AØKA08186U  Programmering og statistik med SAS

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Programming and Statistics using SAS

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i økonomi - valgfag fra 3. år.
Kandidatuddannelsen i økonomi - valgfag.

Kandidatuddannelsen i matematik-økonomi

Kursusindhold

Indenfor SAS-programmering gennemgås de mange programmerings muligheder i et SAS datastep, konvertering af datasæt med andre formater til SAS herunder håndtering af formatbiblioteker. Af specielle emner kan nævnes håndtering af tekstvariable, do-løkker, arrays og SAS-makroer, fx til Monte Carlo og bootstrap-analyser. Som eksempler på statistiske emner kan nævnes procedurer til clusteranalyse og diskriminansanalyse.

Målbeskrivelser

I kurset behandles mange forskellige emner indenfor praktisk databehandling i SAS med henblik på at tilrettelægge data til efterfølgende statistiske og økonometriske analyser. I kurset behandles desuden statistiske og økonometriske procedurer, som ikke indgår i polit-studiets øvrige kurser. I kurset fokuseres på den praktiske anvendelse af procedurerne og på fortolkningen af output. Den bagvedliggende statistiske teori er ikke i fokus.

Efter kursets afslutning skal den studerende

Viden:

 • have kendskab til database strukturen i SAS.
 • have kendskab til de mange muligheder for at lægge data tilrette ved hjælp af SAS
 • have kendskab til SAS-procedurernes opbygning

 

Færdigheder:

 • evne til praktisk databehandling i SAS med henblik på at tilrettelægge data til efterfølgende statistiske og økonometriske analyser.
 • forstå opbygningen af ikke-trivielle SAS-programmer
 • kunne anvende SAS procedurer
 • fremskaffe information ud fra SAS's hjælpefaciliteter med henblik hurtigt at anvende (endog ukendte) SAS-procedurer til løsning af et konkret statistisk problem

 

Kompetencer:

 • kunne anvende SAS til praktisk databehandling, især med henblik på at tilrettelægge data til efterfølgende statistiske og økonometriske analyser.
 • hurtigt kunne fremskaffe statistiske resultater ved hjælp af de statistiske procedurer i SAS også selvom disse procedurer er ukendte

Forelæsningsnoter i form af udleverede SAS-programmer samt online-SAS manualen.

Kurset 'Sandsynlighedsregning og Statistik' (det tidligere Økonometri A) og Økonometri I (det tidligere Økonometri B), hvor Økonometri I som minimum bør følges sideløbende med 'Programmering og statistik med SAS' . For deltagere fra andre studier kræves et introducerende statistikkursus. Forhåndskendskab til SAS er ikke en forudsætning.
Ved forelæsningerne gennemgås metoderne ved online SAS-sessioner. Under forelæsningerne regnes en del øvelsesopgaver, der gennemgås, hvorved der sikres feedback.
Lektionsplan:
3 timers forelæsninger pr uge fra uge 6 til 21 (uden helligdage).

Tid og sted:
Tidspunkt og lokale kan ses ved at trykke på linket under "Se skema" i højre side.

Hvis linket ikke virker, kan det samme ses her:
https:/​/​skema.ku.dk/​ku1819/​dk/​module.htm
-Vælg: “2200-Økonomisk Institut” (vent tålmodigt)
-Vælg: “2200-F19; [Navn på kursus]”
-Vælg: ”Liste - ugedage”
-Vælg “Forår/Spring – uge 5-30”
-Tryk: “Se skema”

Overordnet skemaet for KA fag kan ses på KUnet:
"BA i Økonomi" eller "KA i Økonomi" => "Kurser og Undervisning" => "Planlægning og Overblik" => "Dit skema"
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
___
Krav til indstilling til eksamen

ingen

___

Hjælpemidler
Skriftlige hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Faget kan ved stikprøve udtages til ekstern censur.
____
Eksamensperiode

Eksamensoplysninger:

Den skriftlige eksamen foregår i universitetets eksamenslokaler på universitetets computere:

 

6. juni 2019

 

Ca. midt i semesteret oplyses tidspunkt og eksamenslokale i Digital Eksamens portalen.

 

OBS: I særlige tilfælde kan eksamensdatoen ændres til en anden dag og tidspunkt indenfor eksamensperioden.

 

Indskrevne studerende kan læse mere om eksamen, regler, hjælpemidler og se listen af eksamensdatoer mm på eksamenssiderne for bachelorstuderende og kandidatstuderende.

____

Reeksamen

Reeksamensoplysninger:

Den skriftlige reeksamen foregår i universitetets eksamenslokaler på universitetets computere:

 

6. august 2019

 

Primo august oplyses tidspunkt og eksamenslokale i Digital Eksamensportalen.

 

OBS: I særlige tilfælde eller ved få tilmeldte kan reeksamen ændres til en anden dag eller til en mundtlig eksamination inkl. ændring af dato, tid og sted, som bliver oplyst af Eksamenskontoret.

 

Indskrevne studerende kan læse mere om reeksamen, regler, hjælpemidler og se listen af reeksamensdatoer på eksamenssiderne for bachelorstuderende og kandidatstuderende.

Kriterier for bedømmelse

Bedømmelseskriterierne er baseret på indholdet i målbeskrivelsen.

For at opnå den højeste karakter skal den studerende med en fremragende præsentation og med ingen eller få uvæsentlige mangler, demonstrere at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse og de opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Forberedelse
 • 161
 • Eksamen
 • 3
 • I alt
 • 206