NIDA05008U Humanfysiologi 1

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Human Physiology 1

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i Humanfysiologi

Kursusindhold

Kursets formål er:

At de studerende via kurset opnår detaljeret kendskab til fysiologiske mekanismer indenfor endokrinologi og metabolisme samt neurofysiologi, motorisk kontrol og muskelfysiologi. De studerende skal kunne integrere denne viden og anvende den til kritisk og analytisk at forholde sig til problemstillinger indenfor ovennævnte hovedområder i al almindelighed og i særdeleshed i forhold til muskelaktivitet (muskulært arbejde).

Målbeskrivelser

Viden:
Den studerende får et omfattende kendskab til og viden omkring muskelfysiologi, neurofysiologi og endokrinologi og metabolsime
Kompetencer:
Den studerende bringes i stand til at at forstå komplicerede fysiologiske mekanismer og årsagssammenhænge
Færdigheder:
Den studerende er i stand til at anvende sin fysiologiske viden i formulering af fysiologiske projekter samt har et vist kendskab til fysiologiske metoder

Litteratur oplyses før kursusstart på Absalon.

Afsluttet bachelorgrad i Idræt eller tilsvarende forudsætninger i fysiologi.
Forelæsninger, øvelser, øvelesdiskussioner og rapporter.
Kurset er kun til studerende, der optaget på kandidatuddannelsen i Humanfysiologi. Andre studerende kan ikke tilmelde sig kurset.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 1
 • Forberedelse
 • 335
 • Forelæsninger
 • 56
 • Praktiske øvelser
 • 20
 • I alt
 • 412
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 25 min
Mundtlig eksamen - 25 min
Krav til indstilling til eksamen

Det obligatoriske øvelseskursus består af en øvelse i muskelfysiologi som er i 3 dele, en øvelse i neurofysiologi samt afholdelse af en demonstrationsøvelse i glukosestofskiftet.
Der afleveres rapport til hver øvelse og alle 3 øvelser/rapporter skal være godkendt for at kunne gå til eksamen.

Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
2 interne bedømmere
Reeksamen

Samme som ordinær eksamen.

Beståede rapporter kan genbruges til reeksamen.
Ikke beståede rapporter kan genafleveres senest to uger inden reeksamen. Alle rapporter skal bestås inden reeksamen.

Hvis indstillingskravet ikke er opfyldt i forhold til at følge de eksperimentelle øvelser skal kurset følges igen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse.