LSLS10104U Praktik B (HOPI)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Internship B (HOPI)

Uddannelse

Have- og parkingeniør

Kursusindhold

Forudsætninger for et vellykket praktikophold samt retningslinier for studerende og praktikværter er beskrevet på hjemmesiden www.skovskolepraktik.dk .

Praktikken kan aftales i offentlige og private virksomheder i Danmark og i udlandet og skal godkendes af Skovskolen.

Målbeskrivelser

Formålet med praktikken er at den studerende bringer tilegnet viden og færdigheder i spil i en professionsfaglig kontekst og reflektere over virksomhedens opgaveløsninger i forhold til teorien erhvervet på uddannelsen.

Formålene indebærer at den studerende:

Viden

 • har viden om virksomhedens forretningsgrundlag, herunder mål, strategi, værdier, opgaver og økonomi
 • har viden om virksomhedens organisation og samspil med myndigheder, det omgivende samfund, kunder, leverandører, samarbejdspartnere og andre interessenter
 • har viden om virksomhedens typiske arbejdsopgaver

 

Færdigheder

 • kan opsøge faglige problemstillinger af relevans for virksomheden
 • kan formulere individuelle læringsmål, der kobler faglighed og relevant praksisviden
 • kan planlægge, gennemføre og evaluere professionsrettede arbejdsopgaver på et fagligt tilfredsstillende niveau
 • kan iagttage og reflektere over praktikstedets administration, ledelse og drift
 • kan indgå i og bidrage til faglige netværk

 

Kompetencer

 • kan afprøve og udvikle egne færdigheder i et samarbejde med praktikstedet og virksomhedens samarbejdspartnere
 • kan afprøve teoretiske problemstillinger i praktikforløbet med henblik på at skabe sammenhæng mellem erfarings- og teoridannelse
 • kan indgå i en konstruktiv dialog med praktikstedet i forhold til praktikstedets organisation og håndtering af arbejdsopgaver
 • kan kvalificere egen læring gennem erfaringsudveksling med studerende på andre praktiksteder
 • kan udvise planlægnings- og handlekompetence i relation til relevante arbejdsopgaver og samarbejsrelationer

 

Virksomhedspraktik
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 42
 • Praktik
 • 370
 • I alt
 • 412
Point
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Skriftlig portfolio samles og afleveres sidst i praktikken
Krav til indstilling til eksamen

Opgaven 'Egne læringsmål' skal være afleveret og godkendt.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Portfolio skal være aflevet senest én uge inden bacheloreksamen

Reeksamen

Prøveformen på reeksamen kan afvige fra den ordinære eksamen.
 

Kriterier for bedømmelse

Den skriftlige portfolio vægtes på følgende måde:

Formalia og skriftlighed 10%

Fagligt indhold 40%

Reflektioner og uddybninger 50%

 

Der gives én samlet karakter