NIDA06003U Neuroplasticitet

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Neuroplasticity

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i humanfysiologi

Kursusindhold

Gennem kurset lærer de studerende hvordan den menneskelige hjerne og rygmarv fungerer i sammenhæng med omgivelserne. Der lægges særlig vægt på plasticiteten i neurale netværk.
Med udgangspunkt i videnskabelig litteratur fra dyre- og humanforsøg, opbygges den studerendes indsigt i de neurobiologiske processer, der ligger til grund for ændringer i motoriske funktioner, sensorisk bearbejdning, indlæring, hukommelse, søvn og sprog.

Målbeskrivelser

VIDEN:

Opnå viden om og indsigt i nogle af de grundlæggende principper i neurobiologisk forskning og forskning indenfor feltet neuroplasticitet.

Opnå kendskab til plasticiteten i menneskets centralnervesystem.

FÆRDIGHEDER:

Kunne anvende neurobiologiske kundskaber til udførelse og tolkning af neurobiologiske forsøg.

Kunne formidle eksperimentelle forsøgsresultater og perspektivere/diskutere disse i forhold til eksisterende fysiologisk viden (indenfor pensum og relevant udvalgt litteratur).

KOMPETENCER:

Opnå forskningsmæssig forståelse for den menneskelige hjernes funktion og evne til at tilpasse nye krav.

Litteratur oplyses inden kursusstart på Absalon

Bachelorgrad i Idræt eller anden relevant bachelorgrad samt Human Fysiologi del 1 og 2 eller tilsvarende kurser.
Studenteraktiverende undervisning via oplæg, opgaver, afleveringer, gruppearbejde, konstruktiv feedback mellem studerende (peer-assessment) samt forelæsninger og demonstrationer.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 38
 • Forberedelse
 • 112
 • Forelæsninger
 • 14
 • Teoretiske øvelser
 • 42
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Studenten trækker spørgsmål (i et af kursets fagområder) og har herefter ca 10 minutter til præsentation af emnet og derefter følger 10 minutter med spørgsmål og diskussion. Der er ingen forberedelsestid eller hjælpemidler.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
2 interne bedømmere
Reeksamen

Som ordinær eksamen

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen