NFOB16004U Kødpraktik

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Internship in the meat industry

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i fødevarer og ernæring

Kursusindhold

Praktikken varer 18 uger og alle studerende starter med et introduktionsforløb på Københavns Universitet.

Derefter skal den studerende følge to af følgende tre muligheder
A: 8 uges praktik på et slagteri.
B: 8 uges praktik på en forædlingsvirksomhed.
C: 8 uges praktik på en udviklings- eller servicevirksomhed.
Den studerende kan frit vælge hvilken kombination der ønskes
Hvis den studerende er i praktik i udlandet, følges ét samlet forløb på 16 uger på en af virksomhedstyperne nævnt i A, B eller C

De studerende skal i praktikperioden søge at løse nogle konkrete opgaver samt sætte sig ind i praktikstedets produkter og markeder, arbejdsforhold og organisation. Praktikopgaven formuleres normalt af praktikværten, og tilrettelæggelsen af projektet foregår i samarbejde mellem praktikstedet, praktikanten og evt. praktikvejlederen. Praktikperioden skal afsluttes med en skriftlig rapport vedrørende (a) projektet og (b) virksomheden. Rapporter­ne offent­liggøres ikke og kan om nødvendigt under­kastes fortrolighedsaftale. Rapporten skal skrives under praktikopholdet, så der er mulighed for råd og vejledning - og afleveres ved praktikperiodens afslutning til praktikstedet, hvis ikke andet er aftalt.

Målbeskrivelser

Den studerende skal opnå kendskab til arbejdsgange og processer på virksomheder inden for slagteri- og kødindustri. Når kurset er færdigt forventes den studerende at kunne:


Viden:

 • Beskrive arbejdsgange og kontrolprocedurer på en virksomhed
 • Beskrive særlige branchemæssige forhold indenfor slagteri- og kødindustri.


Færdigheder:

 • Beregne udbytte og tab i processer


Kompetencer:

 • Løse og dokumentere en konkret opgave på virksomheden
 • Indgå i et samarbejde med personer med forskellig uddannelsesmæssig baggrund
Kødpraktik kan kun vælges af bachelorstuderende, der har valgt at læse til fødevareingeniør
Introduktionsforløbet vil veksle mellem selvstudie, undervisning og teoretiske øvelser. De studerende skal i praktikperioden indgå i det daglige arbejde, samtidig med at de løser de konkrete opgaver som er beskrevet under kursusindhold
Kurset er identisk med "NFOK14029U Kødpraktik".
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 1
 • Forberedelse
 • 245
 • Holdundervisning
 • 28
 • Praktik
 • 550
 • I alt
 • 824
Kollektiv
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
30 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, løbende under kurset
Der afleveres en samlet rapport der indeholder de virksomhedsbeskrivelser og resume af projektrapporterne på dansk/engelsk der er udarbejdet i løbet af praktikken.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Reeksamen

Genaflevering af reviderede ikke-godkendte delrapporter.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen