AØKA08073U Regnskabsanalyse og aktievurdering (F)

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Corporate Analysis and Equity Valuation (F)

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i økonomi - valgfag.
Kurset er en del af Finansierings linjen på Økonomistudiet, hvorved det er markeret med 'F'.

Kursusindhold

Metoder indenfor fundamentalanalyse af ikke-finansielle virksomheder vil blive gennemgået og anvendt på en casevirksomhed.

Faget inkluderer: Sammenlign af forskellige værdiansættelsesmodeller/metoder, udførelse af analyser af rentabilitet og vækst, værdiskabelse samt udarbejdelse af proforma regnskaber.

Faget er i sin natur anvendelsesorienteret og sigter på studerend, der søger beskæftigelse inden for investeringsbanker, børsmæglere og corporate finance mm.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

 

Viden:

 • Redegøre for indholdet i den faseopdelte fundamentalanalyse

 • Diskutere fordele og ulemper ved forskellige værdiansættelsesmetoder

 

Færdigheder:

 • Reformulere de rapporterede finansielle opgørelser til analysebrug

 • Gennemføre analyser af rentabilitet og vækst

 • Forholde sig kritisk til kvaliteten af de rapporterede årsrapporter

 • Udarbejde proforma regnskaber

 • Konvertere proforma regnskaber til en værdiansættelse

 

Kompetencer:

 • Gennemføre en fundamentalanalyse / foretage en værdiansættelse

 • Implementere analyseværktøjer til analyser at rentabilitet og vækst

 

Financial Statement Analysis and Security Valuation. 5. Udgave (2012). McGraw-Hill ISBN 978-007-132640-7

Det vil være en fordel af have fulgt faget ’Årsregnskab og regnskabsanalyse’. Faget gør udstrakt brug af Excel, hvorfor du forventes at være bekendt hermed.
Dialogforelæsninger samt gennemgang af øvelser/cases
Lektionsplan:
3 timers forelæsninger pr uge fra uge 6 til 20 (uden helligdage).


Overordnet skemaet for KA fag kan ses på KUnet:
"KA i Økonomi" => "Kurser og Undervisning" => "Planlægning og Overblik" => "Dit skema"

Tid og sted:
Tidspunkt og lokale kan ses ved at trykke på linket under "Se skema" i højre side.

Hvis linket ikke virker, kan det samme ses her:
https:/​/​skema.ku.dk/​ku1920/​dk/​module.htm
-Vælg: “2200-Økonomisk Institut” (vent tålmodigt)
-Vælg: “2200-F20; [Navn på kursus]”
-Vælg: ”Liste - ugedage”
-Vælg “Forår/Spring – uge 5-30”
-Tryk: “Se skema”
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 3
 • Forberedelse
 • 161
 • Forelæsninger
 • 42
 • I alt
 • 206
Mundtlig
Kollektiv
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
____
Krav til indstilling til eksamen

Der er ingen forudsætningskrav, den studerende skal opfylde gennem undervisningen for at kunne deltage i eksamen.

____

Hjælpemidler
Skriftlige hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Faget kan ved stikprøvekontrol udtages til ekstern censur.
____
Eksamensperiode

Eksamen foregår:

Lørdag d 13. juni 2020

 

Eksamensoplysninger:

Den skriftlige eksamen foregår i universitetets eksamenslokaler på universitetets computere. Ca. midt i semesteret oplyses tidspunkt og eksamenslokale i Digital Eksamensportalen.

 

I særlige tilfælde kan eksamensdatoen ændres til en anden dag og tidspunkt indenfor eksamensperioden.

 

Indskrevne studerende kan læse mere om eksamen, regler, hjælpemidler  mm på eksamenssiderne for kandidatstuderende.

____

Reeksamen

Reeksamen foregår :

14. august 2020

 

Reeksamensoplysninger:

Den skriftlige reeksamen foregår i universitetets eksamenslokaler på universitetets computere. Primo august oplyses tidspunkt og eksamenslokale i Digital Eksamensportalen.

 

Ved få tilmeldte kan reeksamen ændres til en 20 minutters mundtlig eksamen med 20 minutters forberedelse. Alle skriftlige hjælpemidler er tilladt under forberedelsestiden. Hjælpemidler er ikke tilladt under eksaminationen. Ved skift til en mundtlig reeksamen kan eksamensdato, tid og sted ændres. Eksamenskontoret vil da kontakte de studerende via KUmail.

 

Info om reeksamen, regler mv.:

Digital Eksamen i August/Februar

Studieinformationssiderne (KA)

Kriterier for bedømmelse

Bedømmelseskriterierne er baseret på indholdet i målbeskrivelsen.

 

For at opnå den højeste karakter skal den studerende med en fremragende præsentation og med ingen eller få uvæsentlige mangler, demonstrere at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse og de opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.

 

For at opnå karakteren 12 i dette fag skal den studerende med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl kunne reformulerede finansielle opgørelser til analysebrug, kunne foretage analyser af rentabilitet og vækst, kunne opstille proforma regnskaber samt konvertere disse til en egentlig værdiansættelse.