NFOB15006U Fødevarefremstilling og ernæring

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Food Manufacturing and Nutrition

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i fødevarer og ernæring

Kursusindhold

Kurset giver en introduktion til grundlæggende problemstillinger omkring fødevarefremstilling og hvordan fremstillingsprocessen påvirker det færdige produkts kemiske og ernæringsmæssige kvalitet.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, teoretiske og praktiske øvelser, samt projektarbejde. Hver projektgruppe får et projektemne som skal belyses ved et litteraturstudie og eksperimentelle forsøg.

Kurset vil indeholde følgende:

 1. Introduktion (kursusoversigt, holdinddeling og introduktion til projektarbejde)
 2. Fremstilling (fx varmetransmission, masse- og energibalance, termofysiske egenskaber, næringstab ved ilt, lys og varmepåvirkning)
 3. Analyse (fx kemisk sammensætning af makronæringsstoffer, reologi, vandaktivitet, ingredienser)
 4. Ernæring (fx mærkningslovgivning, processens indflydelse på næringsindhold, kemisk toxikologi)
 5.  
 6. Projektarbejde over bundet emne vil have en videnskabelig og innovativ tilgang (idé-generering, problemformulering, litteraturstudie, eksperimentelt forsøg og udarbejdelse af projektrapport).
Målbeskrivelser

At den studerende får kendskab til grundlæggende principper for fødevarefremstilling og opnår en forståelse for sammenhængen mellem fødevarefremstilling og det færdige produkts kemiske sammensætning, kvalitet og ernæringsmæssige værdi.

Når kurset er færdigt forventes den studerende at have/kunne:

Viden:

 • Grundlæggende kendskab til fødevarefremstillingsprocesser (transport af energi og masse, og vekselvirkninger mellem proces og produkt)
 • Grundlæggende kendskab til fødevareanalyse (makronæringsstoffer, reologi og vandaktivitet)
 • Grundlæggende kendskab til næringsindhold (ingredienser, lovgivning, næringsstoffer og kemisk toksikologi)
 • Viden om innovativ tilgang i fødevarefremstilling

 

Færdigheder:

 • Forstå energi og massebalance ved fødevareprocessering
 • Beskrive produktion af en fødevare og indflydelsen på det færdige produkts kemiske sammensætning og ernæringsmæssige kvalitet
 • Beskrive sammenhængen mellem fremstillingsproces og ændringer i kemisk sammensætning og næringsindhold
 • Beskrive værdi og effekt af den opnåede løsning
 • Udføre og resultatbehandle eksperimentelle forsøg
 • Formidle eksperimentelle resultater på en videnskabelig korrekt måde

 

Kompetencer:

 • Samarbejde med medstuderende om gennemførsel og udarbejdelse af projektrapport
 • Reflektere over opnåede praktiske og teoretiske resultater

Se Absalon for kursuslitteratur.

Kurset vil indeholde en blanding af plenumforelæsninger, teoretiske og praktiske øvelser, samt metode-og projektarbejde.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 2
 • Forberedelse
 • 104
 • Forelæsninger
 • 110
 • Praktiske øvelser
 • 16
 • Projektarbejde
 • 160
 • Vejledning
 • 20
 • I alt
 • 412
Skriftlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, Løbende under kurset
Skriftlig prøve, 2 timer med opsyn.
Den skriftlige aflevering er en projektrapport.
Den skriftlige prøve er en 2 timers eksamen med alle hjælpemidler.
Projektrapport og skriftlig prøve tæller hver 50% i den samlede eksamenskarakter og begge dele skal bestås.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

OBS: Hvis eksamen i den skriftlige prøve afholdes på ITX, stiller ITX computer til rådighed. Egen computer, tablet eller mobiltelefon må IKKE medbringes. Lærebøger og noter medbringes i papirform eller på USB-nøgle.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Samme som ordinær eksamen.
Hvis projektrapporten ikke er bestået skal den afleveres senest 2 uger inden reeksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen