NFYB14030U Fødevarefysik

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Food Physics

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i fødevarer og ernæring

Kursusindhold

I kurset gennemgås grundlæggende teori for mekanik, hydromekanik, termodynamik og elektromagnetisk stråling. Der vises relevante anvendelser inden for disse hovedområder.

Mekanikdelen introducerer generelle begreber som kraft, bevægelsesmængde og energi samt anvendelser inden for stoffers elasticitet (træk/tryk, bøjning, drejning) og bevægelse, herunder rotation og vibration.

Hydrodynamikdelen beskriver viskøse væskers og gassers strømning samt overfladespænding.

Termodynamikken uddyber energi- og temperaturbegreberne, definerer entropi og behandler varmekraftmaskiner og varmetransport samt det kemiske potential.

Elektromagnetisk stråling beskrives i forbindelse med varmetransport og radioaktivitet.

Målbeskrivelser

Kurset søger at give de studerende en grundlæggende forståelse for nogle af de fysiske love, som optræder senere i løbet af studiet i fødevarevidenskab samt kort introducere anvendelserne af de samme fysiske love i fødevarerelevante sammenhænge.

Når kurset er færdigt, kan den studerende:

Viden:
Redegøre for grundlæggende fysiske love, principper, begreber og metoder, indenfor de udvalgte emneområder, som er relevante for fødevarevidenskab.

Færdigheder:
Anvende og kombinere definitioner og formler fra de udvalgte emneområder samt udføre enkle beregninger (inkl. enheder).

Kompetencer:
Identificere og analysere fødevarerelevante fysiske problemstilinger, fortolke resultatet af analysen og drage relevante konklusioner.

Forelæsninger og teoretiske (regne-)øvelser
Kurset samundervises i et vist omfang med kurset LFYB10036U, Biofysik.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 4
 • Forberedelse
 • 106
 • Forelæsninger
 • 48
 • Teoretiske øvelser
 • 48
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Den skriftlige prøve består af 4 opgaver med hver 4-5 delspørgsmål.
Alle delspørgsmål vægtes ligeligt.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

OBS: Hvis eksamen afholdes på ITX, stiller ITX computer til rådighed. Egen computer, tablet eller mobiltelefon må IKKE medbringes. Lærebøger og noter medbringes i papirform eller på USB-stik.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Én intern censor
Reeksamen

Samme som ordinær eksamen.

Hvis 10 eller færre personer er meldt til reeksamen, vil denne blive afholdt som en 30 minutters mundtlig eksamen med 30 minutters forberedelsestid med alle hjælpemidler undtagen computer.

Kriterier for bedømmelse

Se Målbeskrivelse.