NIDB11004U Idrætspraksis og teori 6 (PT-6)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Sport Practice and Theory 6 (PT-6)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i idræt

Kursusindhold

Følgende studieelementer indgår i modulet:
Danseperformance, Basket og Svømningens stilarter


Danseperformance:
Der arbejdes med koreografiske redskaber, improvisation, moderne dans, performanceprincipper, stage presence, bevægelseslære, æstetiske læreprocesser og personlig udvikling. Desuden arbejder de studerende i grupper med et større performanceprojekt fra idéfase, til koreografi og perfektionsfase. Performanceprojektet relateres i teoretisk opgave til undervisning i gymnasiet.
Basket
Der arbejdes med basketballspillets tekniske og taktiske elementer med henblik på at opnå praktisk og teoretisk forståelse af spillet og dets del-elementer. Undervisningen vil indeholde forskellige del-elementer, således at den studerende kan udføre specifikke bevægelser (i individuel og kollektiv kontekst) samt analysere, planlægge og formidle Basket.
Svømningens stilarter:
Der arbejdes med de 4 klassiske stilarter, butterfly, rygcrawl, brystsvømning og crawl samt spring fra vippe. Gennem videoanalyse af stilarterne udvikles forståelse for svømmeteknik. Desuden udvikles færdigheder i at planlægge et teknisk træningsforløb samt at kunne reflektere over eget og andres udbytte af forløbet.

Målbeskrivelser

Danseperformance:
Den studerende skal:

Viden:

 • Den studerende studerende skal opnå indsigt i performanceprocesser, koreografi, kreativitet, personlig udvikling, og kommunikation i relation til både dansekunst og gymnasiebekendtgørelse.
 • Udvikle viden om, hvordan man kan analysere kroppens og dansens form/udtryk i forbindelse med performance som kunstnerisk produktion.

 

Færdigheder:

Selvstændigt udvikle og gennemføre et for gruppen og den enkelte udfordrende, differentierbart og vedkommende projekt i relation til den stillede performanceopgave.
Udvikle og vise en performance med et godt teknisk niveau og gennemarbejdet kvalitet i relation til bevægelsernes form og følelsesmæssige dimensioner.

Kompetencer:

 • Opnå en nuanceret praktisk kompetence og teoretisk viden om improvisation og komposition i bevægelse/dans herunder kompetence til at kunne arbejde kreativt og kvalitativt med kunstnerisk metode i idrætsundervisningen.
 • Udvikle kompetence til at arbejde med koreografiske principper, kropslig kreativitet og gruppedynamiske processer i bevægelse og dans

 

Basketball:

Viden:

 • Opnå viden om centrale elementer i basketball - både på det individuelle og på det holdmæssige plan
 • Opnå viden i relation til teknik og taktik spillet
 • Opnå viden om spillet, reglerne i spillet samt tilhørende variationer.


Færdigheder:

 • Kunne forklare og vise de færdigheder som er væsentlige for at kunne spille basketball og være i stand til at foretage elementære fejlrettelser på udførelsen.
 • Væsentlige færdigheder er: Individuelt – driblinger, afleveringer, skud, lay up, mand til mand forsvar, reboundteknik, screeninger.
 • Holdspil – fastbreak, defensivt tilbageløb, holdforsvar, angrebsspil mod personligt - og zoneforsvar, indkastspil.
 • Kunne udføre analyse af tekniske og taktiske aspekter i spillet
 • Være i stand til at designe, beskrive og udføre simple øvelser til træning af diverse spilelementer.

 

Kompetencer:

 • På baggrund af den opnået viden om basketball at være i stand til at ræsonnere, udvælge og konstruere et basketballforløb eller en undervisningsserie for øvede og begyndere på gymnasieniveau.
 • Kunne evaluere den konkrete undervisning eller spilsituation og derudfra analysere hvilke ændringer der er nødvendige for at opnå de ønskede mål.

 

Svømningens stilarter

 
Viden:

 • Gennem videoanalyse af stilarterne kombineret med relevant litteratur skal den studerende opnå viden om svømmeteknik og dennes udvikling. Herunder arbejdes med såvel en naturvidenskabelig som humanistisk-samfundsvidenskabelig tilgang til læring i svømning.

 

Færdigheder:

 • Den studerende skal udvikle kvaliteten af praktisk færdighed i svømningens stilarter på baggrund af systematisk analyse samt begrundet vejledning i studiegruppen. Desuden skal der vises udvalgte spring med høj forevisningsværdi. 

   

Kompetencer:
 

 • Den studerende vil opnå kompetencer i at analysere en konkret praksis. Desuden lægges vægt på at opbygge kompetencer ifht kropslig og verbal formidling i feedback/vejlednings situationen.

 

Litteratur oplyses ved kursusstart på Absalon.

Der arbejdes med praktiske og teoretiske oplæg fra undervisere, selvstændige gruppeprocesser med performance, supervision, bevægelsesanalyser, spilanalyser og teoretiske opgaver.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 128
 • Forelæsninger
 • 6
 • Praktiske øvelser
 • 72
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Løbende bedømmelse, under kurset
Hvert af de tre studieelementer (Danseperformance, Basketball og Svømningens stilarter) evalueres med en selvstændig karakter, som i hvert studieelement skal være minimum 02, og der udregnes en gennemsnitskarakter for kurset. Karaktererne i de enkelte studieelementer fremgår af et bilag, når kurserne Idrætspraksis og teori 1-6 er bestået.

Et krav om undervisningsdeltagelse indgår som en del af eksamenskravene. Kravet består i, at der skal være registreret aktiv deltagelse i mindst 80% af al undervisning i hvert enkelt selvstændigt studieelement. Ved aktiv deltagelse forstås, at den studerende indgår i undervisningen ved aktiv handling. Dvs. ved at udføre bevægelser og/eller øvrig deltagelse i den undervisning som foregår, for eksempel ved at undervise, diskutere, analysere, give feed back, coache etc. Hvis kravet om aktiv deltagelse ikke er opfyldt, gives bedømmelsen -3 uanset bedømmelsen af andre delkrav.

Prøvens indhold:
* Danseperformance:
Den studerende evalueres på baggrund af selvstændig deltagelse i de gruppekoreografiske processer samt ud fra en helhedsvurdering af den afsluttende performance (intern censur).

* Basket:
Den studerende evalueres på baggrund af praktisk niveau (løbende evaluering) og teoretisk prøve.

* Svømningens stilarter:
Den studerende evalueres på baggrund af praktisk niveau og skriftlige opgaver.
Krav til indstilling til eksamen

Indstillingskrav består i, at der skal være registreret aktiv deltagelse i mindst 80 procent af al undervisning i hvert enkelt fagelement (svømning, dans og basketball). Ved aktiv deltagelse forstås, at den studerende indgår i undervisningen ved aktiv handling. Dvs. ved at udføre bevægelser og/eller øvrig deltagelse i den undervisning som foregår, for eksempel ved at undervise, diskutere, analysere, give feed back, coache etc. Hvis kravet om aktiv deltagelse ikke er opfyldt, gives bedømmelsen -3 uanset bedømmelsen af andre delkrav.
 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Reeksamen

Som ordinær eksamen.

Evalueringseelementer, der allerede er bestået ved en tidligere eksamenstermin kan genafleveres uden genbedømmelse ved reeksamen. Det gælder også eventuelle skriftlige gruppeopgaver, der danner grundlag for en individuel bedømmelse.

Har den studerende ikke tidligere medvirket i gruppeopgave, skal tilsvarende opgave udarbejdes individuelt.

Er deltagelseskravet ikke opfyldt i et eller flere studieelementer skal disse følges og bestås næste gang kurset udbydes.
 

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.