NNEM17000U Modul 1: Idræt i velfærdssamfundet

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Module 1: Sport and the Welfare State

Uddannelse

Masteruddannelsen i idræt og velfærd

Kursusindhold

Det er formålet at indføre den studerende i samfundsvidenskabelig metode og teori, samt – at give den studerende en indføring i idrættens politiske betydninger i forhold til velfærdssamfundet. Der vil være fokus på forståelsen af idrættens integrerende potentialer for forskellige målgrupper, det værende fx unge med anden etnisk baggrund eller fysisk inaktive borgere. Gennem forelæsninger og holdundervisning gøres de studerende bekendt med idrætsforeningernes demokratiske rolle i samfundet med henblik på at forstå idrættens betydning i forhold til civilsamfund, stat og marked.

Målbeskrivelser

Viden:

 • Den studerende har viden om samfundsmæssige problemstillinger inden for ’Idræt og velfærd’
 • Den studerende har viden om samfundsvidenskabelige teorier med relevans for ’Idræt og velfærd’
 • Den studerende har viden om videnskabsteori og metode
 • Har et kendskab til, hvordan idræt og fysisk aktivitet anvendes som idrætspolitisk intervention

 Færdighed:

 • Den studerende kan identificere og formulere problemstillinger i idrætsfeltet
 • Den studerende har analytiske og idrætssociologiske færdigheder, der kan anvendes til at give løsningsmuligheder for velfærdsproblemer i praksis
 • Kan kritisk analysere og diskutere velfærdspolitiske problemstillinger med anvendelse af de fra litteraturen forskellige teoretiske perspektiver på samspillet mellem de forskellige sektorer (stat, marked, civilsamfund)

 Kompetencer:

 • Den studerende skal kunne beskrive, analysere og kritisk vurdere aktuelle samfundsmæssige problemstillinger med relevans for praksis (fx kommunalt; organisatorisk eller i foreningerne)
 • At udvikle velfærdspolitiske handlemuligheder og forandringsstrategier med kendskab til idrættens samfundsmæssige rolle

oplyses før kursusstart via Absalon (kursets hjemmeside)

Forelæsninger, gruppearbejde og vejledning
Pris for modul 1 kr. 27.500,- (15 ECTS) som betales forud pr. semester.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 60
 • Forberedelse
 • 260
 • Forelæsninger
 • 50
 • Teoretiske øvelser
 • 39
 • Vejledning
 • 3
 • I alt
 • 412
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min
Skriftlig aflevering, udarbejdes løbende gennem kurset
Skriftlig selvstændig hjemmeopgave, som skrives i grupper af 2-3 studerende, på maksimalt 15 sider (á 2400 anslag ekskl. mellemrum, forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag) for 2 personer og 20 sider for 3 personer, hvor relevant litteraturen i faget skal inddrages.
Individuel mundtligt forsvar af 30 minutter for hver eksaminand.
Der gives én samlet karakter for den afleverede opgave og det mundtlige forsvar.
Krav til indstilling til eksamen

Der indgår en obligatorisk skriveøvelse på 2 sider som skal godkendes inden indstilling til eksamen.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Som ordinær eksamen. Godkendt indstillingskrav kan genbruges - eller indhentes ved at aflevere den obligatoriske opgave (som skal være godkendt senest 14 dage før reeksamen) 

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse.