LSLS10064U Professionsintroduktion

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Introduction to Urban Landscape Engineering

Uddannelse

Have- og parkingeniør

Kursusindhold

Kurset er en introduktion til have- og parkingeniøruddannelsen samt have- og parkingeniørens arbejdsområder og faglige kompetencer og identitet.

Den studerende vil få et indledende erhvervskendskab til den grønne sektor, herunder virksomhedstyper og arbejdsopgaver samt blive introduceret til de mest almene begreber og fagspecifikke termer fra landskabsarkitektur, anlægsgartneri og parkforvaltning.

Som en central del af introduktionen indgår et praktisk, håndværksmæssigt forløb, hvor de studerende stifter bekendtskab med anlægsgartnerfaget. Øvelserne kan eksempelvis omfatte emner som bærelag, aftræk, materialer, plantning og maskiner samt arbejdsmiljø og anlægsteori. 


Derudover vil der blive sat særlig fokus på tre emner:

 • AutoCAD  
 • Teknisk tegning, layout og illustration
 • Landskabsarkitektur 

 

Alle tre emner danner grundlag for den videre undervisning på uddannelsen.

Endvidere vil den studerende blive introduceret til en nogle studietekniske redskaber. 

Der indgår en studietur til en dansk kommune.

Målbeskrivelser

 Formålet med kurset er at give den studerende en indsigt i have- og parkingeniørernes arbejdsfelter, samt et grundlag for at koble professionsområdet med kurserne i det efterfølgende uddannelsesforløb.

Formålene indebærer, at den studerende

Viden:

 • forstår professionens placering, opgaver og funktioner i erhvervsmæssig sammenhæng
 • kender til jobtyper og jobmarkedet
 • kender de mest almindelige maskiner, der anvendes i faget
 • kender de mest almindelige materialer, der anvendes i faget
 • kender til de grundlæggende skitserings- og tegneteknikker
 • kan læse og forstå plantegninger, snit og tekniske tegninger
 • forstår hvilke faktorer, der er medvirkende til at skabe attraktive urbane miljøer
 • forstår grundlæggende grafiske principper for præsentation af analogt og digitalt projektmateriale.
 • får kendskab til den europæiske havekunst historie
 • har kendskab til centrale karakteristika i nutidig landskabsarkitektur
 • kender til kravene i forbindelse med rapportskrivning
 • har kendskab til grundlæggende innovationstankegangFærdigheder:

 • kan anlægge simple have- og parkelementer
 • kan udføre enkle illustrationer, plan- og snittegninger i hånden
 • kan anvende fagsprog i forbindelse med opgaver, virksomhedsbesøg og anden undervisning
 • Kan redegøre for havekunstens forskellige stilperioder  og karakteristika i Danmark og Europa
 • Kan importere, vurdere og tilpasse tegningsmateriale fra landmåler, kommune eller anden samarbejdspartner.
 • Kan udarbejde plantegninger, planteplaner og andre tekniske tegninger indeholdende relevante informationer i AutoCAD
 • Kan viderearbejde CAD-materiale til digital præsentation
 • Kan præsentere og formidle et planforslag for fagfolk
 • kan udarbejde rapporter på et opgaveteknisk højt niveau


Kompetencer:
• kan overføre den opnåede viden og metoder til fortsat indlæring i de
  efterfølgende kurser på uddannelsen
• kan reflektere over Have- og Parkingeniørs faglige identitet i den grønne
  sektor
• har en klar oplevelse af at kunne tage ansvar for egen læring på studiet, herunder ansvar for et velfungerende gruppearbejde

• eksperimentere med og udvikle sin egen grafiske stil

 

Forelæsning, holdundervisning, gruppearbejde, praktiske øvelser, ekskursioner, studietur, virksomhedsbesøg og selvstudium
Undervisningen foregår i Nødebo og på Roskilde Tekniske Skole, både inde og ude. Den studerende skal selv medbringe sikkerhedssko og arbejdshandsker.
 • Kategori
 • Timer
 • Ekskursioner
 • 50
 • Forberedelse
 • 115
 • Forelæsninger
 • 77
 • Praktiske øvelser
 • 100
 • Projektarbejde
 • 56
 • Vejledning
 • 10
 • I alt
 • 408
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Kursets øvelser og opgaver samles i et portfolio, som bedømmes.
Krav til indstilling til eksamen

Rettidig aflevering af de obligatoriske øvelser og opgaver samt tilstedeværelse i undervisningen jf. lektionsplan.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Prøveformen på reeksamen kan afvige fra den ordinære eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.