NIDA04040U Idræt og ernæring 1 (T-ernæring1)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Exercise and Nutrition 1 (T-ernæring1)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i idræt
Bacheloruddannelsen i fødevarer og ernæring

Kursusindhold

Modulet indeholder en teoretisk og en praktisk del. Den teoretiske del indeholder almen næringslære. Desuden indgår fysiologiske mekanismer, der ligger til grund for valg af energikilder før, under og efter arbejde samt i forbindelse med træning, den daglige kost, kostens betydning for den fysiske præstationsevne samt kost og sundhed.
I den praktiske del indgår 1 obligatorisk opgave samt 2 obligatoriske øvelser, hvori der arbejdes med kostundersøgelsesmetoder, kostplaner for specifikke målgrupper samt glykæmisk index.

Målbeskrivelser

VIDEN

Den studerende vil tilegne sig viden og forståelse for den fysiologiske sammenhæng mellem kostens betydning for fysisk præstation og sundhed.

FÆRDIGHEDER

Den studerende skal kunne translatere viden til anvendelse og formidling af denne viden.

KOMPETENCER
Den studerende skal kunne fortolke og forklare den opnåede viden og have opnået egen erkendelse i den, gennem kurset erhvervede viden og vil kunne anvende denne Endvidere vil den studerende kunne perspektivere ud fra den videnskabelige litteratur.

 

Størstedelen af undervisningsmaterialet vil være videnskabelige artikler. Litteratur oplyses før kursusstart på Absalon.

Fysiologi, arbejdsfysiologi (svarende til Arbejdsfysiologi 1-4 på Bacheloruddannelsen i Idræt), Træningsfysiologi eller tilsvarende.
Forelæsninger, diskussionstimer, gruppearbejde, hjemmearbejdsopgaver og laboratorieøvelser. Sidstnævnte vil ligge fordelt ud over ugen.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 146
 • Forelæsninger
 • 28
 • Praktiske øvelser
 • 10
 • Projektarbejde
 • 22
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Løbende bedømmelse
Evalueringen er baseret på 2 øvelsesrapporter og begge afleveringer/rapporter skal bestås, for at faget kan bestås. Hvis første aflevering ikke er bestået, er der mulighed for en genaflevering af hver af de 2 rapporter/afleveringer.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Aflevering af 5 dages hjemmeopgave med centralt stillet spørgsmål indenfor kursusindhold.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.