NIFB13001U  Fagets videnskabsteori - økonomi

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Philosophy of Science - Economics

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i jordbrugsøkonomi
Bacheloruddannelsen i naturressourcer

Kursusindhold

Kurset skal introducere de studerende til at se og forstå jordbrugs- og miljøøkonomi og de tilhørende videnskabelige discipliner i et alment perspektiv. Den studerende skal på selvstændig vis kunne diskutere videnskabsteoretiske og etiske spørgsmål, som knytter sig til udvikling og anvendelse af faglig viden med relation til anvendt økonomi.

Der gives en introduktion til centrale videnskabsteoretiske begreber og problemstillinger, herunder model og virkelighed, hypotese, bekræftelse og falsifikation, paradigme, videnskabelig usikkerhed og kausalitet . Disse begreber vil blive brugt til at analysere økonomiens fundamentale antagelser om rationel adfærd og centrale teoridannelser som mikroøkonomi, økonometri og makromodeller.

De væsentligste etiske teorier gennemgås ved at tematisere deres relevans for økonomien. Samtidig tematiseres det etiske indhold af velfærdsøkonomien ved at sætte den i forhold til de præsenterede etiske teorier.

Desuden introduceres den studerende til de grundlæggende principper for god videnskabelig praksis og reglerne omkring brud på god videnskabelig praksis, herunder diskuteres plagiering samt fabrikering og forfalskning af data.  

Endelig præsenteres nogle økonomisk-samfundsmæssige problemstillinger, hvor brugen af økonomiske metoder analyseres ud fra såvel videnskabsteori som etisk teori, fx  fattigdom og global fordeling, klimaforandringer, statslig regulering, etc.

Målbeskrivelser

Ved kursets afslutning forventes den studerende at kunne:

 

Kompetencer:

Præsentere videnskabsteoretiske og værdimæssige problemstillinger i økonomien for andre faggrupper og indgå i en dialog om dem

 

Færdigheder:

Analysere vidensgrundlaget i økonomifaglige problemstillinger

Analysere værdimæssige problemstillinger i relation til økonomien og dens anvendelser

Analysere egen praksis fra et redelighesmæssigt perspektiv

 

Viden:

Redegøre for  udvalgte erkendelsesteoretiske problemstillinger med relevans for økonomi

Redegøre for væsentlige etiske teorier

Redegøre for principperne for god videnskabelig praksis og reglerne vedrørende brud på god videnskabelig praksis.

Undervisningsmaterialet består af en eller flere lærebøger samt et kompendium af artikler, som oplyses på Absalon umiddelbart før kursusstart.

De relevante videnskabsteoretiske og etiske teorier og begreber og deres sammenhæng med faglige problemstillinger præsenteres gennem forelæsninger, øvelser og diskussion. Nogle forelæsninger holdes af inviterede gæster med speciale inden for særlige økonomiske teoridannelser eller anvendelsesområder. Andre forelæsninger er sammen med naturressourceuddannelsen, hvor videnskabsteoretiske, etiske eller samfundsmæssige problemstillinger af fælles relevans præsenteres. For at underbygge og støtte forståelsen af det gennemgåede stof ved forelæsningerne vil der blive gennemført øvelser. Der afleveres 3 mindre obligatoriske opgaver i løbet af kurset.
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Eksamen består af forberedelse (20 minutter) og eksamination (20 minutter inklusive votering).
Krav til indstilling til eksamen

Aflevering og godkendelse af 3 mindre opgaver i løbet af kurset.

Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Samme som ordinær eksamen.

Hvis den studerende ikke har afleveret en eller flere de tre opgaver, skal de afleveres senest to uger inden reeksamen. Opgaverne skal godkendes inden reeksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelser

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 48
 • Teoretiske øvelser
 • 24
 • Forberedelse
 • 133
 • Eksamen
 • 1
 • I alt
 • 206