AØKB08006U  Matematik A

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Mathematics A

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i økonomi – Obligatorisk fag på 1. semester

Kursusindhold

Indholdet af kurset Matematik A er grundlæggende matematik med betydning for opbygning, forståelse og anvendelse af matematik i økonomisk teori.

1. Matematisk metode og notation samt grundlæggende logik og mængdelære.

2. Funktionslære, herunder specielle funktioner, differential- og integralregning for funktioner af en reel variable og elasticitering af funktioner.

3. Talfølger og differensligninger af første orden.

4. Implicit givne funktioner.

5. Rentesregning, annuiteter og uendelige rækkers konvergensforhold, specielt geometriske rækkers konvergensforhold.

6. Indledning til teorien for funktioner af flere reelle variable, herunder ekstremumsbestemmelse.

7. Forskellige anvendelser af matematik inden for andre fag.

Målbeskrivelser

Faget ”Matematik A” har til formål at opøve de studerende i klar matematisk, deduktiv tankegang og stringent bevisførelse samt at give dem en introduktion til en række grundlæggende matematiske begreber, som de senere møder i økonomistudiet, herunder matematiske modeller.

Viden:

 • Den studerende skal i løbet af kurset opnå viden om matematisk metode og tankegang.

 

Færdighed:

 • I løbet af kurset skal den studerende opnå færdigheder i at gennemføre matematiske ræsonnementer, anvende definitioner og sætninger til at vise nye resultater og kunne anvende teorien til løsning af konkrete problemstillinger.

 

Kompetencer:

 • Den studerende skal opnå kompetencer i opgaveløsning og i at kunne sammenholde forskellige matematiske emner mhp. anvendelser i økonomisk teori.     
 • Mogens Nørgaard Olesen: Matematik – ide og indsigt, Bind 1, 2. udgave, Hans Reitzels Forlag 2017.
 • Mogens Nørgaard Olesen: Matematik – ide og indsigt, Bind 2, 2. udgave, Hans Reitzels Forlag 2017.
 • Mogens Nørgaard Olesen: Matematik – ide og indsigt, Bind 3, 2. udgave, Hans Reitzels Forlag 2017.
 • Mogens Nørgaard Olesen: Eksamensopgaver i matematik med rettevejledninger, 4. udgave, Hans Reitzels Forlag 2018.
Gymnasial matematik på A-niveau eller tilsvarende.
Forelæsninger og holdundervisning. Holdundervisningen omfatter gruppearbejde i forbindelse med opgaveregning, mundtlig fremstilling af mundtlige eksamensspørgsmål og fremlæggelse af skriftlige opgaver.
Lektionsplan:

Efterår 2018:
3 timers forelæsninger pr uge fra uge 36 til 50 (minus uge 42)
3 timers holdundervisning pr uge i 15 uger fra uge 36 til 51 (minus uge 42). De første 3 undervisningsuger er holdundervisningen udvidet med en ekstra time.

Forår 2019:
3 timers forelæsninger pr uge fra uge 6 til ca 20 (minus helligdage)
3 timers holdundervisning pr uge fra uge 6 til ca 21 (minus helligdage). De første 3 undervisningsuger er holdundervisningen udvidet med en ekstra time.

Tid og sted for undervisningen:
Tidspunkt og lokale kan ses ved at trykke på linket/ et af linkene til holdene under "Se skema" i højre side. Forelæsningens tider vises under hvert link (E står for Efterår, F for forår med årstal først)

Hvis linket ikke virker, kan det samme ses her:
https:/​/​skema.ku.dk/​ku1819/​dk/​module.htm
-Vælg: “2200-Økonomisk Institut” (vent tålmodigt)
-Vælg: “2200-E18; [Navn på kursus]” eller “2200-F19; [Navn på kursus]”
-Vælg: ”Liste - ugedage”
-Vælg “Efterår/Autumn – uge 31-5” eller “Forår/Spring – uge 5-30”
-Tryk: “Se skema”

Bemærk venligst:
- At de studerende på første semester placeres på holdene af studieadministrationen. Derefter følger de studerende som udgangspunkt sit hold de første 2 år.
- At hold kan ændre dag og tid op til studiestart uden accept af de tilmeldte. Hvis dette sker vil det fremgå af linkene i højre side, i det personlige skema på KUnet og i MyUCPH-appen.
- At et hold kan blive lagt sammen med et andet ved for lidt tilmeldte studerende eller ved manglende undervisningsressourcer.
- At det ikke er tilladt at deltage på et hold, man ikke er tilmeldt, da lokalet kun har plads til de tilmeldte studerende.
- At holdunderviseren ikke kan rette opgaver fra andre end holdets tilmeldte studerende undtagen ved gruppeaflevering på tværs af holdene.
Point
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 2 timer med opsyn.
____
Krav til indstilling til eksamen

Mindst 8 ud af 10 obligatoriske sæt skriftlige opgaver inkl lynprøven skal afleveres rettidigt og godkendes før at man kan blive indstillet til eksamen.

____

Hjælpemidler
Uden hjælpemidler

Lommeregner, Excel og CAS-værktøjer er ikke tilladt

____

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
____
Eksamensperiode

Eksamen foregår:

For efterårssemesteret 2018: 

21. januar 2019

 

For forårssemesteret 2019:

11. juni 2019

 

Eksamensoplysninger:

Den skriftlige eksamen foregår i universitetets eksamenslokaler på universitetets computere. Ca. midt i semesteret oplyses tidspunkt og eksamenslokale i Digital Eksamens portalen.

I særlige tilfælde kan eksamensdatoen ændres til en anden dag og tidspunkt indenfor eksamensperioden.

Indskrevne studerende kan læse mere om eksamen, regler, hjælpemidler og se hele listen af eksamensdatoer mm på eksamenssiderne for  bachelorstuderende.

____

Reeksamen

Reeksamen foregår:

For efterårssemesteret 2018: 

18. februar 2019

 

For forårssemesteret 2019:

9. august 2019

 

Reeksamensoplysninger:

Den skriftlige reeksamen foregår i universitetets eksamenslokaler på universitetets cpmputere. Primo august oplyses tidspunkt og eksamenslokale i Digital Eksamensportalen.

I særlige tilfælde eller ved få tilmeldte kan reeksamen ændres til en anden dag eller til en mundtlig eksamination inklusiv ændring af dato, tid og sted, hvilket vil blive oplyst af Eksamenskontoret.

Indskrevne studerende kan læse mere om reeksamen, regler, hjælpemidler og se hele listen af reeksamensdatoer mm på eksamenssiderne for bachelorstuderende.

Kriterier for bedømmelse

Bedømmelseskriterierne er baseret på indholdet i målbeskrivelsen.

For at opnå den højeste karakter skal den studerende med en fremragende præsentation og med ingen eller få uvæsentlige mangler, demonstrere at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse og de opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.

 

Bemærkninger vedr karaktergivningen for dette fag:

Karakteren 12 gives for den fremragende præstation inden for de emner, der fremgår af målbeskrivelsen, og i besvarelsen må der ikke forekomme nogen usikkerhed eller fejl i det stof, som forudsættes bekendt for at kunne påbegynde det pågældende kursus.

Karakteren 7 gives for den middelgode og solide præstation, hvor der kun forekommer få væsentlige fejl og mangler.

Karakteren 02 kan ikke opnås, hvis der i besvarelsen forekommer markant usikkerhed i det stof, som forudsættes bekendt for at kunne påbegynde det pågældende kursus.

Karakteren –3 gives, hvis der i besvarelsen ikke er demonstreret kendskab til noget emne i det pågældende kursus.

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 45
 • Øvelseshold
 • 45
 • Forberedelse
 • 183
 • Eksamen
 • 2
 • I alt
 • 275