AØKA08208U  Praktisk tidsrækkeanalyse

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Praktisk tidsrækkeanalyse

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i økonomi - valgfag efter 1. år
Kandidatuddannelsen i økonomi - valgfag.

Kandidatuddannelsen i matematik-økonomi

Kursusindhold

1) Håndtering af tidsrækker i SAS ved brug af datovariable, aggregering og interpolation.

2) Forudsigelser  ved hjælp af exponential smoothing og tilsvarende metoder

3) Sæsonkorrektion

4) Intuitive tidsrækkemodeller ved hjælp Unobserved Components

I kurset læres, hvorledes disse analyser foretages ved hjælp af SAS. .

Målbeskrivelser

Efter kursets afslutning skal den studerende

Viden:

 • have kendskab til SAS's formater til datoer og tidspunkter
 • evne til, at vurdere tidsrækkers struktur, fx trends og sæson
 • have viden om simple tidsrækkemodeller med stor praktisk anvendelighed

 

Færdigheder:

 • evne til praktisk håndtering af tidsrækkedata i SAS med henblik på at tilrettelægge data til efterfølgende statistiske og økonometriske analyser.
 • have færdighed i interpolation og udfyldning af manglende observationer i tidsrækker
 • kunne forudsige tidsrækker ved hjælp af de forskellige metoder eksponentiel udglatning
 • kunne sæsonrense ved hjælp af X12
 • kunne bestemme Unobserved Components Modeller, herunder at fremskaffe information om tidsrækkens struktur

 

Kompetencer:

 • kunne behandle tidsrækker i SAS herunder valg af format, valg af observations og tilrettelæggelse af data med henblik på videre analyse
 • kunne anvende SAS til ikke-parametrisk analyse af tidsrækkedata, især med henblik på forudsigelse og sæsonrensning
 • kunne anvende SAS til hurtig bestemmelse af sæson ARIMA modeller for tidsrækkedata
 • fremskaffe information om en tidsrækkes struktur ved hjælp af modeller for uobserverede komponenter

Anders Milhøj: Practical Time Series Analysis using SAS, SAS Press 2013

(se evt     https:/​/​support.sas.com/​pubscat/​bookdetails.jsp?pc=63980 )

Kurset forudsætter viden svarende til bestået 1. årsprøve og 'Sandsynlighedsegning og statistik' minimum sideløbende.
For udefrakommende mindst Matematik på A niveau fra gymnasiet.
Undervisningsformen er tavleforelæsninger, hvor teorien gennemgås. Desuden demonstreres metoderne ved utallige eksempler, der gennemgås i forelæsningsform med projektor. Forståelsen af metoderne og deres praktiske anvendelse samt feedback sikres ved opgaveregning i undervisningslokalet. Det er derfor nødvendigt at medbringe en PC med SAS installeret.
Kurset dækker over 4 weekender, med undervisning lørdag/søndag i tre weekender og skriftlige eksamen hjemme i én weekend.

Tid og sted:
Tidspunkt og lokale kan ses ved at trykke på linket under "Se skema" i højre side. E står for Efterår.

Hvis linket ikke virker, kan det samme ses her:
https:/​/​skema.ku.dk/​ku1819/​dk/​module.htm
-Vælg: “2200-Økonomisk Institut” (vent tålmodigt)
-Vælg: “2200-E18; [Navn på kursus]”
-Vælg: ”Liste - ugedage”
-Vælg “Efterår/Autumn – uge 31-5”
-Tryk: “Se skema”
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 24 timers
tag-hjem eksamen. Hver eksaminand får et individuelt stillet datasæt der skal besvares og afleveres individuelt.
_
Krav til indstilling til eksamen

Ingen

____

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

De studerende må sparre med hinanden om den stillede opgave.

____

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
____
Eksamensperiode

Den skriftlige tag-hjem eksamen foregår

Lørdag 1. december 2018 kl 10.00 til søndag 2. december 2018 kl 10.00.

 

Eksamensinformationer:

Indskrevne studerende kan læse mere om eksamen, regler, hjælpemidler og se listen af eksamensdatoer mm på eksamenssiderne for bachelorstuderende og kandidatstuderende.

_

Reeksamen

foregår

Lørdag 16. februar 2019 kl 10.00 til søndag 17. februar 2019 kl 10.00

 

Reeksamensinformationer:

Ved få tilmeldte kan reeksamen ændres til en mundtlig eksamination inklusiv ændring af dato, tid og sted, hvilket vil blive oplyst af Eksamenskontoret.

 

Indskrevne studerende kan læse mere om reeksamen, regler, hjælpemidler og se listen af reeksamensdatoer mm på eksamenssiderne for bachelorstuderende og kandidatstuderende.

Kriterier for bedømmelse

For at opnå den højeste karakter skal den studerende med en fremragende præsentation og med ingen eller få uvæsentlige mangler, demonstrere de i målbeskrivelsens opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 18
 • Holdundervisning
 • 18
 • Eksamen
 • 24
 • Forberedelse
 • 146
 • I alt
 • 206