NIDB11015U Træningsplanlægning (PT-Træn)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Planning of Sport- and Exercise Training (PT-Træn)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i idræt

Kursusindhold

Kurset er opdelt i tre hovedområder:

 • Analyse af en idrætsgren. De studerende indsamler data og afprøver metoder til bestemmelse af de fysiologiske krav i forskellige idrætsgrene.
 • Analyse af forskellige testmetoder. Baseret på analyse af idrætsgren opstilles og afprøver de studerende metoder til evaluering af idrætsudøvere.
 • Baseret på analyse af idrætsgren opstilles de studerende forslag til træningsplanlægning, hvor det diskuteres, hvordan forskellige træningsformer (aerob-, anaerob og styrketræning) skal prioriteres i løbet af året. Endvidere angiver de studerende praktiske anvisninger til, hvordan de forskellige træningsformer kan kombineres.
Målbeskrivelser

Viden: 
Opnår indsigt i at analysere en idrætsgren.
Kendskab til  forskellige testmetoder.
Teoretisk baggrund for at planlægge træning for idrætsudøvere

Færdigheder:
Kan udføre praktiske tests.
Udarbejde træningsprogrammer.

Kompetencer:
Kan analyse behovet og typen af træning for forskellige typer af idrætsudøvere.  
Kan prioritere anvendelsen af de forskellige træningsformer (aerob-, anaerob og styrketræning) i forskellige perioder i idrætsgrene.

Litteratur oplyses før kursusstart på Absalon.

Undervisningen tager udgangspunkt i, at de studerende har faglige kompetencer indenfor området ”træningsfysiologi”.
Planlægning af træningsforløb i praksis (under vejledning), studenterpræsentationer, forelæsninger og gruppetimer.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 1
 • Forberedelse
 • 83
 • Forelæsninger
 • 12
 • Kollokvier
 • 30
 • Praktiske øvelser
 • 30
 • Projektarbejde
 • 50
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min (incl. votering)
Der udarbejdes en (gruppe)synopsis med centralt stillet opgaveformulering, som uploades i Absalon mandag kl. 9.00 i ugen før eksamensugen og afleveres mandag kl. 12.00 i eksamensugen.

Synopsens længde er maksimalt 2 sider, á 2400 anslag ekskl. mellemrum, og herudover 2 figurer/tabeller samt referenceliste. Sider ud over det tilladte vil ikke blive bedømt. Synopsen fungerer som oplæg til den individuelle mundtlige eksamen, som er uden forberedelse, og som tager udgangspunkt i synopsen, men vil omhandle hele pensum.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Samme som ordinær eksamen.
Ved reeksamen kan samme synopsis anvendes som til den ordinære mundtlige eksamination - ved manglende aflevering af synopsis til ordinær skal der afleveres en ny synopsis senest 1 uge før datoen for den mundtlige re-eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.