, de studerende udfører i forelæsningerne.

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve, 2 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
i universitetets eksamenslokaler.

_
Krav til indstilling til eksamen

Der er ingen forudsætningskrav, der skal opfyldes gennem undervisningen for at kunne deltage i eksamen.

__

Hjælpemidler
Uden hjælpemidler

____

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
til den skriftlige eksamen. Faget kan ved stikprøve udtages til ekstern censur.

Ved den mundtlige reeksamen kan der anvendes ekstern censur.

__
Eksamensperiode

Eksamensoplysninger:

Eksamensdatoerne findes her:  Eksamener – Det Samfundsvidenskabelige Fakultet - Københavns Universitet

Flere informationer oplyses i Digital Eksamen midt i semesteret.

Læs om eksamensregler, hjælpemidler, eksamensdatoer mm på eksamenssiderne for  Bachelor i økonomi.

Reeksamen

20 minutters mundtlig eksamen og med 20 minutters forberedelse.

Uden hjælpemidler. 

Reeksamensoplysninger:

Primo august oplyses tidspunkt og eksamenslokale i Digital Eksamen.

Yderligere info om reeksamen, regler mv. på eksamenssiderne for kandidatstuderende

Kriterier for bedømmelse

Bedømmelseskriterierne er baseret på indholdet i målbeskrivelsen.

For at opnå den højeste karakter skal den studerende med en fremragende præsentation og med ingen eller få uvæsentlige mangler, demonstrere at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse og de opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.