SASB17001U Husdyrs anatomi og fysiologi

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Domestic Animal Anatomy and Physiology

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i husdyrvidenskab - obligatorisk

Kursusindhold

 

I kurset bliver følgende formidlet:
- Grundlæggende anatomi og fysiologi (90 %)
- Faglige informationskilder (10 %)

Kurset fokuserer på at bibringe de studerende en samlet opfattelse af husdyrskroppen og organernes struktur (anatomi) og funktion (fysiologi) hvad angår bevægelseapparatet (knogler, led, muskler), nervesystemet, respirationsorganerne, kredsløbet, fordøjelsessystemet, ekskretionsorganerne og reproduktionsorganerne.

Kurset indeholder specifikke demonstrationer af organerne i bryst- og bughule samt i hovedet, og afsluttes med praktiske øvelser i heldyrstopografi (situs viscerum), hvor organernes indbyrdes leje opsummeres og sammenlignes mellem dyrearterne.

Mere specifikke emner inkluderer:

- Grundlæggende væv og kropshulernes anatomi og fysiologi
- Bevægeapparatets anatomi og fysiologi
- Knogler, nervesystemet og sanseorganers anatomi og fysiologi

- Cirkulationssystemets anatomi og fysiologi
- Det lymfatiske systems anatomi og fysiologi
- Fordøjelsessystemets anatomi og fysiologi, herunder, lever og syrebasebalance
- Respirationssystemets anatomi og fysiologi
- Hud og hudorganernes anatomi og fysiologi, herunder laktation
- Urinorganernes anatomi og fysiologi
- Reproduktionsorganernes anatomi og fysiologi.
- Minicase (videnskabelige artikler), fysiologi
- Fisk og skaldyrs anatomi og fysiologi
- Fjerkræs anatomi og fysiologi

- Eksotiske dyr - anatomi og fysiologi (edderkopper/slanger/skorpioner/skildpadde osv)

Der vil være fokus på forskelle mellem dyrearterne, samt komparative indgangsvinkler som omfatter både pattedyr (inkl. produktionsdyr (f.eks. svin, får, køer), heste, kæledyr (f.eks. hund og kat)), fjerkræ, fisk og skaldyr.

Kurset indeholder også øvelser i bevægeapparatet, respirations-, kredsløbs-, muskel-, nerve- og vomfysiologi samt en minicase-præsentation (videnskabelige artikler).

Sideløbende med undervisningen arbejder de studerende med en” mini-case” som er relateret til faglige informationskilder (videnskabelige artikler).

 

Målbeskrivelser

Det er målsætningen at give de studerende en holistisk og detaljeret forståelse af kroppens makroskopiske opbygning og funktion hos forskellige dyrarter. Kurset henvender sig til studerende, der specialiserer sig i husdyrproduktion og familiedyr (hund, kat, hest, fisk, skaldyr, fjerkræ, svin, får, køer) og danner den nødvendige basis for gennemførelse af efterfølgende kurser.

Efter at have afsluttet kurset vil den studerende være i stand til:

Viden
- At kunne demonstrere forståelse for grundlæggende anatomiske og fysiologiske principper, blandt dem dyrenes udvikling.

Færdigheder
- At beskrive kroppens makroskopiske opbygning samt fysiologiske funktion hos forskellige dyr tilpasset forskellig føde og levevilkår med hensyn til både forskellige udviklingsstadier og på et detaljeret og holistisk niveau.
- At være i stand til at anvende praktisk viden til at løse fysiologiske problemer.
- At kunne forstå betingelse og begrænsninger for optimal præstation og dyrenes velfærd under diverse levevilkår.
- At kunne demonstrere viden om reproduktionsbiologi fra et teoretisk inkluderende relevante anatomiske og fysiologiske aspekter

Kompetencer
- At være i stand til at identificere eller integrere relevante videnskabelige informationer i problemløsninger.
- At søge relevante faglige informationskilder, og være kildekritisk.

Kompetencer inden for grundvidenskab:
- At forstå den overordnede struktur og funktion af flere dyrearterne f.eks. huspattedyr, produktionsdyr, fisk, skaldyr og fjerkræ.
- At kunne forklare biologiske emner til kolleger ved korrekt anvendelse af fysiologisk og anatomisk terminologi.
- At gennemføre laboratorieforsøg inden for fagområdet, arbejde med laboratorieudstyr (f.eks. mikroskoper) og håndtere dette efter reglerne i sikkerhedsbestemmelserne

Kompetencer inden for teknologi og produktion:
- At være i stand til at forstå, vurdere og videre studere emner som dyrenes ernæring og vækst.
- At demonstrere viden om husdyrenes reproduktion.

Kompetencer inden for etik og værdier:
- At have kendskab til dyrenes trivsel samt begrænsninger og velfærd under forskellig betingelser.
- At være i stand til at kunne forklare generelt hvordan dyr reproducerer sig selv og det fysiologiske grundlag for hvordan det kan manipuleres til fordel for dyr, husdyravlere og samfundet

Fysiologi
- Sjaastad, Sand & Hove: Physiology of Domestic Animals, 2nd Ed (2010), Scan Vet Press
- Constanzo, L.S.: Physiology. Latest edition with student consult online access, Elsevier. Print book ISBN: 9781455708475; eBook ISBN: 9781455728138.


Anatomi
- Aspinall, V., Cappello, M.: Introduction to Veterinary Anatomy and Physiology - Textbook, Second Edition (2009) - ISBN 978-0-7020-2938-7
- Berg, L.C. , Hansen, A, (2005): Kompentdium i Husdyranatomi, Samfundslitteratur, KVL-bogladen

SBIB10125U Cellebiologi
SKEB10077U Biokemi 1
SASA10141U Dyr, mennesker og samfund
Kurset består af forelæsninger, elektroniske, teoretiske og praktiske øvelser. Kurset starter med vejledende forelæsninger som suppleres med øvelser omfattende demonstrationer, og opgaveløsning inden for de vigtigste aspekter. Forelæsninger og øvelser udgør den skemalagte modulundervisning.
Forelæsninger, elektroniske (In Silico), teoretiske og praktiske øvelser, organdemonstrationer samt gruppearbejde og caseopgaver.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 4
 • Forberedelse
 • 281
 • Forelæsninger
 • 82
 • Praktiske øvelser
 • 34
 • Teoretiske øvelser
 • 11
 • I alt
 • 412
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Eksamen udgøres af en skriftlig eksamen i anatomi (2 timer) og fysiologi (2 timer). Vægtning: anatomi 50 % + fysiologi 50 %
Begge delprøver skal bestås, for at kurset er bestået.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen

Samme som ordinær eksamen

Kriterier for bedømmelse

 

 

For at opnå bedømmelsen bestået skal den studerende kunne:

1) At beskrive kroppens makroskopiske opbygning samt fysiologiske funktion hos forskellige dyr tilpasset forskellig føde og levevilkår med hensyn til både forskellige udviklingsstadier og på et detaljeret og holistisk niveau.
2) At kunne forstå betingelse og begrænsninger for optimal præstation og dyrenes velfærd under diverse levevilkår.
3) At kunne demonstrere viden om reproduktionsbiologi fra et teoretisk og praktisk udgangspunkt inkluderende relevante anatomiske og fysiologiske aspekter
4) At være i stand til at identificere eller integrere relevante videnskabelige informationer i problemløsninger.
5) At forstå den overordnede struktur og funktion af flere dyrearterne f.eks. huspattedyr, produktionsdyr, fisk, skaldyr og fjerkræ.
6) At kunne forklare biologiske emner ved korrekt anvendelse af fysiologisk og anatomisk terminologi.