NIDB11012U TVÆRfagligt Studenterprojekt (TVÆRS)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Interdisciplinary Project (TVAERS)

Kursusindhold

Et TVÆRS-projekt tager afsæt i en konkret og relevant samfundsmæssig problemstilling, hvis løsning kræver integration af flere fagligheder, ofte med en innovativ tilgang. 2-4 studerende samarbejder om projektet, og de kan komme fra samme eller fra to forskellige bacheloruddannelser. Projektarbejdet tager afsæt i en problemstilling, som de studerende selv definerer i samråd med relevante vejledere.
Projektforløbet omfatter en introduktion til projekt- og gruppearbejde.
Projektet afsluttes med en skriftlig grupperapport samt en minikonference, hvor hver studerende skal udarbejde en poster og fremlægge den mundtligt (se endvidere under "Eksamensform").

Målbeskrivelser

Det er målet, at deltagerne på kurset opnår følgende færdigheder, viden og kompetencer:

Færdigheder:

 • at kunne formidle skriftligt og mundtligt til både fagfæller og i en tværfaglig sammenhæng
 • at kunne anvende enkle og effektive projektstyringsredskaber

 Viden:

 • at have tværfaglig viden med udgangspunkt i egen faglighed
 • at have viden om projektarbejdsformen og projektstyringsredskaber

 Kompetencer:

 • at kunne indgå meningsfuldt og problemløsende i et tværfagligt samarbejde
 • at kunne arbejde projektorienteret
 • at kunne sætte sin egen faglighed meningsfuldt ind i en bredere tværfaglig sammenhæng
 • at kunne tænke og handle innovativt
   
Tværfagligt projektarbejde under vejledning.
En ekstern samarbejdspartner (fx en ansat i en virksomhed, kommune, organisation eller lignende) kan være tilknyttet projektet, men det er ikke en forudsætning.

For at påbegynde et TVÆRS-projekt i blok 3, skal der ved blokstart foreligge en projektkontrakt. Det kræver ofte en del forarbejde, så det anbefales at starte planlægningen af et TVÆRS-projekt i god tid. Yderligere oplysninger om TVÆRS-projektet kan fås ved henvendelse til Eva Wulff Helge.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 13
 • Forelæsninger
 • 7
 • Praktiske øvelser
 • 50
 • Projektarbejde
 • 342
 • I alt
 • 412
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, løbende under kurset
Mundtlig prøve, 30 min
Skriftlig aflevering af grupperapport løbende under kurset, dog senest mandag i ugen før eksamensugen.
Individuel posterpræsentation med oplæg.
Det skriftlige arbejde og præsentationen vægtes ligeligt i bedømmelsen.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen

Som ordinær eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen