LSLS10105U Praktik AB (HOPI)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Internship AB (HOPI)

Uddannelse

Have- og parkingeniør

Kursusindhold

Forudsætninger for et vellykket praktikophold samt retningslinier for studerende og praktikværter er beskrevet på hjemmesiden www.skovskolepraktik.dk .

Praktikken kan aftales i offentlige og private virksomheder i Danmark og i udlandet og skal godkendes af Skovskolen.

Målbeskrivelser

Formålet med praktikken er at den studerende bringer tilegnet viden og færdigheder i spil i en professionsfaglig kontekst og reflektere over virksomhedens opgaveløsninger i forhold til teorien erhvervet på uddannelsen.

Formålene indebærer at den studerende:

Viden

 • har viden om virksomhedens forretningsgrundlag, herunder mål, strategi, værdier, opgaver og økonomi
 • har viden om virksomhedens organisation og samspil med myndigheder, det omgivende samfund, kunder, leverandører, samarbejdspartnere og andre interessenter
 • har viden om virksomhedens typiske arbejdsopgaver

 

Færdigheder

 • kan opsøge faglige problemstillinger af relevans for virksomheden
 • kan formulere individuelle læringsmål, der kobler faglighed og relevant praksisviden
 • kan planlægge, gennemføre og evaluere professionsrettede arbejdsopgaver på et fagligt tilfredsstillende niveau
 • kan iagttage og reflektere over praktikstedets administration, ledelse og drift
 • kan indgå i og bidrage til faglige netværk

 

Kompetencer

 • kan afprøve og udvikle egne færdigheder i et samarbejde med praktikstedet og virksomhedens samarbejdspartnere
 • kan afprøve teoretiske problemstillinger i praktikforløbet med henblik på at skabe sammenhæng mellem erfarings- og teoridannelse
 • kan indgå i en konstruktiv dialog med praktikstedet i forhold til praktikstedets organisation og håndtering af arbejdsopgaver
 • kan kvalificere egen læring gennem erfaringsudveksling med studerende på andre praktiksteder
 • kan udvise planlægnings- og handlekompetence i relation til relevante arbejdsopgaver og samarbejsrelationer

 

Virksomhedspraktik
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 1
 • Forberedelse
 • 125
 • Praktik
 • 1036
 • I alt
 • 1162
Point
45 ECTS
Prøveform
Portfolio
Mundtlig prøve, ca. 25 min.
Skriftlig portfolio samles og afleveres sidst i praktikken med en efterfølgende mundtlig prøve
Krav til indstilling til eksamen

Obligatoriske opgaver skal være afleveret og godkendt.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Portfolio skal være aflevet senest én uge inden mundtligt forsvar

Reeksamen

Prøveformen på reeksamen kan afvige fra den ordinære eksamen.
 

Kriterier for bedømmelse

Den skriftlige portfolio vægtes med 50%

Den mundtlige prøve vægtes med 50%

 

Der gives én samlet karakter