NNEK15003U Ernæring af intensive patienter

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Nutrition of Patients in Intensive Care Units

Kursusindhold

Svær sygdoms indflydelse på den humane fysiologi specielt med henblik på metabolisme, kredsløb og væskebalance. Rationel ernæringsterapi  ved sådanne stress-metabole tilstande inklusive opfølgning og styring.

Målbeskrivelser

Kurset præsenterer sammenhænge mellem sygdommes indflydelse på ernæringstilstand og metabolisme af næringsstoffer hos den meget svært syge patient, ernæringsmæssige konsekvenser og muligheder for påvirkning af sygdomsforløbet hos den enkelte patient gennem ernæringsterapi.

Viden:

 • Beskrive de forandringer, der optræder i den humane fysiologi sammenlignet med syge uden så svær grad af sygdom, samt betydningen for omsætningen af næringsstoffer
 • Beskrive de enkelte organers omsætning af næringsstoffer under stress-metabole vilkår
 • Nævne væsentlige træk i patofysiologien bag sådanne tilstande herunder sepsis og multiorgansvigt
 • Referere principper for lægelige behandlingsmetoder

 

Færdigheder:

 • Formidle de patofysiologiske fænomener og deres grundlag
 • Formidle ernæringsrelevante ændringer i fysiologien under svær sygdom, i særlig grad ved sepsis, brandsår og postoperative komplikationer
 • Analysere en sygehistorie med hensyn til de ernæringsrelevante aspekter
 • Diskutere tilstandens indflydelse på ernæringsbehov

 

Kompetencer:

 • Anvende principperne til tværfagligt at kunne deltage i diskussion af den enkelte patients situation
 • Selvstændigt kunne varetage ernæringsterapi, dvs.
  • planlægge ernæringsterapi,  med sondeernæring eller intravenøs ernæring
  • monitorere den ernæringsmæssige målopfyldelse for den enkelte patient
  • tilpasse ernæringsplaner i relation til udviklingen i sygdommen

Lærebøger oplyses ved studiestart på Absalon.

Faglige kompetencer indenfor områderne ernæringsfysiologi og ernæring ved sygdom anbefales.
Forelæsninger ved ansatte og eksterne specialister. Teoretiske, case-baserede øvelser relateret til forelæsningerne med afsluttede diskussion med underviser.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 4
 • Forberedelse
 • 98
 • Forelæsninger
 • 18
 • Projektarbejde
 • 30
 • Teoretiske øvelser
 • 56
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Beskrivelse af eksamen: 4 timers skriftlig auditorieeksamen med opgaver i teoretisk pensum, samt en case.

Kurset er udtaget til ITX-eksamen på Peter Bangs Vej.
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Lærebøger og noter må medbringes.

OBS: Hvis eksamen afholdes på ITX, stiller ITX computer til rådighed. Egen computer, tablet eller mobiltelefon må IKKE medbringes. Lærebøger og noter medbringes i papirform eller på USB-stik.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Én bedømmer.
Reeksamen

Samme som ordinær eksamen.

Ved 10 eller færre tilmeldte til reeksamen vil eksamensformen være mundtlig eksamination 30 minutter uden forberdelse.

Kriterier for bedømmelse

Se venligst "Målbeskrivelser".