AØKB08015U  Mikroøkonomi I

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Microeconomics I

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i økonomi – Obligatorisk fag på 3. semester

Kursusindhold

Mikroøkonomi I (tidligere Mikroøkonomi A) introducerer mikroøkonomisk teori med afsæt i Økonomiske Principper og Matematik fra første år. Faget præsenterer basale begreber i mikroøkonomisk teori og indfører de studerende i formelle, matematiske analyser af mikroøkonomiske spørgsmål. Begge dele forbereder de studerende på senere selvstændigt at kunne læse økonomisk faglitteratur og anvende mikroøkonomiske metoder og tankegange i analysen af økonomiske problemer. I gennemgangen af forskellige teorier og modeller lægges der vægt på sammenhængen mellem de antagelser, der gøres, og de resultater og forudsigelser, som følger heraf.

Mikroøkonomi I sigter på at give de studerende en introduktion til og forståelse af den enkelte agents beslutninger i en markedsøkonomi med perfekt konkurrence. Der sigtes mod en grundig forståelse af forbrugerens ageren på markedet og dermed efterspørgslens afhængighed af priser og indkomster. Dette fører frem til en beskrivelse af og karakteristika i generel ligevægt, både med og uden producenter. I den forbindelse er de to velfærdsteoremer særdeles væsentlige. Endelig berøres beslutninger under usikkerhed.

Målbeskrivelser

Efter kursets afslutning skal den studerende kunne

Viden:

 • Forstå, redegøre for og forholde sig kritisk til den grundlæggende mikroøkonomiske teori for økonomier med perfekt konkurrence og (hovedsageligt) to varer.

 

Færdigheder:

Indenfor rammerne af den grundlæggende mikroøkonomiske teori for økonomier med perfekt konkurrence og (hovedsageligt) to varer skal den dygtige studerende uden væsentlige fejl være i stand til følgende:

 • At forstå og gengive, hvordan rationelle forbrugere træffer valg mellem forskellige alternativer, afhængigt af priser og indkomst.

 

 • At analysere og beregne, hvordan forbrugeres adfærd afhænger af deres præferencer.

 

 • At forstå, og på et grundlæggende niveau anvende,  von Neumann-Morgensterns teori om maksimering af forventet nytte.

 

 • At kunne analysere og beregne generelle ligevægte (Walras-ligevægte) i en økonomi med to agenter (to forbrugere eller én forbruger og én virksomhed).

 

 • At kunne analysere og beregne Pareto-optimale tilstande i en økonomi.

 

 • At kunne redegøre for sammenhænge og forskelle mellem begreber som Walras-ligevægt og Pareto-optimalitet.

 

 • At kunne analysere og beregne, hvordan en producent vælger en produktionsplan, når den ønsker at profitmaksimere.

 

 • At fremstille og diskutere fagets emner i klart og korrekt sprog.

 

Kompetencer:

 • Anvende den grundlæggende mikroøkonomiske  teori for økonomier med perfekt konkurrence og (hovedsageligt) to varer til at belyse og analysere relevante økonomiske problemstillinger.

 

 • Thomas Nechyba: Microeconomics - An Intuitive Approach with Calculus, 2. Edition, 2016. Chapters 1-17. ISBN 9781305650466
 • ”Forbrugeroverskud, ækvivalerende og kompenserende variationer”, undervisningsnote af Ole Kveiborg og Michael Teit Nielsen, 2011
Økonomiske Principper A og B, Matematik A og B. Det er væsentligt at understrege, at faget har et stærkt matematisk indhold, og at studerende derfor skal være forberedt på at anvende stoffet fra Matematik A og B fra BA uddannelsen i Økonomi.
Undervisningen vil bestå af forelæsninger, hvor pensum bliver gennemgået og perspektiveret samt holdundervisning, hvor der vil blive regnet opgaver i og studeret anvendelser af emner i pensum. For disse opgavers vedkommende vil gennemgangen i høj grad foregå med involvering af de studerende. Der stilles en række mindre skriftlige hjemmeopgaver, som skal afleveres. Opgaverne vil blive gennemgået og diskuteret i holdundervisningen, når besvarelserne er afleveret.
Lektionsplan:

Efterår 2018:
2 timers forelæsninger 1-2 gange om ugen fra uge 36 til 50 (minus uge 42).
2-3 timers holdundervisning 1-2 gange om ugen fra uge 36/37 til 50 (minus uge 42).

Forår 2019:
2 timers forelæsninger om ugen fra uge 6 til 21 (minus helligdage).
2-3 timers holdundervisning 1-2 gange om ugen fra uge 6/7 til 21 (minus helligdage).

Tid og sted:
Tidspunkt og lokale kan ses ved at trykke på linket/ et af linkene til holdene under "Se skema" i højre side. Forelæsningens tider vises under hvert link (E står for Efterår, F for forår med årstal først)

Hvis linket ikke virker, kan det samme ses her:
https:/​/​skema.ku.dk/​ku1819/​dk/​module.htm
-Vælg: “2200-Økonomisk Institut” (vent tålmodigt)
-Vælg: “2200-E18; [Navn på kursus]” eller “2200-F19; [Navn på kursus]”
-Vælg: ”Liste - ugedage”
-Vælg “Efterår/Autumn – uge 30-5” eller “Forår/Spring – uge 5-30”
-Tryk: “Se skema”

Bemærk venligst:
- At de studerende placeres på holdene af studieadministrationen efter principperne angivet i KUnet.
- At holdændring ikke er muligt efter eftertilmeldingsperioden er afsluttet.
- At hold kan ændre dag og tid op til studiestart uden accept af de tilmeldte. Hvis dette sker vil det fremgå af linkene i højre side, i det personlige skema på KUnet og i MyUCPH-appen.
- At et hold kan blive lagt sammen med et andet ved for lidt tilmeldte studerende eller ved manglende undervisningsressourcer.
- At det ikke er tilladt at deltage på et hold, man ikke er tilmeldt, da lokalet kun har plads til de tilmeldte studerende.
- At holdunderviseren ikke kan rette opgaver fra andre end holdets tilmeldte studerende undtagen ved gruppeaflevering på tværs af holdene.
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
____
Krav til indstilling til eksamen

Mindst ti af de stillede skriftlige hjemmeopgaver skal være godkendt af holdunderviser, for at man kan indstilles til eksamen.

____

Hjælpemidler
Uden hjælpemidler

____

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Faget kan ved stikprøve udtages til ekstern censur.
____
Eksamensperiode

Eksamen foregår:

For efterårssemesteret 2018: 

20. december 2018

 

For forårssemesteret 2019:

17. juni 2019

 

Eksamensoplysninger:

Den skriftlige eksamen foregår i universitetets eksamenslokaler på universitetets computere. Ca. midt i semesteret oplyses tidspunkt og eksamenslokale i Digital Eksamens portalen.

I særlige tilfælde kan eksamensdatoen ændres til en anden dag og tidspunkt indenfor eksamensperioden.

Indskrevne studerende kan læse mere om eksamen, regler, hjælpemidler og se hele listen af eksamensdatoer mm på eksamenssiderne for bachelorstuderende.

____

Reeksamen

Reeksamen foregår:

For efterårssemesteret 2018:

7. februar 2019 

 

For forårssemesteret 2019:

20. august 2019

 

Reeksamensoplysninger:

Den skriftlige reeksamen foregår i universitetets eksamenslokaler på universitetets computere. Primo august oplyses tidspunkt og eksamenslokale i Digital Eksamensportalen.

I særlige tilfælde eller ved få tilmeldte kan reeksamen ændres til en anden dag eller til en mundtlig eksamination inklusiv ændring af dato, tid og sted, hvilket vil blive oplyst af Eksamenskontoret.

Indskrevne studerende kan læse mere om reeksamen, regler, hjælpemidler og se hele listen af reeksamensdatoer mm på eksamenssiderne for bachelorstuderende.

 

Kriterier for bedømmelse

Bedømmelseskriterierne er baseret på indholdet i målbeskrivelsen.

For at opnå den højeste karakter skal den studerende med en fremragende præsentation og med ingen eller få uvæsentlige mangler, demonstrere at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse og de opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Øvelseshold
 • 42
 • Forberedelse
 • 119
 • Eksamen
 • 3
 • I alt
 • 206