AØKA08017U  Erhvervsret (F)

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Business Law (F)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i økonomi - valgfag.
Kandidatuddannelsen i økonomi - valgfag.

Sidefagsuddannelsen i Økonomi- Erhvervsøkonomi - valgfag på KA delen

Faget er en del af finansierings linjen på økonomistudiet, hvorved det er markeret med ’F’.

Kursusindhold

Deltagerne vil blive introduceret til den juridiske metode, retskilderne, deres udvikling og anvendelse, retssystemets opbygning og funktion samt en række retsområder, der har væsentlig betydning i erhvervssammenhæng, herunder Aftale- og kontraktsret, køberet, kreditkøb, internationale køb, køb og salg af fast ejendom og tjenesteydelser. Reglerne om erstatning uden for kontrakt og forsikring samt reglerne om produktansvar. Regler vedrørende lån, kreditgivning og sikkerhedsstillelse for samme i form af pant og kaution. Ansættelsesretlige regler, herunder funktionærretten, Regler vedrørende virksomheders juridiske organisering i form af anparts-eller aktieselskaber, interessentskabet, kommanditselskaber m.m. Reglerne for markedsføring og konkurrenceret samt immaterielretten i form af ophavsret, patentret, varemærkeret m.m., og endelig insolvensret (konkursret).

De enkelte områder belyses med udgangspunkt i pensum, ved gennemgang af domme og med konkrete eksempler fra dagligdagen.

Faget sigter ikke på at gøre økonomer til jurister, men på at give de studerende kompetencer til at samarbejde med revisorer, jurister og andre, der arbejder med erhvervsretlige problemstillinger.

Målbeskrivelser

Efter kursets afslutning skal den studerende kunne:

Viden:

 • Forstå lovtekster og lovenes anvendelse

 • Redegøre for lovgivningens funktion og formål

 • Identificere juridiske problemstillinger

Færdigheder:

 • Kunne vurdere i hvilket omfang en problemstilling indeholder juridiske elementer

 • Kunne analysere enkle juridiske problemstillinger

 • Kunne argumentere for valg af løsning på et juridisk problem

 • Kunne præsentere et kvalificeret bud på en juridisk problemløsning.

Kompetencer:

 • Kunne tage ansvar for håndtering af juridiske problemstillinger – enten på egen hånd eller ved at kunne vælge rådgivere med rette specialkompetencer til at medvirke.

 • Kunne igangsætte erhvervsinitiativer med basal juridisk afklaring

 

Børge Dahl: Erhvervsjura i et markedsøkonomisk perspektiv (nyeste udgave) ISBN-13:9788762904057

Faget forudsætter ikke nogen specifikke kompetencer hos de studerende ud over interessen for at sætte sig ind i et fagområde, der ligger uden for studiets kerne.
Forelæsninger.
Lektionsplan:
3 timers forelæsninger pr uge fra uge 6 til 20 (uden helligdage).

Tid og sted:
Tidspunkt og lokale kan ses ved at trykke på linket under "Se skema" i højre side.

Hvis linket ikke virker, kan det samme ses her:
https:/​/​skema.ku.dk/​ku1819/​dk/​module.htm
-Vælg: “2200-Økonomisk Institut” (vent tålmodigt)
-Vælg: “2200-F19; [Navn på kursus]”
-Vælg: ”Liste - ugedage”
-Vælg “Forår/Spring – uge 5-30”
-Tryk: “Se skema”

Overordnet skemaet for KA fag kan ses på KUnet:
"BA i Økonomi" eller "KA i Økonomi" => "Kurser og Undervisning" => "Planlægning og Overblik" => "Dit skema"
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
____
Krav til indstilling til eksamen

Ingen

____

Hjælpemidler
Skriftlige hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Faget kan ved stikprøve udtages til ekstern censur.
____
Eksamensperiode

Eksamensoplysninger:

Den skriftlige eksamen foregår i universitetets eksamenslokaler på universitetets computere:

 

27. juni 2019

 

Ca. midt i semesteret oplyses tidspunkt og eksamenslokale i Digital Eksamens portalen.

 

OBS: I særlige tilfælde kan eksamensdatoen ændres til en anden dag og tidspunkt indenfor eksamensperioden.

 

Indskrevne studerende kan læse mere om eksamen, regler, hjælpemidler og se listen af eksamensdatoer mm på eksamenssiderne for bachelorstuderende og kandidatstuderende.

____

Reeksamen

Reeksamensoplysninger:

Den skriftlige reeksamen foregår i universitetets eksamenslokaler på universitetets computere:

 

29. august 2019

 

I løbet af august oplyses tidspunkt og eksamenslokale i Digital Eksamensportalen.

 

OBS: I særlige tilfælde eller ved få tilmeldte kan reeksamen ændres til en anden dag eller til en mundtlig eksamination inkl. ændring af dato, tid og sted, som bliver oplyst af Eksamenskontoret.

 

Indskrevne studerende kan læse mere om reeksamen, regler, hjælpemidler og se listen af reeksamensdatoer på eksamenssiderne for bachelorstuderende og kandidatstuderende.

Kriterier for bedømmelse

Bedømmelseskriterierne er baseret på indholdet i målbeskrivelsen.

For at opnå den højeste karakter skal den studerende med en fremragende præsentation og med ingen eller få uvæsentlige mangler, demonstrere at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse og de opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Forberedelse
 • 161
 • Eksamen
 • 3
 • I alt
 • 206