TESTLINK01 AFLYST:

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

CANCELED:

Uddannelse

Alle studerende på 5.og 7. semester

Kursusindhold

Kurset fokuserer på at give færdigheder og kompetencer i projektstyring i forbindelse med større opgaver og eksaminer på BA-niveau. I løbet af kurset vil de studerende blive introduceret til grundlæggende redskaber til projektstyring i opgaveskrivning samt strukturering af eksamensforberedelse.

På kurset arbejdes med de studerendes egne opgaver og pensum i samarbejde med vejledere fra de relevante fag. Undervisningen knytter sig til fagbeskrivelserne for hhv. (Indsæt ny tekst her)

Vil blive lagt i Absalon

Forelæsninger, øvelser og vejledning
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 28
  • Praktiske øvelser
  • 6
  • Projektarbejde
  • 8
  • I alt
  • 42
Point
0 ECTS
Prøveform
Andet