NFOB15007U Grundlæggende celle- og molekylærbiologi

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Basic Cell and Molecular Biology

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i fødevarer og ernæring

Kursusindhold

I kurset gennemgås den prokaryote og eukaryote celles opbygning, membranstruktur og transport, inter- og intracellulær signalering, exo- og endocytose, Mendels love, molekylær genetik, kromosomer, DNA, RNA, gener, replikation, transskription, translation, mutationer og epigenetik.

Målbeskrivelser

Formålet med kurset er at give den studerende en grundlæggende viden indenfor celle- og molekylærbiologi med relevans for mikrobiologi, biokemi, ernæring, fysisk aktivitet og sundhed.

Når kurset er gennemført forventes de studerende at kunne:

Viden:

 • Udtrykke viden om prokaryote celler
 • Udtrykke viden om eukaryote (gær og mammale) celler
 • Udtrykke viden om genetik
 • Forstå cellemembranens opbygning og transport
 • Forstå opbygning og informationsvideregivelse fra arvematerialet, herunder grundlæggende forståelse af replikation, transskription og translation


Færdigheder:

 • Anvende databaser med relevans for celle- og molekylærbiologi
 • Demonstrere basale molekylær- og cellebiologiske laboratorieteknikker
 • Analysere og vurdere data fra molekylære og cellebiologiske studier


Kompetencer:

 • Diskutere og formidle celle- og molekylærbiologisk viden med relevans for fødevarer, biokemi og ernæring i forhold til sundhed
 • Diskutere basale molekylærbiologiske problemstillinger indenfor sundhed

Se Absalon for kursuslitteratur.

 

Eksempler på kursuslitteratur:

Alberts et al. "Essential Cell Biology",

"Brock Biology of Microorganisms" 

Forelæsninger (55%), kollokvier (15%), teoretiske og praktiske øvelser (inkl. PC og i begrænset omfang laboratorie-øvelser, 30%)
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 2
 • Forberedelse
 • 83
 • Forelæsninger
 • 55
 • Kollokvier
 • 12
 • Praktiske øvelser
 • 10
 • Teoretiske øvelser
 • 44
 • I alt
 • 206
Mundtlig
Kollektiv

Der gives mundtlig, kollektiv feedback i forbindelse med dels mindre tests i forbindelse med undervisningen (Shakespeak o.lign.) samt i forbindelse med prøveeksamen (gennemgang af tidligere eksamenssæt, som de studerende har udført i forbindelse med undervisningen).

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 2 timer med opsyn.
Eksamenssættet består typisk af 15-20 opgaver. Den indbyrdes vægtning, der kan variere, angives ud for de enkelte opgaver.
Kurset er udtaget til ITX-eksamen på Peter Bangs Vej.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler

OBS: Hvis eksamen afholdes på ITX, stiller ITX computere til rådighed. Egen computer, tablet eller mobiltelefon må IKKE medbringes. Lærebøger og noter medbringes i papirform eller på USB-stik.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen

Hvis der er 10 eller færre tilmeldte til reeksamen, vil eksamensformen blive ændret til mundtlig eksamen. 15 spørgsmål i pensum udleveres 14 dage før reeksamen til de studerende. Ved den mundtlige reeksamen trækkes 2 af disse spørgsmål og der eksamineres i alt i 15 minutter i spørgsmålene. Eksaminationen starter umiddelbart efter spørgsmålene er trukket til den mundtlige eksamen. Ingen hjælpemidler.  

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen