LSLS10110U Teknik og klimatilpasning (LAR)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Technique and climate adaption (SUDS)

Uddannelse

Have- og parkingeniør

Kursusindhold

Med udgangspunkt i et konkret område skal den studerende udarbejde et teknisk forslag for regnvandshåndtering lokalt i byen med tilhørende redegørelse for vandhåndteringskapacitet og tekniske opbygninger af grønne regnvandshåndteringsløsninger. Det kræver, at den studerende gennem kurset arbejder med følgende emner:

 • Klimaforandringer i Danmark og byens udfordringer.
 • Terræn- og vandanalyser.
 • Byens vandforhold, regnvandsafstrømning og vandkvalitet.
 • Tekniske opbygninger af grønne regnvandshåndteringsløsninger, herunder materialekendskab.
Målbeskrivelser

Viden:

 • Have kendskab til de forventede klimaforandringer i Danmark.
 • Kunne skitsere tekniske opbygninger af grønne regnvandshåndteringsløsninger i byen.
 • Have kendskab til planters rolle og effekt i klimatilpasning.
 • Have kendskab til eksisterende klimatilpasning og LAR-løsninger.

 
Færdigheder:

 • Kunne dimensionere enkle landskabsbaserede regnvandshåndteringsløsninger.
 • Kunne vælge materialer og planter til regnvandshåndteringsløsninger.
 • Kunne udarbejde tekniske tegninger af regnvandshåndteringsløsninger.


Kompetencer:

 • Kunne vurdere og kvalitetssikre enkle landskabsbaserede regnvandshåndteringsløsninger.
 • Formidle analyse, idé og løsning på et reflekterende niveau.
 • Indgå i faglig dialog med andre fagområder om klimatilpasningsløsninger.
Kvalifikationer indenfor GIS og CAD anbefales.
Undervisningsformen består af forelæsninger, øvelser og workshops samt ekskursioner. Kurset afsluttes med en projektopgave.
Kurset foregår på Skovskolen, Nødebo Campus, Nødebovej 77A, 3480 Fredensborg.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 4
 • Ekskursioner
 • 24
 • Forberedelse
 • 68
 • Forelæsninger
 • 32
 • Praktiske øvelser
 • 38
 • Projektarbejde
 • 38
 • I alt
 • 204
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve, 20 min.
Aflevering af individuel skriftlig opgave samt mundtlig præsentation.
Krav til indstilling til eksamen

Rettidig besvarelse og godkendelse af øvelsesopgaver.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Prøveformen på reeksamen kan afvige fra den ordinære eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen