AØKK08345U Seminar: Anvendt Corporate Finance (F)

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Seminar: Applied Corporate Finance (F)

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i økonomi

Seminaret er en del af Finansierings linjen (F) på Økonomistudiet.

 

Seminaret er primært for KA studerende ved Økonomisk Institut.

 

Det er ikke muligt at deltage i dette seminar, hvis man har bestået den engelske version: The Seminar Applied Corporate Finance (AØKK08116U)

 

Kursusindhold

Målet for de studerende er at tage udgangspunkt i et emne diskuteret i ”finance” og relatere dette til praksis. Det er ikke vigtigt at det er ”corporate”, men det er et krav at det er ”finance”. ”Anvendt” betyder i denne sammenhæng, at seminaropgaven skal henvende sig til en person eller gruppe/type af personer, som praktiserer finance. Opgaven skal formidle en konkret anbefaling til de(n) pågældende person(er), baseret på analysen gennemført i paperet.

 

Herunder er listet nogle få eksempler på mulige emner, hvor alle finance emner er tilladte:

 • Finansiel værdiansættelse
 • Optimal kapitalstruktur
 • Eksempler, konsekvenser, (og løsninger) på “financial distress” i praksis
 • Aktiv specificitet og kapitalstruktur
 • Trading-strategier
 • Industrisammenligninger
 • Strategisk kapitalstruktur / finance
 • Kvalitativ research ved fx interviews af praktikere
 • Empiriske tests af fx ratings, D/E, likviditet (liquidity), R&D mm.
 • Simulationer
 • Research note til arbejdsgiver
 • For flere eksempler kontakt supervisor
Målbeskrivelser

Ud over de beskrevne læringsmål i studieordningen, forventes den studerende efter endt kursus at have opnået viden, færdigheder og kompetencer i at kunne

 • Strukturere en opgave ved at argumentet bliver præsenteret igennem seminaropgaven.
 • Analysere teori og data.
 • Anvende analysen i en virkelig situation, dvs i hvor høj grad analysens konklusion er anvendelig for en, der praktiserer finance.

Aftales med underviseren ved opstart af seminaret.

BA i Økonomi eller lignende.
Det er stærkt anbefaleligt, at den studerende har haft et basis finance-fag som ”Corporate Finance and Incentives” eller lignende. Dvs. at kende til CAPM og aktier, Fixed Income og obligationer, derivater, pricing metoder, real options, kapitalstruktur basics, og financial statement analysis basics. Det er ligeledes stærkt anbefalet, at den studerende har haft mindst et mere avanceret finance-fag.
Aktiviteter i seminaret:
- Kick-off møde.
- Research og litteratur søgning.
- Skrivning af seminaropgave.
- Præsentation af eget projekt og opgave.
- Opponering på en anden studerendes opgave.
- Aktiv deltagelse i diskussioner på klassen og til præsentationerne.

På seminaret øves den studerende i selvstændigt
- at identificere og afklare en problemstilling,
- at udsøge og udvælge relevant litteratur,
- at udarbejde en skriftlig akademisk opgave og
- at præsentere samt diskutere sin opgave med de andre studerende på seminaret.

Formålet med præsentationen er, at den studerende øver sine mundtlige færdigheder, at modtage feedback og selv give kontruktiv feedback. Den mundtlige præsentation er ikke en del af eksamen og der gives ikke karakter for den mundtlige præsentation.

Der er ingen egentlig undervisning og den studerende kan ikke forvente vejledning af underviseren. Hvis underviser giver et par undervisningsgange eller giver mulighed for vejledning afklares dette samt forventninger hertil på kickoff-mødet.

Proces:
Det anbefales kraftigt, at du allerede før semesterstart går i gang med at finde et emne at skrive om, idet der kun er få uger fra kick-off mødet til aflevering af projektbeskrivelsen. Derefter vil der være en længere periode, hvor du skriver på din opgave alene eller evt i en gruppe.

Før præsentationerne skal din stort set færdige seminaropgave uploades i Absalon, som opponenterne/holdets deltagere skal læse og kommenterer på. Det er vigtigt, at opgaven er så færdig som muligt, da værdien af feedbacken og kommentarerne til præsentationen er stærkt forbundet med færdighedsgraden af seminaropgaven.

Efter præsentationerne kan du på baggrund af feedbacken foretage en MINDRE rettelse af seminaropgaven. Det er IKKE meningen, at opgaven omskrives eller at skrivning påbegyndes EFTER præsentationen er foretaget.

Seminaropgaven uploades derefter i Digitale Eksamensportalen til bedømmelse senest den under "Eksamen" angivne frist.
Plan:

Efterår 2019:
• Kick-off møde: 3. sept 2019 kl 18:30-20.00
• Upload af commitmentpaper: 17 september 2019.
• Upload af opgave og præsentationsmateriale i Absalon: ca 1 uge før præsentationsdagene.
• Præsentationer: Et par dage i perioden 1. – 22. november. Specifikke datoer aftales til kick-off mødet.


Forår 2020:
• Kick-off møde: 4. februar 2020 kl 17:30-19.00
• Upload af commitmentpaper: Dato informeres af supervisor.
• Upload af opgave og præsentationsmateriale i Absalon: ca 1 uge før præsentationsdagene.
• Præsentationer: Et par dage i perioden 1. – 22. maj. Specifikke datoer aftales til kick-off mødet.

Al information vedr seminaret kommunikeres via Absalon inklusiv hvor aktiviteterne afholdes, hvorved det er vigtigt, at du selvstændigt opsøger information i Absalon, så snart du er tilmeldt faget.
 • Kategori
 • Timer
 • Projektarbejde
 • 186
 • Seminar
 • 20
 • I alt
 • 206
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
af en seminar opgave på dansk udformet ifølge formkravene angivet i studieordningen og på uddannelsessiden for seminarer i KUNet.

Opgaven kan skrives på engelsk, men præsentationer SKAL foretages på dansk.

Hvis en studerende vælger at lave en værdiansættelse af en virksomhed skal det understreges, at der skal lægges særligt fokus på de finansielle aspekter frem for de strategiske og regnskabsmæssige. Der skal således lægges særligt vægt på ”cost of capital”, risiko (beta), kapitalstruktur mm.
_____
Krav til indstilling til eksamen

Deltagelse i alle seminarets aktiviteter som beskrevet i studieordningen og på  uddannelsessiderne for seminarer  er påkrævet for at kunne deltage i eksamen.

_____

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

til seminaropgaven.

Undervisere definerer, hvilke hjælpemidler er tilladt til præsentationerne.

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
_____
Eksamensperiode

Ordinær eksamen:

For efterårssemesteret 2019:

Deadline endelig seminar opgave: 2. december 2019 inden kl 10.00.

 

Forårssemesteret 2020:

Deadline endelig seminar opgave: 2. juni 2020 inden kl 10.00.

 

Eksamens information:

Seminaropgaven skal uploades i Digital Eksamens portalen, hvor yderligere information kan findes fra midt i semesteret.

 

Indskrevne studerende kan læse mere om eksamen, regler, hjælpemidler mm på eksamenssiderne for kandidatstuderende.

_____

Reeksamen

Reeksamen:

Er en skriftlig opgave efter retningslinierne beskrevet i studieordningen og på uddannelsessiderne for seminarer.

 

Eksamens information:

Opgaven skal uploades i Digital Eksamens portalen.

 

Indskrevne studerende kan læse mere om reeksamen, regler, hjælpemidler mm på eksamenssiderne for kandidatstuderende.

Kriterier for bedømmelse

For at opnå den højeste karakter skal den studerende med en fremragende præsentation  og med ingen eller få uvæsentlige mangler, demonstrere at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse samt de i studieordningen opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.

 

De studerende bliver bedømt efter tre kriterier, som er struktur, indhold / analyse og anvendelse. Struktur handler om hvor godt argumentationen er gennemført igennem paperet. Indhold / analyse handler om hvor dybt teori og data er analyseret – dette er den traditionelle opfattelse af ”academic rigor”. Slutteligt handler anvendelse om, i hvor høj grad den studerende er i stand til at analysere et ”real life” problem, og anvende finance teori til at løse dette problem på en konkret og relevant måde for praktikeren.