AØKK08367U  Seminar: Marketing

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Seminar: Marketing

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i økonomi

Øvelsen er primært for KA studerende ved Økonomisk Institut

Kursusindhold

De studerende bliver trænet i at identificere relevante markedsførings problemstillinger for en virksomhed/organisation med et/flere brands på et givent marked og på denne baggrund argumentere for en marketingstrategi, målgrupper, målsætninger samt opstille og prioritere handlingsparametre til mulig løsning af problemet.

Målbeskrivelser

Ud over de beskrevne læringsmål i studieordningen , skal den studerende efter endt kursus have opnået viden, færdigheder og kompetencer i at anvende teorier, begreber og modeller i markedsføringsplanlægning og markedsledelse til løsning af identificerede problemer herunder

 • Gennemførelse af eksterne analyser (på makro og mesoniveau)
 • Beskrivelse og analyse af en virksomhed/et brand i et markedsperspektiv (intern analyse)
 • Analyse og diskussion af værdiskabelse og beslutningsproces hos kunderne/målgrupper
 • Identifikation af relevante markedsmæssige problemstillinger
 • Opstilling og argumentation for realistiske målsætninger for markedsaktiviteter
 • Segmentering af markedet, argumentation for valg af målgrupper og positionering
 • Udvikling og argumentation for handlingsparametre/​marketing-mix
 • Foundations of marketing”, David Jobber and John Fahy, Fifth edition, McGraw Hill, 2015, ISBN   978-0077167950
 • Moderne markedsføring”, Ole E. Andersen m.fl., 2.udgave, Hans Reitzels Forlag, 2016, ISBN: 978-87-412-6428-8
BA i Økonomi eller lignende.
Det anbefales at have deltaget på kurset Marketing eller marketing orienterede fag på andre universiteter f.eks. Marketing Management, Marketing Strategy, Marketing Communication eller Consumer Behavior.
Kick-off møde, research og skrivning af seminar opgaven, sessioner med præsentation af egen opgave og kritisk evaluering/feedback til en anden studerendes opgaver, aktiv deltagelse i diskussioner på klassen.

Før præsentationerne skal en "så-færdiggjort-som-muligt" – udgave af opgaven uploades i Absalon. Efter præsentationerne oploades en redigeret version af opgaven i den Digitale Eksamens portal, som den endelige eksamensopgave. Målet er, at studerende bruger præsentationen som en mulighed for at modtage og bruge den konstruktiv feedback til at forbedre opgaven.
Undervisningsplan:

• Kick-off møde: 6. sept. 2018 14.30 – 16.30
• Commitment paper: 1. oktober kl. 10.
• Individuel vejledning á 20 min.: 12. oktober 9.00 – 16.00
• Upload af den næsten færdige opgave i Absalon: senest 4. november
• Workshops/​præsentationer: 16. og 17. november 9.00-16.00
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
- en seminar opgave på dansk udformet ifølge formkravene angivet i studieordningen og på uddannelsessiden for seminarer i KUNet.
_____
Krav til indstilling til eksamen

Deltagelse i alle seminarets aktiviteter som beskrevet i  Studieordningen og på  uddannelsessiderne for seminarer  er krævet for at kunne deltage i eksamen.

_____

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

 

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
____
Eksamensperiode

Efterår 2018:

Deadline for den endelige seminar opgave uploaded i DE: 30. november 2018 inden kl 10.00.

 

Eksamens information:

Indskrevne studerende kan læse mere om eksamen, regler, hjælpemidler og se listen af eksamensdatoer mm på eksamenssiderne for kandidatstuderende.

_____

Reeksamen

Skriftlig opgave efter retningslinierne i studieordningen og som beskrevet på  uddannelsessiderne for seminarer 

 

Eksamens information:

Indskrevne studerende kan læse mere om reeksamen, regler, hjælpemidler og se listen af reeksamensdatoer mm på eksamenssiderne for kandidatstuderende.

Kriterier for bedømmelse

For at opnå den højeste karakter skal den studerende med en fremragende præsentation  og med ingen eller få uvæsentlige mangler, demonstrere at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse samt de i studieordningen opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.

 • Kategori
 • Timer
 • Seminar
 • 20
 • Projektarbejde
 • 186
 • I alt
 • 206