NIFB14008U Investering og Finansiering

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Investment and Finance

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i jordbrugsøkonomi
Bacheloruddannelsen i naturressourcer
 

Kursusindhold

Investeringsbeslutninger og tidspræferencer
Generelt om renter og rentesregning
Fastlæggelse af kalkulationsrenten
Investeringskalkuler. Alternative metoder til rentabilitetsberegning
Investeringsplanlægning under hensyntagen til inflation og skat
Vurdering af investeringsalternativer
Porteføljeteori
Risikovurdering
Kapitalstruktur
Vurdering af finansieringsalternativer
CAPM
 

 

Målbeskrivelser

Kursets hovedmålsætning er at kvalificere den studerende til at kunne gennemføre investerings- og finansieringsbeslutninger.

Når kurset er gennemført forventes den studerende at kunne:

Viden:

 • Udvise kendskab til forskellige metoder til rentabilitetsberegninger
 • Udvise kendskab til aktuelle kalkuleværktøjer
 • Udvise indblik i centrale parametre ved valg af finansiering
 • Udvise indblik i praktisk investeringsplanlægning.Færdigheder:

 • Anvende de forskellige metoder til rentabilitetsberegning
 • Opstille forudsætningerne for investeringsberegninger
 • Udarbejde investeringskalkuler under hensyntagen til inflation og skat
 • Beregne den effektive rente såvel før- som efter skat.

 

Kompetencer:

 • Kan omsætte teoretiske nøglebegreber til praksis
 • Analysere og vurdere investering og finansierings indvirkning på virksomhedens totaløkonomi (resultat og likviditet).

 

Litteraturen vil blive oplyst ved kursusstart og vil kunne have karakter af nedenstående:

Berk and DeMarzo, Corporate Finance: The Core, Pearson, global edition, 2014.

 

Det anbefales, at studerende har et basalt kendskab til mikroøkonomi. F.eks. Indledende økonomi, Mikroøkonomi eller tilsvarende.
Undervisningen vil bestå af forelæsninger, understøttet af øvelser, hvor de studerende får mulighed for at anvende teorien på praktiske problemstillinger. Ud over de mere generelle øvelsesopgaver, vil der være 3 afleveringsopgaver.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 4
 • Forberedelse
 • 130
 • Forelæsninger
 • 48
 • Praktiske øvelser
 • 24
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Kurset er udtaget til ITX-eksamen på Peter Bangs Vej
Krav til indstilling til eksamen

Godkendelse af 2 ud af 3 hjemmeopgaver.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

OBS: Hvis eksamen afholdes på ITX, stiller ITX computer til rådighed. Egen computer, tablet eller mobiltelefon må IKKE medbringes. Lærebøger og noter medbringes i papirform eller på USB-stik

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Reeksamen

Ved 10 eller færre tilmeldte til reeksamen vil eksamensformen være mundtlig eksamination.

Hvis den studerende ikke har fået godkendt to opgaver, skal der afleveres to opgaver senest to uger inden reeksamen. Opgaverne skal godkendes inden reeksamen.

Kriterier for bedømmelse

Fuld opnåelse af målbeskrivelsen for kurset vil udløse karakteren 12.