NIDA04002U Coaching og teamudvikling (T-Coach)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Coaching and Team Development (T-Coach)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i idræt

Kursusindhold
 • Coaching i forskning og praksis.
 • Teorier om ledelse og læring.
 • Coachroller og -opgaver.
 • Spørgeteknikker
   

Den teoretiske tilgang i forhold til teamudvikling omhandler emner som: Socialpsykologi, organisationspsykologi, gruppeudvikling, gruppeprocesser, gruppelæring, teamwork og teaminterventioner.

Målbeskrivelser

Viden

 • Udvikle viden om coachingfilosofien, kompetenceudvikling, lærings- og gruppeteorier
 • Udvikle en forståelse og viden om coachingbegrebet- og den bagved liggende filosofi.
 • Udvikle en forståelse for og viden om coachingens særlige betydning som del af situeret læring og nye former for ledelse og samarbejde.

Færdigheder

 • Kunne relatere coaching og teamudvikling til teorier om erfaringsbaseret læring, læring i praksisfællesskaber og forståelse af lederskab.
 • Opnå kendskab til social- og organisationspsykologiske teorier, som har betydning for samarbejde og teamudvikling.
 • Erfaring med coaching som et samtaleredskab i praksis.
 • Relatere viden om teamudvikling til konkrete cases fra forskellige praksiskontekster
 • Udvikle refleksionsevne og teori-praksiskobling ved at skrive logbog i.f.t. et antal gennemførte coachingsessioner (logbogsnotater vil indgå i selve eksamensopgaven)

Kompetencer

 • At være i stand til at relatere teorier til forskellige kontekster, hvor coaching og teamudvikling kan være relevant
 • At være i stand til at koble teorier til praksis og anvende coachingtekniker i praksis på et basalt niveau
 • At udvikle kompetence til at finde sin egen rolle i coachingsammenhæng og som teamleder

 

Litteratur oplyses før kursusstart på Absalon.

Forelæsning, gruppeopgaver, parvis coaching, casetudier.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 38
 • Forberedelse
 • 80
 • Forelæsninger
 • 28
 • Praktiske øvelser
 • 60
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 5 dage
Skriftlig hjemmeopgave, som udarbejdes enten individuel eller i grupper på 2-4 personer, på basis af en centralt stillet opgave, max. 12 sider á 2400 anslag ekskl. mellemrum, forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag (+ 4 sider ekstra per person ved gruppeaflevering). Sider ud over det tilladte vil ikke blive bedømt.
Opgaven udleveres kl. 9.00 og afleveres kl. 14.00. 5 dage efter.
Logbogen, som skal indeholde refleksioner over minimum 4 coaching/​teamudviklingssessioner, indgår som bilag i eksamensmaterialet.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Samme som ordinær eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.