NIDK10009U Idræt og ernæring 2

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Exercise and Nutrition 2

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i humanfysiologi

Kursusindhold

Ved gennemgang af videnskabelige originalartikler studeres samspillet mellem fysisk aktivitet og ernæring, herunder ernæringens påvirkning af substratvalg før, under og efter fysisk arbejde og dermed den funktionelle rolle for den fysiske præstationsevne.

Målbeskrivelser

VIDEN:
Den studerende vil ud fra videnskabelig originallitteratur opnå viden om kostens indvirkning på stofskiftet - især før, under og efter muskelarbejde og ved træning.

Den studerende vil opnå viden om molekylære reguleringsmekanismer bag samspillet mellem kost og stofskifte.

Den studerende vil opnå viden om  State of the art metoder til og planlægning af undersøgelser til belysning af samspillet mellem kost og stofskifte i relation til muskelarbejde og træning - fra cellekulturer, genmodificerede dyremodeller til mennesket.

FÆRDIGHEDER:
Den studerende vil opnå færdigheder i at analysere, opstille sammenhænge og vurdere videnskabelig originallitteratur indenfor emnet.

KOMPETENCER:
Den studerende vil opnå kompetence i at drage ansvar for egen faglige udvikling.

Den studerende forventes endvidere at opnå kompetencer til at kunne foretage syntese og perspektivering på baggrund af den erkendelse der er opnået gennem studering af original videnskabelig litteratur indenfor kost, stofskifte og fysisk aktivitet samt at opnå færdigheder i translation og formidling af grundvidenskabelige problemstillinger.

Videnskabelige reviews samt originalartikler som oplyses på Absalon.

Kurser i idræt og ernæring, humanfysiologi og arbejdsfysiologi anbefales.
Forelæsninger, diskussionstimer, gruppearbejde, problembaseret læring samt øvelser.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 1
 • Forberedelse
 • 145
 • Forelæsninger
 • 35
 • Praktiske øvelser
 • 4
 • Teoretiske øvelser
 • 21
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min
Mundtlig eksamen 30 min. med 30 min. forberedelsestid (alle hjælpemidler tilladt under forberedelsen)
Krav til indstilling til eksamen

Øvelsesrapport skal være godkendt for at kunne gå til eksamen.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Samme som ordinær eksamen.
Godkendt øvelsesrapport kan genbruges.
Genaflevering af øvelsesrapport hvis denne ikke er godkendt senest to uger inden reeksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.