NIDB11008U Arbejdsfysiologi 4 - Stofskifte og endokrinologi (T-Afys4)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Exercise Physiologi 4 - Metabolism and Endocrinology (T-Afys4)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i idræt

Kursusindhold

Basal fysiologisk læring om gastrointestinal funktion, endokrinologi og integreret stofskifte. Ændringer i disse under fysisk aktivitet og adaptationer til fysisk træning – samt betydningen af disse ændringer /adaptationer for helkrops/muskulær energiomsætning og arbejdsevne.

Målbeskrivelser

Viden:
Den studerende skal opnå viden om og kan reflektere over basale begreber og mekanismerne indenfor områderne; gastointestinal funktion, endokrinologi og integreret stofskifte hos mennesket. Den studerende har viden om og kan reflektere over ændringer inden for disse områder i forbindelse med overgangen fra hvile til fysisk arbejde eller i forbindelse med fysisk træning hos mennesket.
 

Færdigheder:
Den studerende skal kunne udføre basale fysiologiske relevante beregninger og kan forholde sig til størrelsesordnerne på sådanne beregnede fysiologiske parameter, og have teoretisk kendskab til simple fysiologisk eksperimenter. Den studerende vil kunne forklare og diskutere mekanismerne bag fysiologiske principper og ændringer i forbindelse med fysisk arbejde eller i forbindelse med fysisk træning inden for områderne: gastointestinal funktion, endokrinologi og integreret stofskifte.

 

Kompetencer:
Den studerende skal kunne vurdere betydningen af simple cellulære mekanismer for fysiologiske ændringer inden for områderne: gastointestinal funktion, endokrinologi og integreret stofskifte. Endvidere ville kunne analysere og vurdere betydningen af træningseffekter på gastointestinal funktion, endokrinologi og integreret stofskifte for helkrops/muskulær energiomsætning og arbejdsevne. Desuden vil den studerende teoretisk kunne planlægge simple eksperimentelle fysiologiske forsøg til belysning af simple problemstillinger indenfor gastointestinal funktion, endokrinologi og integreret stofskifte.

Præcisering af litteratur oplyses før kursusstart på Absalon.

Eksemper på litteratur, der kan indgå:

Udvalgte kapitler fra
Metabolic regulation, A Human Perspective, Keith N Frayn
Human Physiology; The mechanims of body function, Vander et al

 

Kendskab til fysiologi/anatomi anbefales
Forelæsninger, gruppetimer og obligatorisk øvelseskursus.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 3
 • Forberedelse
 • 157
 • Forelæsninger
 • 30
 • Kollokvier
 • 16
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
Skriftlig stedprøve.
Kurset er udtaget til ITX-eksamen på Peter Bangs Vej.
Krav til indstilling til eksamen

Det er et krav for indstilling til eksamen at man har afleveret og fået godkendt den øvelsesrapport, som er knyttet til kurset.

Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Lommeregner

OBS: Hvis eksamen afholdes på ITX, stiller ITX computere til rådighed. Egen computer, tablet eller mobiltelefon må IKKE medbringes. Lærebøger og noter medbringes i papirform eller på USB-stik.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Som ordinær eksamen.

Godkendt øvelsesrapport kan genbruges til re-eksamen - mulighed for at udarbejde individuel rapport, hvis ikke øvelsesrapport er godkendt tidligere. Øvelsesrapporten afleveres senest to uger inden reeksamen og skal være godkendt inden reeksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.