NIDK11003U Idræt, politik og velfærd

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Sport and Welfare Policy

Uddannelse

kandidatuddannelsen i humanistisk-samfundsvidenskabelig idrætsvidenskab

Kursusindhold
 • Teorier og empiriske undersøgelser af den moderne velfærdsstat – historisk og sociologisk
 • Konkrete analyser af idrættens forandrede rolle mellem stat, marked, civil samfund og frivillig sektor
 • Teorier om idrætten og den frivillige sektor i Danmark
 • Teorier om velfærdsstaten og kommunerne
Målbeskrivelser

Viden:
At de studerende har viden om den sociologiske forskning i den danske idrætsmodel
At de studerene har viden om forskning i velfærdspolitik og idræt mellem stat, marked og civil samfund
At de studerende med denne viden kan reflektere over idrættens nuværende rolle mellem demokrati, sundhed og kommersialisering og identificere aktuelle politiske og videnskabelige problemstillinger
Have viden om hvordan stat, kommuner og idrætsorganisationerne anvender idræt/fysisk aktivitet i deres politiske strategier og praksis

Færdigheder:
Skal gennem den teoretiske viden og de empiriske analyser af idrætten kunne opstille nye analyse- og løsningsmodeller
Skal opnå såvel analytiske som idrætssocioglogiske færdigheder der kan anvendes i organisationer og kommuner på det idrætspolitiske område


Kompetencer:
Skal kunne styre komplekse og uforudsigelige arbejds- og udviklingssituationer i idrættens organisationer og de kommunale forvaltninger både på det idrætspolitiske og det sundhedspolitiske område

Litteratur oplyses før kursusstart på Absalon.

Det anbefales at de studerende har kurser i Kvalitative og Kvantitative metoder.
Forelæsninger, workshops, studenterfremlæggelser og gæstelærere.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 40
 • Forberedelse
 • 88
 • Forelæsninger
 • 28
 • Teoretiske øvelser
 • 50
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min
mundtlig eksamen (30 min. inkl. votering) på baggrund af synopsis (maksimum 4 sider) med selvvalgt problemformulering.
Problemformuleringen i synopsis skal godkendes af den kursusansvarlige senest inden sidste undervisningstime.
Krav til indstilling til eksamen

At synopsis med accepteret problemformulering er afleveret rettidigt.

Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

synopsis må medbringes - ingen øvrige hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Samme som ordinær eksamen.
Indstillingskravet skal opfyldes inden reeksamen.
Synopsis afleveres og godkendes af kursusansvarlige senest to uger inden reeksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse.